activitatea” unor evrei-comuniºti în epoca postbelicã din România (Al Doilea Rãzboi Mondial). Nu putem uita cã marea majoritate a “torþionarilor” ºi “educatorilor” din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit ºi torturat  sunt de mii de români (opozanþi ai regimului comunist) au fost de etnie iudaicã. Cerem – în numele românilor din România ºi din întreaga lume, Primului Ministru al Israelului sã adopte o poziþie corectã faþã de crimele sãvârºite de evreii comuniști,  ºi sã condamne public holocaustul komunist.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer