Familia, cãsãtoria ºi Constituþia. Homosexualii bagã zâzanie în USL. Crin Antonescu ºi Victor Ponta s-au întâlnit pentru a domoli spiritele. În schimb, au declarat cã au poziþii fundamental diferite.   Familia, cãsãtoria ºi homosexualii. Neînþelegeri fundamentale în USL politica interna Comisia pentru revizuirea Constituþiei a adoptat miercuri un amendament care prevede cã familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între un bãrbat ºi o femeie, renunþându-se la forma actualã, care prevedea cãfamilia se întemeiazã pe cãsãtoria între soþi. “Familia se întemeiazã pecãsãtoria liber consimþitã între un bãrbat ºi o femeie, pe egalitatea acestora ºi pe dreptul ºi îndatorirea pãrinþilor de a asigura creºterea, educaþia ºi instruirea copiilor” – este amendamentul adoptat de comisie la articolul din Constituþie privind familia. Premierul Victor Ponta a venit joi la Palatul Parlamentului pentru a discuta cu preºedintele Senatului, Crin Antonescu, ºi cu membrii liberali ai Comisiei de revizuire a Constituþiei cu privire la modificarea Legii fundamentale. Discuþiile, la care au participat ºi social-democraþii din Comisia de revizuire a Constituþiei ºi care ar viza definirea cãsãtoriei în Constituþie, s-a desfãºurat în biroul lui Crin Antonescu de la Senat. Premierul Victor Ponta a declarat joi cu privire la definirea cãsãtoriei ca fiind între un bãrbat ºi o femeie cã Legea fundamentalã nu trebuie sã prevadã tot. “Eu de principiu cred – ºi asta am discutat ºi cu colegii mei – cã o Constituþie nu trebuie sã prevadã tot, altfel, facem o Constituþie de 5.000 de articole ºi dupã acea o sã ne parã rãu”, a spus Ponta întrebat cum vede definirea în Constituþie a cãsãtoriei ca fiind între un bãrbat ºi o femeie. El a susþinut cã Legea fundamentalã trebuie sã prevadã niºte lucruri la nivel de principiu. De asemenea, dupã discuþiile de joi, Victor Ponta ºi-a menþinut poziþia, spunând cã, “dacã ceva funcþioneazã, nu trebuie schimbat” (n.red. – referire la formularea existentã în actuala Constituþie “familia se întemeiazã pe cãsãtoria între soþi”). La rândul sãu, Crin Antonescu a spus clar cã nu este de acord cu Victor Ponta, optând pentru “familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între un bãrbat ºi o femeie” . Crin Antonescu, a declarat joi cã votul în cazul amendamentului privind definirea în Legea fundamentalã a cãsãtoriei ca fiind între bãrbat ºi femeie ar putea fi reluat în situaþia în care se va solicita acest lucru, punctând cã în cadrul USL existã opinii diferite vizavi de aceastã definiþie. “Noi am dat un vot pe chestiunea aceasta. Dacã se va solicita reluarea votului, cum s-a întâmplat ºi în alte cazuri, o repronunþare, o vom face. În ce mã priveºte îmi menþin poziþia”, a spus Antonescu, la Palatul Parlamentului, dupã întâlnirea cu premierul Victor Ponta. El a afirmat cã nu existã o decizie la nivelul USL în cazul reluãrii votului, arãtând cã hotãrârile se iau în cadrul Comisiei de revizuire aConstituþiei. “Da, pe acest subiect, în contextul în care el a ajuns sã fie discutat, existã niºte puncte de vedere diferite. Este foarte simplu. Se va reveni finalmente asupra articolului. Dacã el va avea douã treimi pentru forma veche sau forma care s-a adoptat ieri va trece, dacã nu, nu. Dl prim-ministru are o pãrere. Eu am o alta”, a adãugat Antonescu. “Aº dori sã fac o precizare fiindcã am vãzut cã existã aceastã teamã în legãturã cu faptul cã s-ar dilata foarte tare Constituþia, ar deveni foarte stufoasã ºi aºa mai departe. Sigur cã aici s-a discutat, s-au fãcut foarte multe amendamente, le-am luat în considerare pe toate – amendamente de la grupurile politice, de la societatea civilã, dar ºi acest lucru se va vedea la final. Noi am avut ºi avem în vedere textul, volumul Constituþiei sã nu creascã sau nu creascã semnificativ. Faptul cã se discutã mai multe variante, uneori se discutã pe un cuvânt, nu suplimenteazã textul, iar în ceea ce priveºte calendarul suntem încadraþi în ceea ce s-a propus”, a subliniat preºedintele Comisiei. El a indicat cã lucrãrile comisiei se desfãºoarã într-un ritm alert, dar “fãrã ca cineva sã fie împiedicat sã-ºi susþinã punctul de vedere sau vreun amendament sã fie trecut cu vederea”. “Cred cã aºa cum decide Comisia aºa merge în plen. Eu nu sunt vreun expert extern. Comisia a lucrat foarte bine ºi lucreazã foarte bine sub presiunea timpului. Important este sã arãtãm voinþa politicã a noastrã ca lideri USL, sã avem oConstituþie europeanã foarte eficientã ºi sã ne þinem de program. Dacã nu reuºim sã þinem calendarul ieºim din anul acesta ºi efectul principal ar fi acela referitor la regiuni, acolo e graba”, a afirmat Victor Ponta, la Palatul Parlamentului, întrebat dacã varianta cu doi soþi privind definirea cãsãtoriei ar fi fost mai bunã decât cea decisã miercuri de Comisie ca uniune dintre un bãrbat ºi o femeie. Premierul a mai explicat cã actuala prevedere din Constituþie referitoare lacãsãtorie este foarte clarã ºi nu crede cã “este necesar sã se modifice ceva ce pânã acum a mers foarte bine”. “Eu cred cã actuala prevedere constituþionalã referitoare la cãsãtorie, dupã care desigur avem Codul civil, e foarte clarã. Aceastã modificare constituþionalã trebuie sã fie cât mai suplã. Pentru noi este important sã avem o Constituþie care sã ne permitã în urmãtorii 10 – 20 de ani sã nu trebuiascã sã schimbãm Legea fundamentalã din ºase în ºase luni. Nu e un lucru normal. Trebuie sã avem Constituþie îndreptatã spre ideea de supleþe ºi de a nu pune în Constituþie o mulþime de interdicþii care dupã aceea nu ºtim ce sã facem cu ele”, a mai spus Ponta. sursa: ziuaveche.ro comentariu rapcea.ro: deși este cãsãtorit, este clar cã Ponta este un activist pro-homosexual, o coadã de topor, o boarfã politicã, un vânzãtor al interesului național, cumpãrat de poponarii influenți care militeazã pe plan mondial pentru cãsãtoriile și adopțiile de copii homosexuale. Argumentul lui este imbecil de cretin. Pãi dacã nu trebuie sã schimbãm în Constituție “ceva ce pânã acum a mers foarte bine“, de ce vor sã mai modifice Constituția în ansamblul ei !? Ce anume nu mergea bine de trebuia revizuitã ? Nu aveau ungurii suficientã autonomie ? Mureau gãozarii din Romania din cauza discriminãrii ? Acest cretin care ar face orice sã se menținã la putere, este în stare sã supunã la vot paragraful referitor la cãsãtorie, DIN NOU ȘI DIN NOU pânã când se va vota cum doresc activiștii homosexuali, disperați cã dacã se reglementeazã prin constituție definiția cãsãtoriei, nu mai pot modifica în nici un fel legislația (prevederile Noului COd Civil) pe viitor în materia cãsãtoriei, cum s-a întâmplat la francezi, unde – dacã ar fi avut cãsãtoria definitã în Constituție drept “unirea dintre un bãrbat și o femeie” – Hollande nu ar mai fi putut sã dea dreptul homalãilor la cãsãtorii în Franța.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer