SUA si UE vor sa restrictioneze internetul si la nevoie chiar sa-l inchida complet. Google limiteaza accesul la unul dintre cele mai populare servicii ale sale: Google Video. Dezvaluirile si informatiile alternative oferite in principal de catre bloggeri si comunitati nedependente de mass media corporatista au devenit in ultima vreme tot mai numeroase si mai credibile, punand in real pericol campaniile de manipulare colectiva la nivel global. Planul masonic de stavilire a acestei adevarate treziri mondiale contine 2 elemente: 1.  Controlul si restrictionarea internetului pe diverse motive: de securitate, comerciale, administrative, etc. Astfel se creeaza bazele unei cenzuri globale a internetului dupa modelul experimentat in China, a detectarii si reprimarii opozantilor dictaturii noii ordini mondiale. 2.  Preluarea subiectelor asa zis “conspirationiste” de catre mass media aflata sub control masonic. Crearea de falsi opozanti si directionarea curentului de trezire pe linii moarte. Una din masurile de control aparute recent in SUA este o propunere legislativa ce ar acorda Preºedintelui Obama autoritatea de a închide reþelele publice ºi private de comunicatii – incluzând restricþiile de trafic internet – ca parte a unui plan de urgenþã. Proiectul de lege a fost introdus de Jay Rockefeller, senator democrat de Virginia de Vest. The Cybersecurity Act of 2009 ii ofera de asemenea presedintelui posibilitatea de a declara “o stare de urgenta in ciber-spatiu” astfel incat se poate merge pana la inchiderea sau limitarea drastica a traficului pe internet in “interesul securitatii nationale”. Documentul nu specifica insa limpede care sunt conditiile necesare declararii unei astfel de stari de urgenta in ciber-spatiu, conceptul de interes al securitatii nationale fiind definit prea vag. Si in Europa exista demersuri similare de cenzurare a internetului, mascate sub reglementari comerciale si ale telecomunicatiilor. In luna mai urmeaza sa fie votate in Parlamentul European propuneri legislative ce vor limita accesul la internet. Daca sunt adoptate legile vor permite providerilor de internet sa impuna ce aplicatii sau site-uri avem voie sa folosim in internet. Download-ul peer-to-peer ar putea fi interzis si de asemenea sunt vizate limitarea aplicatiilor care permit telefonia gratuita prin internet. (Detalii la: http://www.laquadrature.net/Telecoms_Package) Toate aceste ingradiri la nivel european vin dupa o serie de planuri promovate anterior, de cenzurare a blogurilor la nivelul UE, implementarea unui sistem centralizat de supraveghere de tip web 3.0 si implementarea unor legi abuzive privind internetul in Franta. Nici Google nu este in afara acestui plan de ingradire a libertatilor. Compania a inchis recent pentru publicul larg, posibilitatea de a face upload la fisiere de tip video pe portalul sau specializat “Google Video”. De asemenea accesul la facilitatile de tip “cele mai vizionate/cele mai postate filme”, a fost desfiintat. Aceasta masura vine fara indoiala in urma succesului gigantic de care s-au bucurat la nivel global filme on-line precum Endgame, The Obama Deception, The Big Picture si alte filme ale curentului ce se opune dictaturii mondiale masonice ce utilizeaza tehnologia intr-un mod malefic.

Cititi si

Nicolas Sarkozy face presiuni pentru implementarea unei legi abuzive privind internetul

Pe 2 februarie 2009, preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, a anunþat cã va lua toate mãsurile pentru ca pânã la finalul lunii martie, noua lege „Creaþie ºi Internet” sã fie adoptatã de Adunarea Naþionalã. Aceastã lege instaureazã un control strict asupra internetului ºi încalcã dreptul la viaþã privatã, sub pretextul combaterii pirateriei. Proiectul de lege a fost prezentat pe 18 iunie 2008 Consiliului de miniºtri, iar pe 20 octombrie 2008 a fost votat de Senat, doar dupã o primã lecturã, fãrã dezbateri ºi cu o unanimitate covârºitoare. Însã el intra în contradicþie cu prevederile Amendamentului 138 din Pachetul Telecom al UE, care defineºte cadrul legislativ pentru telecomunicaþii ºi internet. Amendamentul 138 prevede cã „nu poate fi impusã nicio restricþie care încalcã drepturile ºi libertãþile fundamentale ale utilizatorilor (libertatea de exprimare ºi de informare), fãrã o decizie judecãtoreascã.”
La presiunile Franþei, pentru a facilita implementarea acestei legi, miniºtrii telecomunicaþiilor din cele 27 de þãri membre UE, s-au înþeles pe 28 noiembrie 2008 sã cearã desfiinþarea Amendamentului 138. Nicolas Sarkozy i-a cerut personal acest lucru preºedintelui Comisii Europene, José Manuel Barroso. Însã este vorba despre un amendament votat în luna septembrie 2008 în Parlamentul european cu o majoritate covârºitoare (573 de voturi pentru ºi 74 împotrivã).
Noua propunere legislativã francezã a iscat puternice discuþii atât la nivelul Uniunii Europene, cât ºi în Franþa. „Acest amendament constituie o garanþie cã legislaþia Telecom nu va duce la un transfer de putere de la autoritatea juridicã spre autoritatea administrativã. El este astfel formulat încât sã lase statelor membre o marjã pentru a respecta legi fundamentale, în special cele privind dreptul la viaþã privatã, dreptul la proprietate, dreptul la recurs ºi dreptul la liberã exprimare ºi informare.” Dacã aceastã lege va fi aprobatã, aºa cum ºi-a propus Nicolas Sarkozy, cei care nu îºi vor instala în computere programele de tip spyware, impuse de HADOPI (Înalta Autoritate pentru difuzarea operelor ºi protejarea drepturilor de autor pe internet) se vor trezi cu abonamentele suspendate.
Comisia naþionalã de informaticã (CNIL) s-a opus vehement acestui proiect de lege. CNIL a criticat mai întâi raþiunea de a fi a acesteia, ºi anume protejarea industriei culturale ºi de divertisment: singurele motive invocate de guvern pentru a justifica introducerea acestei legi fiind cele legate de scãderea vânzãrilor în aceste industrii. CNIL atrage atenþia ºi cã aceastã lege acordã providerilor competenþe nepermise, care sunt de apanajul autoritãþilor judiciare ºi încalcã Constituþia francezã.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer