O pereche de lentile de contact active îþi vor schimba viaþa! Vor transforma totul în jurul tãu: obiectele vor prinde viaþã, ambalajele alimentelor vor afiºa informaþii digitale despre nutriþie, vei putea schimba peisajul. Nu este scenariul vreunui science-fiction, ci un proiect care se testeazã la Universitatea Washington din Seattle.
Si, cel mai probabil, este scenariul vieþii tale peste 10 de ani, spune consultantul în domeniul inovaþiei, Nick Sohnemann. Lentilele active pe care americanii le testeazã în prezent proiecteazã informaþii digitale cãtre retinã despre obiectele din jur. “Toate lucrurile se conecteazã între ele ºi deodatã poþi confrunta chipuri, locaþii, clãdiri ºi obþii, în timp real, tot felul de informaþii pe irisul tãu”, a declarat Sohnemann. Astfel, atunci când priveºti o persoanã, îi poþi afla numele, în ce stare se aflã, îi poþi vedea profilul de Facebook sau alte informaþii pe care doreºte sã le împãrtãºeascã. La fel pentru fiecare obiect privit, pentru care se vor afiºa date în timp real, fãrã a mai fi nevoie de cãutare pe internet, de exemplu. ªi deºi ar putea pãrea la prima vedere o încãlcare gravã a intimitãþii, consultantul în domeniul inovaþiei, Nick Sohnemann, spune cã oamenii vor accepta sã afiºeze informaþii personale. Motivul: acelaºi principiu ca în cazul site-urilor unde se cere înregistrare pentru a naviga gratuit. Lentilele active vor aduce un mare plus ºi business-ului. ªi asta pentru cã afaceriºtii vor putea afla informaþii preþioase despre consumator: ce mãrci preferã, de ce alege sau ce ar vrea sã conþinã un anumit produs. Astfel, pot oferi produse personalizate, care sã satisfacã mai bine nevoile clienþilor. “Shopping-ul devine mai interesant pentru tine pentru cã produsele care-þi sunt oferite sunt relevante, sunt ceea ce-þi doreºti. Totul va fi mai eficient ºi mai personalizat”, spune consultantul în domeniul inovaþiei. Sunã frumos, însã mai avem de aºteptat cam 10 ani pentru a purta lentilele miracol. În 2021, ar trebui sã fie un produs utilizat la scarã largã, spune Sohnemann. Specialistul american a participat la Bucureºti la Innovation Lab, primul eveniment despre inovatie ºi tendinþele urmãtorilor 20 de ani în business, media ºi tehnologie. Sursa: MoneyChannel

ARTICOLE SCIENCE

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer