International organ mafia coercing poor into donating kidneys to wealthy Israelis: Cererea pentru un organism sãnãtos ºi funcþional este mare, pentru cã numãrul pacienþilor care au nevoie de un transplant de organe depãºeºte cu mult numãrul donatorilor disponibili. Rezultatul acestui dezechilibru este o piaþã neagrã în continuã creºtere a organelor. Brokerii internaþionali de organe, mulþi dintre ei se aflã în Israel, îi forþeazã pe oamenii sãraci din lume sã renunþe la rinichii lor în primul rând pentru pacienþii israeliþi; în caz contrar vor cunoaºte serioase repercursiuni. Ziarul The Daily Star din Liban raporteazã numeroase cazuri în care victimele acestei pieþe ilicite de organe au fost mai presus de toate forþate sã cunoascã chinurile iadului ºi sã renunþe la pãrþi importante din corp în schimbul unor câºtiguri derizorii. Dupã ce au rãspuns la anunþuri publicate online, în ziare ºi reviste de cãtre mafia organelor, victimele au fost prinse ºi forþate sã treacã prin proceduri chirurgicale. În cazul în care îºi schimbau pãrerea ºi doreau sã se retragã, în unele cazuri, brokerii de organe îºi ameninþau victimele cã le ucid pe ele ºi pe familiile lor. “El a spus cã dacã nu accept sã fac asta, o sã mã lase în Ecuador ºi o sã îmi ucidã familia”, a spus una dintre victime, Aliaksei Yafimau, un instalator de televiziune prin satelit din Belarus, ziarului The Daily Star, împãrtãºindu-ºi experienþa pe care a avut-o cu mafia de organe. “Îmi este teamã pentru viaþa mea”, a adãugat el. Yafimau, în vârstã de 30 de ani, a rãspuns iniþial unui anunþ privind donarea rinichiului sãu în schimbul banilor. S-a gândit cã astfel îºi va ajuta familia sã scape de sãrãcie. Oricum, dupã ce a fost însoþit prin toatã lumea, þinut în hoteluri luni întregi ºi tratat ca un prizonier, Yafimau a încercat sã iasã din aceastã afacere necuratã. Pentru a-l împiedica sã facã asta, supraveghetorii lui Yafimau l-au ameninþat cã o sã-l ucidã dacã încearcã sã scape sau sã meargã la poliþie. În cele din urmã, Yafimau a fost de acord cu operaþia ºi, deºi a primit 10.000 de dolari, sumã care i-a fost promisã – brokerii au revândut apoi rinichiul lui Yafimau pentru o sumã de 15 ori mai mare. Yafimau a fost extrem de traumatizat de întreaga experienþã, iar acuma are probleme serioase de sãnãtate. Alte victime asemenea lui au suferit chiar mai mult, deºi multe dintre ele nu au primit compensaþia materialã promisã. Potrivit The Daily Star, cei mai mulþi pacienþi care aºteaptã un transplant sunt din Israel ºi SUA. Schema cu traficul internaþional de organe aratã cã centrul se aflã în Israel. Asta include ºi cazul recent al lui Levy Izhak Rosenbaum, un cetãþean israelian, care a pledat vinovat pentru colaborarea pe care a avut-o cu mafia de organe. (http://www.naturalnews.com/034060_o…). Sursa acestui articol: http://www.dailystar.com.lb/News/Mi… Cititi va rog si: Un evreu acuzat de trafic de organe. “Israelul un paria in transplantul de organe la nivel global” Reportaj CNN: Beduini vaneaza negri pentru organe …]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer