de Adrian Pãunescu La muncã, derbedei, cã trece anul ºi vin ãilalþi ºi-o sã vã ia ciolanul. Fãceaþi pe democraþii cei cucernici, P…. mamii voastre de nemernici. Scuipaþi-vã-ntre voi cum se cuvine ºi-apoi convingeþi-vã cã e bine. C-aþi luat o þarã de mai mare dragul ºi i-aþi distrus averile ºi steagul. S-ajungem colonia de ocarã care-ºi va cere scuze în maghiarã. ªi, prin complicitãþi cu demoni aprigi, aþi desfiinþat uzine , câmpuri , fabrici. ªi, prin vânzãri de þarã infernale, aþi omorât cu voia animale. La greul greu care mereu ne-ncearcã, rãspundeþi cu un greu de moarte, parcã. ªi i-aþi gãsit ºi bolii un remediu întoarceþi România – n Evul Mediu. Ce cãzãturi, ce târfe, ce mizerii, v-aº desena cu acul, sã vã sperii. Dar voi nici sânge nu aveþi în vine, ci credite din cãlimãri strãine. Le ºtiþi lui Hitler ºi lui Stalin taina ºi-mpingeþi Bucovina în Ucraina. Aºa cum ceilalþi, limpezeascã-i valul s-au compromis negustorind Ardealul. De unde sunteþi, mã, din ce gãoace , cum v-au putut pãrinþii voºtri face ? Ce condimente le-au picat în spermã de e trãdarea voastrã-atât de fermã ? Aþi pus nenorocita voastrã labã pe-aceastã tristã þarã Basarabã. ªi vreþi cu-ameninþare ºi cu biciul s-o faceþi curva voastrã de serviciu. Mimaþi respectul pentru cele sfinte, dar vindeþi ºi pãmânturi ºi morminte. Aþi inventat examene severe, supunere poporului spre-a-i cere. ªi toatã zbaterea a fost degeaba cã-n nas mai marii v-au închis taraba. Minciuna voastrã v-a adus pe scenã, actori într-o politicã obscenã. ªi-acum, cã-i un prãpãd întreaga þarã , ia cereþi-vã puþintel, afarã. Decât sã vã trimitã þara noastrã , mai bine mergeþi voi în mama voastrã. Plecaþi de-aici, cu-o grabã funerarã, ºi nu albanizaþi aceastã þarã . Bãgaþi vitezã, cã vã trece anul ºi s-a scurtat ºi s-a-nvechit ciolanul. ªi ce vã pot eu spune la plecare decât lozinca lui Fãnuº cel mare : Nenorociþilor, se rupe ºnurul, “La muncã, la bãtut þãruºi cu curul !”
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer