Ideea de a-i transforma pe consumatori în roboþi vi se pare ciudatã? Acesta este obiectivul pe care l-au stabilit cercetãtorii corporaþiei INTEL, pentru urmãtoarea decadã! Fondatã în anul 1968 sub numele de Integrated Electronics Corporation, compania globalistã INTEL are sediul central în oraºul Santa Clara, California (SUA) ºi este actualmente cel mai mare producãtor, la nivel mondial, de cipuri semiconductoare.  INTEL produce de asemenea plãci de bazã, interfeþe de reþea, circuite, memorii flash, cipuri grafice, procesoare incorporate ºi alte dispozitive pentru reþele de comunicaþii ºi calculatoare.

Laboratorul de cercetare din Pittsburg al corporaþiei INTEL lucreazã la dezvoltarea unor implanturi craniene care pot controla diferite dispozitive, direct prin intermediul undelor cerebrale sau, altfel spus, prin intermediul gândurilor ºi al intenþiilor utilizatorului. Altfel spus, atunci când vom cumpãra unele produse INTEL, ne vom face ºi o operaþie de implant cranian. Pentru a putea folosi acele produse, ni se vor introduce în creier anumite circuite electronice. „Telecomenzi” cerebrale pentru leneºi
Motivaþia acestor inovaþii este hilarã: cercetãtorii par sã creadã cã oamenii vor obosi la un moment dat sã foloseascã aparatura electronicã la modul clasic, apãsând pe butoane sau folosind o telecomandã. Ei sunt foarte încrezãtori cã clienþii lor se vor adapta rapid, dorindu-ºi foarte mult sã nu mai aibã nevoie de tastaturã, mouse, sau telecomandã. Cercetãtorii INTEL merg pe ideea cã majoritatea persoanelor se vor sãtura de dispozitivele cu nenumãrate butoane cum ar fi Iphone-urile, Android Smart Phone-urile ºi chiar de excentrica „masã” Microsoft (Microsoft surface table).
Pânã în anul 2020 se estimeazã cã se va reuºi introducerea pe scarã largã a acestor cipuri care vor fi implantate în creierul clienþilor corporaþiei Intel. Dezvoltarea acestor dispozitive necesitã însã multe investigaþii asupra modului în care funcþioneazã creierul. Transformarea undelor cerebrale în semnale de comandã pentru circuitele electronice implantate nu este totuºi ceva banal. Echipa INTEL foloseºte scanãri MRI (rezonanþã magneticã în imagini) ale creierului pentru a gãsi pattern-urile cerebrale asociate anumitor gânduri.
Mulþi alþi cercetãtori au început sã tatoneze acest domeniu. Recent, compania Toyota a fãcut o demonstraþie cu un nou produs, un scaun pe rotile controlat cu ajutorul undelor cerebrale, estimând procentul de reuºitã al comenzilor prin intermediul gândurilor la 95%. Oamenii de ºtiinþã ai Universitãþii Utah din SUA au creat un transmiþãtor cerebral wireless (fãrã fir) care le permite maimuþelor sã controleze braþe de robot.
Ce se ascunde în spatele implanturilor cerebrale
Realizarea unei interfeþe computerizate a creierului presupune mult mai mult decât roboþi care sã ne înconjoare din toate pãrþile. Dacã oamenii de ºtiinþã pot transforma undele cerebrale în acþiuni specifice, atunci ne putem aºtepta în viitor, la crearea unor adevãrate lumi virtuale, cu un spectru larg de activitãþi, toate generate de undele noastre cerebrale. Altfel spus, un fel de Matrix…
Articolele de popularizare a acestor idei uitã însã sã menþioneze faptul cã acele cipuri implantate în creier vor include cu siguranþã ºi antene pentru transmisia datelor ºi comenzilor, ceea ce implicã un pericol major pentru sãnãtate, datoritã iradierilor. Problema este însã mult mai serioasã decât atât: dacã modul în care putem comanda noi unele dispozitive exterioare cu ajutorul creierului este încã în studiu, fenomenul invers, de controlare a creierului cu ajutorul unor dispozitive externe, este deja bine pus la punct. Odatã ce acceptãm implantarea unor dispozitive electronice de emisie-recepþie în creierul nostru, evident cã ele pot funcþiona bidirecþional într-un mod care nu depinde nicidecum de voinþa noastrã.
Altfel spus, cei care vor face greºeala sã accepte aceste implanturi vor primi în fiinþa lor un sui-generis cal troian prin intermediul cãruia vor putea fi controlate cu uºurinþã mult mai mare de sistemele de tip HAARP, iar acest control nu se referã doar la gânduri, ci implicã ºi inducerea unor stãri ºi chiar imboldul de a realiza anumite acþiuni. În plus, aceste cipuri vor permite localizarea ºi identificarea persoanelor, precum ºi supravegherea lor. Este înspãimântãtor sã vedem în ce mod se coreleazã toate aceste informaþii, conducând toate cãtre dezideratul statului planetar de tip fascist, în care toþi oamenii vor fi permanent supravegheaþi, monitorizaþi ºi controlaþi, fiind reduºi la statutul de sclavi ai guvernului unic mondial de tip globalist al Noii Ordini Mondiale. sursa: yogaesoteric]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer