De fiecare datã când vine Ziua Comemorãrii Holocaustului, politicienii români, în frunte cu președintele țãrii se înghesuie ca oile sã pupe papucul jidãnesc în semn de obediențã fațã de noua Înaltã Poartã a Umanitãții (dictatura bancherilor evrei). Așa se face cã an de an, acești nevolnici fãrã coloanã vertebralã se întrec între dânsii în nemernicie, care mai de care mai plângãreț și mai duios, în a regreta și condamna ceva ce nu a existat niciodatã în România: Holocaustul evreilor. Situația nu e nouã: în condițiile în care s-au cheltuit iarna aceasta milioane de euro pentru deszãpezirea unei strãzi care nu existã, de ce nu am deplânge brutalitatea unor evenimente inexistente, de dragul menajãrii sentimentelor unor prea-puternici evrei ai zilei ?! Însã, anul acesta aflãm de pe Historia aflãm cã luni 17 februarie ora 9.30 va avea loc în Aula Mare a Academiei Române comemorarea Zilei internaționale a Holocaustului, organizatã de Academia Românã, împreunã cu Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România, Asociaþia Evreilor din România Victime ale Holocaustului ºi Institutul Naþional pentru Studiul Holocaustului în România Ellie Wiesel, sub titulatura ,,INFORMAÞII ISTORICE ªI MARTURII PRIVIND HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA”. Sunt curios și eu sã cunosc despre ce “informații istorice” o fi vorba, cãci pânã în prezent nu a reușit nimeni sã mã convingã CU PROBE cã a existat o activitate de exterminare în masã a evreilor, organizatã de autoritãțile românești în teritoriile flate sub administrația Statului Român. Sãpând pe internet dupã informații suplimentare, am dat de comunicatul președintelui Academiei Române, Ionel Haiduc, care IMPUNE prin ordin de serviciu, tuturor angajaților și cercetãtorilor Academiei Române, PREZENȚA OBLIGATORIE la evenimentul cu pricina. Probabil cã evenimentul va fi mediatizat și le trebuie aplaudaci cu care sã umple ditamai sala, ca la congresele de tristã amintire ale PCR-ului. Lansez un apel public – pe aceastã cale, academicienilor români, sã dea dovadã de o rigurozitate științificã, ACADEMICÃ, în analizarea “informațiilor istorice” ce vor fi prezentate cu prilejul acestui eveniment, și sã porneascã de la ACORDAREA PRINCIPIULUI PREZUMȚIEI DE NEVINOVÃȚIE la adresa poporului român – fațã de acuzațiile de holocaust și genocid pe care reprezentanții comunitãții evreiești le reânoiesc anual, la fiecare astfel de comemorare. De asemenea, nu se poate vorbi despre crimele împotriva evreilor – sãvârșite de cãtre români, fãrã a se vorbi despre crimele comisarilor politici evrei împotriva românilor – cu precãdere în Basarabia – ocupatã de sovietici. Rigorile științifice impun prezentarea adevãrului istoric în ansamblul sãu, aspect care sper sã nu fie trecut cu vederea de dragul “corectitudinii politice” și dogmelor oficiale impuse de cãtre lobby-ul evreiesc. Înaltele foruri academice române nu trebuie sã se lase nici impresionate și nici intimidate de aparatul propagandistic al mass-mediei controlate de evrei – care și-a fãcut un obicei din a linșa mediatic pe oricine îndrãznește sã punã sub semnul întrebãrii existența holocaustului evreiesc în România sau probele aduse în favoarea acestei teze. Consider cã dupã 45 de ani de comunism și încã 24 de ani de neo-comunism în România, fațã de a cãrui instaurare evreii au o importantã parte de vinã, atât evreii cât și românii au nevoie de adevãr, oricât de dureros ar fi acesta pentru oricare dintre pãrți.  MIHAI RAPCEA notã: azi dimineațã, la o orã dupã publicarea acestui articol, pagina Academiei Române privind știrea despre evenimentul de luni a devenit… indisponibilã 🙂 Curat murdar, coane Fãnicã !  academia romana   Update: între timp, pagina Academiei ROmâne și-a revenit, dar au dispãrut orice referiri cu privire la  “tragicul” eveniment de luni 🙂 anunt disparut   update 2: evenimentul apare acum la “viitoare” evenimente viitoare   Și programul evenimentului, datat (în mod ciudat !) pentru data de 28 ianuarie 2014 !? Ce fel de eveniment “viitor” o mai fi și ãsta ?: Cu prilejul Zilei Internaþionale de Comemorare a Holocaustului,   în ziua de 28 ianuarie, ora 11.00, în Aula Academiei Române va avea loc reuniunea „Informaþii istorice ºi mãrturii privind holocaustul din România”  

 

PROGRAM

Partea I
  • Acad. Ionel Haiduc, preºedintele Academiei Române – Cuvânt de deschidere –
  • prof. univ. dr. Alexandru Florian, director general al INSH – Elie Wiesel  – Ziua Internaþionalã de Comemorare a Holocaustului
  • Adrian Cioflâncã, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de istorie  „A.D. Xenopol” din Iaºi, membru al Colegiului CNSAS – Privire istoricã de sintezã despre holocaustul din România
  Partea II  
  • Dr. Aurel Vainer, preºedintele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România – Vechiul Regat ºi Transilvania de Sud
  • Ing. Iancu Tucãrman, pensionar – Pogromul de la Iaºi ºi trenurile morþii
  • Dr. Miriam Bercovici, pensionar – Bucovina de Sud
  • Dr. Liviu Beriº, preºedinte al AERVH – Bucovina de Nord, Basarabia ºi þinutul Herþa
  • Prof. Octavian Fulop, pensionar – Transilvania de Nord
Prezentãm în premierã – pentru mediul on-line, un interviu realizat, în ziua de 20.04.2002, de Florin ªandru cu Leopold Lazãr Schobel, unul dintre evreii supravieþuitori ai deportãrilor din Ardealul de Nord, în lagãrul de la Birkenau-Auscwhitz, în anul 1944. Titlul interviului a fost „Deþinutul A-13221” ºi a avut durata de o orã. Leopold Lazãr Schobel era, în perioada interviului, preºedintele Comunitãþii Evreieºti din Piteºti. În interviu, acesta a susþinut urmãtoarele: „Nu. Eu când am declarat cã mulþi evrei au fost salvaþi de Antonescu, îmi menþin aceastã declaraþie ºi spun urmãtorul lucru: Toþi evreii care au fost în diferite lagãre ºi au ajuns în România, pot sã spunã cã au fost salvaþi de Antonescu, pentru cã dacã el ar fi dat un ordin, ordinul se executa. Pe mine m-a interesat c-am venit acasã ca sã-mi gãsesc fraþii, surorile ºi sã vãd cine trãieºte. La Sf. Gheorghe ne-am întors din lagãr, în Sf. Gheorghe au fost 300 de evrei ºi ne-am întors acasã (de la Auscwhitz), nu ºtiu dacã ne-am întors 20. Eu am gãsit România aºa cum am lãsat-o cu patru ani în urmã, am curajul sã spun cã n-a fost Holocaust.” Document video. Leopold Schobel – șeful Comunitãții Evreiești din Argeș: Antonescu a avut un suflet mare.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer