Un nou studiu publicat în Jurnalul american de Neurologie susþine în mod clar cã marijuana are niºte virtuþi terapeutice extraordinare. Este foarte trist, susþin autorii studiului, cã în prezent medicina modernã mai cautã încã dovezi clare pentru ceva ce este cunoscut ºi folosit încã de acum 5.000 de ani, informeazã publicaþia The Boston Globe consultatã de Rompres. Studiul realizat la University of California din San Francisco a demonstrat faptul cã fumarea marijuanei este cel mai bun calmant pentru durerile atroce asociate neuropatiilor periferice. Acest studiu a fost realizat pe pacienþi voluntari bolnavi de SIDA care suferã de astfel de dureri aproape imposibil de calmat cu medicamentele existente în prezent, dar neuropatiile periferice se pot manifesta ºi la alte categorii de bolnavi, printre care la diabetici, ºi pacienþii cu scleroze multiple. Durerea asociatã neuropatiilor periferice este extraordinar de rezistentã la tratamentele convenþionale. Chiar ºi cele mai puternice calmante aºa cum este morfina sau medicamentul OxyContin nu pot reduce aceste dureri. Conform noului studiu nu existã nici un fel de dubiu cã marijuana calmeazã cu uºurinþã acest tip de dureri. La fel ca în cazul tuturor studiilor realizate pe marijuana în Statele Unite ale Americii, noul studiu a fost dus la sfarºit folosindu-se marijuana oferitã de autoritãþile americane a cãrei foarte proastã calitate a devenit de notorietate. În aceste condiþii, susþin experþiii, rezultatele sunt mai mult decat încurajatoare pentru cã în cazul în care ar fi fost folositã marijuana de calitate bunã, efectele sale calmante ar fi fost cu mult mai bune. Chiar ºi în perioada modernã, în secolul XIX caracterizat de revoluþia industrialã, medicina europeanã ºi americanã recunoºtea fãrã nici un echivoc versatilitatea ºi siguranþa consumului terapeutic de marijuana. Între 1840 ºi 1900 în revistele ºi jurnalele medicale americane ºi europene au fost publicate peste 100 de studii despre efectele terapeutice ale marijuanei, cunoscutã ºi sub denumirea de canabis. ”De atunci ºi panã acum cunoaºterea noastrã în domeniul medical a evoluat foarte mult, dar, deºi oamenii de ºtiinþã au identificat peste 60 de constituenþi unici ai marijuanei, denumiþi canabinoizi ºi au experimentat efectele benefice ale acestora asupra organismului uman, marijuana este consideratã în continuare un drog ºi interzisã”, comenteazã Lester Grinspoon, emerit profesor de psihiatrie la Harvard Medical School. Foarte multe studii ºi dovezi vin sã susþinã de asemenea cã efectele terapeutice ale marijuanei nu se opresc doar la calmarea durerilor. Marijuana este eficientã de asemenea în tratarea ameþelilor, a stãrilor de vomã, a lipsei de poftã de mancare, spasticitate, alte tipuri de dureri ºi de simptome de debilitate. Iar în plus, este extraordinar de sigurã pentru organismul uman, mai sigurã decat majoritatea medicamentelor prescrise zilnic, mai susþin autorii acestui studiu care au þinut sã precizeze cã dacã panã în prezent nu s-ar fi auzit de marijuana ºi nu ar fi existat balastul de prejudecãþi morale legate de consumul ei, aceastã descoperire ar fi fost salutatã ca un nou ”medicament minune”. Recunoscand capacitãþile curative ale marijuanei, industria farmaceuticã se strãduie în prezent sã izoleze canabinoizi ºi sã sintetizeze substanþe analoge pe care sã le ofere drept substituenþi pentru cã marijuana este în continuare ilegalã. Panã în prezent aceºti înlocuitori sintetizaþi farmaceutic s-au dovedit mult mai scumpi decat planta pusã la dispoziþie de laboratorul farmaceutic al naturii ºi au efecte mai slabe decat ar avea fumarea unei þigãri de marijuana, mai susþin cercetãtorii americani de la University of California. Desigur cã efectele fumatului sunt nocive asupra aparatului respirator, dar, mai semnaleazã autorii studiului, existã deja tehnologia pentru realizarea unor vaporizatori care sã permitã inhalarea de marijuana fãrã a fuma. “Sperãm cã acest nou studiu realizat la UCSF va contribui la presiunea exercitatã asupra autoritãþilor de la Washington care sunt chemate sã reevalueze interzicerea iraþionalã a folosirii marijuanei în scopuri medicale. O astfel de legislaþie care sã permitã consumul terapeutic de marijuana ar reprezenta singura modalitate pentru a uºura suferinþa milioanelor de bolnavi de cancer, SIDA, scleroze multiple, artrite ºi alte afecþiuni grave”, a mai comentat Lester Grinspoon, coautor al studiului intitulat ‘Marijuana, medicamentul interzis”. Sursa: Stiri.acasa.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer