Vã dezvãluim azi o tainã þinutã cu mari eforturi ºi mulþi bani departe de urechile ºi ochii „prostimii”… Excesul de sare, zahãr ºi grãsimi, dãuneazã grav sãnãtãþii ! Ãsta da avertisment medical! Ce înseamnã exces nu ne explicã însã nimeni!!! La prima citire, exces înseamnã…prea mult, dar raportat la greutatea fiecãruia !!! Între copilul de 20 de kilograme ºi adultul de 80 sau 120 de kilograme… e o marjã de eroare foarte mare, ca sã pronunþi exces, sau sã recomanzi doar 2, 4 sau 6 g de sare pe zi… Între omul de la munte… care bea apã puternic magnetizatã ºi aproape purã ºi cel de la ºes sau de la oraº care primesc apa cea mai infectã, cel de la munte va “dizolva” si elimina mult mai repede chimicalele! Nu uitaþi cã nu suntem la fel, cã nu avem aceeaºi grupa sanguinã, cã diferã ºi RH-ul – purtãtorul de oxigen din sange! Unii au în sânge predominant Cuprul (RH negativ) alþii, cei mai multi, au Fierul (RH pozitiv)! Nu uitaþi ceea ce mulþi vor sã ascundã: orice reacþie a apei cu sarea produce… cãldurã!!! Iar sarea formeazã pricipalul electrolit care, scos din sânge, reduce de… 11 000 de ori viteza transferului informaþional cãtre creier!!! Mai simplu spus, lipsa sãrii din sânge…prosteºte!!! Intuiþia îmi spune cã ãsta este scopul lor real: sã devenim legume! La muncã ºi înapoi…acasã, la televizor…unde ni se repetã zilnic prostiile astea: excesul de sare zahãr ºi grãsimi dãuneazã grav sãnãtaþii! Dar excesul de alcool, tutun ºi medicamente? De ce nu se fac campanii la TV cu acest subiect??? De ce nu se fac campanii contra etnobotanicelor ??? Nu este vorba de boalã ºi moarte, mai ales în rândul tinerilor? Ba da! Dar este vorba ºi de bani, de mulþi bani, atât de mulþi încât viaþa copiilor ºi a tinerilor…nu mai conteazã!!! Este vorba de profituri imense, accize ºi taxe! ªi în fond este bine sã ai multe “legume” în sistem ! Pentru ca legumele îºi plãtesc taxele…la zi! Amintiþi-vã! Ce face medicul prima datã când ajungi în spital? Îþi schimbã regimul alimentar: fãrã sare!!!! Adicã taie legãturile informaþionale cu creierul, ca sã poatã trimite medicamentele peste tot în corp. Amorþeºte creierul pentru cã altfel, acesta, ar reacþiona imediat la chimicalele administrate! Ar declanºa alergii! Dar zaharul? Zaharul e purtator de un cu totul alt tip de informatii ! Nu vorbim de “clasicul” zahãr alb, tos, chimizat la maxim!!! Vorbim de zaharul natural din fructe sintetizat de natura cu ajutorul apei ! Vorbim de zaharurile multiple din mierea de albine… naturalã! Glucoza participã direct la formarea acidului dezoxiribonucleic (ADN) adicã a evoluþiei, vitalitatea dvs. si a copiilor dvs., atentia, concentratia, vin din zaharurile naturale! ªi evoluþia dv. Geneticã! Grãsimile ?! Sã vedem ce spun studiile! Colesterolul ajutã la formarea membranelor celulare; la sinteza hormonilor în glandele suprarenale ºi în ovar!!! Colesterolul este indispensabil digestiei lipidelor, în urma transformãrii de cãtre ficat în acid biliar. Nivele joase ale colesterolului induse cu ajutorul medicamentelor, duc la apariþia… depresiei, comportamentului violent, sinucidere, creºterea riscului de infarct miocardic ºi mai ales o slabã funcþionare a sistemului imunitar. În trecut, cineva cu un regim alimentar ce conþinea 300 mg de colesterol pe zi, cu un nivel HDL (colesterol bun) de 35 mg pe decilitru de sânge, era considerat normal. Asta pânã când, cei de la OMS, au hotãrât sã schimbe normele! Sã le coboare la 200! Imediat, au apãrut 36 de milioane de “bolnavi”, ºi 4,3 de miliarde de dolari pe an, câºtig, dintr-un foc!… Între vrãjeala ºtiinþificã a unora ºi intuiþia lui strãmoºeascã, ciobanul român a ales intuiþia!… tot cu slanã, pitã, ceapa ºi pãlincã trãieºte! Nu face exces ºi trãieºte mult ºi bune… cum aþi vrea sa-ºi creascã altfel oile, sã lupte cu frigul, cu ploile, cu lupii? ªi toate astea pânã pe la 60-70 de ani… cu cojocul miþos de 40 de kilograme pe umeri ºi bota în mânã?

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer