prezentare rapcea.ro: public în continuare materialele pe care intenționez sa le inscriu pe ordinea de zi de la Congresul de maine. Chestiune prealabilă: Cu privire la poliția ședințelor Congresului, din experiența anilor anteriori se impune necesitatea limitării timpului alocat fiecărui vorbitor, astfel încât să se poată asigura o mai bună desfășurare a ședinței – iar anumite subiecte să nu rămână ne-supuse dezbaterii, din lipsa timpului.   Solicit includerez pe ordinea de zi a Congresului, a următoarelor puncte, în vederea supunerii acestora la vot:   1. Limitarea puterilor/atribuțiilor acordate de către Congresul UNBR, Consiliului și Comisiei Permanente, în sensul ca acestea să nu mai poată lua decizii privind investițiile Casei de Asigurări, decât cu limită de sumă, în baza unui plafon aprobat de către Congres. Motivare: Am constatat că, din dorința de a fluidiza și debloca deciziile la nivelul UNBR privind profesia de avocat, la Congresele trecute s-a luat măsura acordării unor puteri sporite celor două organe constitutive ale UNBR, considerându-se că activitatea UNBR se desfășoară cu sincope, fiind aproape inexistentă între Congrese. Prin adoptarea acestei măsuri anterioare, de delegare excesivă a unor competențe, s-a ajuns astfel ca decizii importante, privind aprobarea anumitor măsuri sau investitii din bugetul Casei de Asigurări a Avocaților, să fie luat de către Consiliu, fără un mandat special în acest sens, realizându-se cheltuieli ce nu întrunesc consensul Congresului și nu corespund principiului delegării în acest sens. În fapt, Congresul acordă Casei Centrale descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului anterior, însă nu ia măsurile concrete pentru exercițiul anului următor, acest atribut revenind Consiliului, fapt ce nu este nici echitabil și nici rezonabil din punctul de vedere al simetriei actului juridic – a delegării de competențe.   2. Amânarea deciziei privind descărcarea de gestiune a conducerii Casei de Asigurări a avocaților. Motivare: în condițiile în care materialul comunicat și prezentat delegaților la Congres este insuficient și incomplet din punctul de vedere a datelor contabile, acesta nu corespunde principiului transparenței, ne-ântrunind elementele unui veritabil raport de activitate. Nu au fost prezentate tabelele privind bilanțul consolidat al fiecărei case județene în parte, cu explicațiile necesare privind activitățile de încasări (venituri) și cheltuieli, defalcate pe fiecare lună în parte. Din raportul prezentat, nu rezultă nici deficitul fiecărei case județene, cauzele acestui deficit, propuneri pentru viitor de acoperire a acestui deficit DIN RESURSELE PROPRII CASEI JUDEȚENE RESPECTIVE, și cum și de către cine s-a votat acoperirea acestui deficit de către Filiala București. 3. Propunerea privind supunerea la vot a alocării de fonduri – DIN FONDUL CASEI DE ASIGURĂRI NAȚIONALE, în vederea efectuării unui audit extern a activității Casei Naționale de Asigurări a Avocaților, de către o societate de audit independentă – fără legături cu profesia de avocat (care să nu fie o divizie a unei case de avocatură).   4. Propunerea privind efectuarea unui audit extern a activității Casei Naționale de Asigurări a Avocaților, de către o societate de audit independentă – fără legături cu profesia de avocat (care să nu fie o divizie a unei case de avocatură).   5. Declararea de către conducerea Casei Centrale, a FALIMENTULUI Filialelor Caselor de Asigurări Județene, care nu înțeleg să aplice măsurile impuse de către conducerea Casei Centrale și de către Congresul UNBR, cu mențiunea expresă a solicitării atragerii răspunderii patrimoniale a administratorilor acestor Case. 6. Propunere privind modificarea prevederilor legale în materia asigurării asistenței juridice obligatorii, având drept consecință modificarea protocolului încheiat cu Ministerul Justiției, în sensul virării directe a sumelor cuvenite avocaților din oficiu pentru prestațiile acestora, direct în contul Barourilor, în scopul micșorării întârzierilor în încasarea acestor onorarii de către avocații din oficiu.   7. Propunere privind scutirea de plata penalităților la cota către Casa de Asigurări a Avocaților pentru sumele pe care aceștia le declară ca fiind încasate drept onorariu pentru oficii, și care se încasează cu întârziere, urmând să nu se datoreze penalități pentru sumele declarate și ne-încasate.   8. Acordarea posibilității de auto-suspendare din activitate, fără obligativitatea achitări penalităților la zi, și suspendarea aplicării de penalități la Casa de Asigurări a Avocaților, pentru avocații care doresc să se suspende din profesie, pe durata suspendării.   9.Scăderea cuantumului penalităților percepute de către Casa de Asigurări a Avocaților la 0,1% pe fiecare zi de întârziere, cu limitarea acestor penalități, conform legii, la valoare maximă a sumei datorate.   10. Stoparea susținerii financiare a Caselor Județene cu deficit, de căte Casa centrală sau celelalte case care înregistrează excedent bugetar, dacă acestea nu respectă măsurile impuse de CAA și nu ating un criteriu minim de performanță, respectiv colectarea contribuțiilor la un nivel care să asigure profit și pierderi 0.   11. Atribuirea calității de delegat UNBR – de drept, cu putere decizională în Congres și Consiliul UNBR asimilată celei acordate decanilor, pentru avocații ce dețin funcția de Parlamentari în Parlamentul României.   12. Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind profesia de avocat cu cea privind activitățile de mediere, în sensul recunoașterii avocatului a calității de mediator de drept, consacrate de Legea profesiei de avocat, fără limită de vechime.   13. Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de operator de date cu caracter personal, în sensul includerii categoriei profesionale a avocaților – în legea privind protecția de date cu caracter personal, ca operator de date acreditat de drept.   14. Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de operator de date cu caracter personal, în sensul includerii categoriei profesionale a avocaților (alături de notari) – în legea privind persoanele care au dreptul să acceseze în mod direct, în vederea verificării identității persoanelor față de care se asigură servicii de atestare, a bazei de date a Evidenței Informatizate a Populației.   15. Re-inserarea în Legea CNSAS și legea Avocaților, a prevederilor privind obligativitatea candidaților la funcții de conducere în organele de conducere ale profesiei (Barou, Comisii, UNBR, CAA, etc.) a declarației autentice că nu au colaborat cu securitatea și nu au făcut poliției politică.???   16. Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de operator de date cu caracter personal, în sensul includerii categoriei profesionale a avocaților (alături de personalul auxiliar al Ministerului Justiției) – în legea privind persoanele care au dreptul să acceseze în mod direct, în vederea asigurării serviciilor avocațiale în instanțele de judecată, a bazei de date a ECRIS, pe bază de nume de utilizator și parolă.   17. Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de recunoaștere a calității de MANDAT AUTENTIC a delegației avocațiale în fața autorităților publice (inclusiv organele de poliție – care în prezent nu acceptă obținerea de către avocați a cazierelor judiciare pentru clienți, ci doar în baza unor procuri notariale autentice).   18. Votarea propunerii privind crearea unei platforme de tip forum pe siteul UNBR, cu circuit închis, unde doar avocații să poată avea acces, pe bază de nume și parolă, în vederea dezbaterii proiectelor în curs, inițierii de proiecte și susținere a acestora prin liste de susținere electronice (pool-uri), pentru a crește implicarea tinerilor avocați în dezbaterile și problematicile specifice profesiei de avocat.    Avocat Mihai Rapcea, Vicepreședinte al Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA)]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer