electirca Potrivit formulei de construcþie a preþului final al energiei electrice, cea mai mare componentã de preþ o reprezintã tarifele de sistem ºi taxele colectate de stat. În condiþiile unui an 2014 cu condiþii climatice normale, orice modificare a tarifelor sau a taxelor aduce cu sine mãriri de preþ, scrie economica.net. Preþul final pe care îl plãtim pentru energia electricã conþine 10 componente, dintre care preþul propriu-zis al energiei reprezintã doar 30,9%, potrivit datelor Transelectrica. Acest procent reprezintã o medie, în funcþie de coºul de energie de care beneficiaþi, în funcþie de zonã ºi furnizorul ales. Restul componentelor sunt o suitã de taxe ºi tarife care mãresc preþul curentului de trei ori, de la producãtor la consumator acasã. Din acestea trãiesc restul companiilor care aduc curentul de la producãtor la gospodãrie ºi statul, care îºi ia partea sa din taxe ºi impozite. Astfel, urmãtoarea componentã ca importanþã în compunerea preþului final este tariful de distribuþie de joasã tensiune, un tarif reglementat pereceput de distribuitor. Acesta reprezintã 25,3% dn preþul final. Exact aceastã componentã poate aduce scumpirea curentului de anul viitor, pentru cã taxa pe stâlp, anunþata de Guvern ºi impusã distribuitorului, ajunge pe lanþ la clientul final. Nimeni nu poate încã cuantifica impactul asupra preþului, pentru cã niciun distribuitor nu ºi-a fãcut calculele. A treia componentã ca importanþã este preþul certificatelor verzi. 4% din preþul facturii reprezintã sumele pe care le plãtim pentru susþinerea sectorului local de producere a energiei verzi. 5,8% din facturã reprezintã tariful de distribuþie de medie tensiune, iar 1,9% tariful pentru distribuþie de înaltã tensiune. Alte tarife cu preþ fix reglementat sunt: tariful de transport – componenta de injecþie în reþea (1,7%), tariful de transport – componenta de extracþie din reþea (2,2 %), tariful de transport – componenta servicii de system (2,4%), tariful de transport – servicii prestate de operatorul pieþei (0,1%). Transportatorul de energie este unul singur: Transelectrica. Distribuþia, însã, este asiguratã de patru mari actori: Enel, CEZ, Electrica ºi E.ON. Taxa de cogenerare care se colecteazã de la consumatorul final pentru premierea producãtorilor de energie în cogenerare de înaltã eficienþã reprezintã 4,1% din preþul final. Guvernul va reduce aceastã taxã cu 60% la jumãtatea anului viitor, astfel încât impactul în preþul final este de puþin peste 2%. Acciza ºi TVA-ul, 0,4, respectiv 19%, reprezintã taxe pe care le colecteazã direct statul. Adunate, toate aceste taxe ºi tarife totalizeazã 97.8%. Restul, pânã la 100%, reprezintã marja furnizorului ºi alte costuri precum cele financiare ºi cele de asigurare a riscului. Presiunea pe preþuri vine, anul viitor, din taxa pe stâlp ºi din liberalizarea totalã a preþurilor pentru consumatorii casnici. Pe de altã parte, scãderea taxei de cogenerare ºi impactul pozitiv asupra pieþei a energiei regenerabile ieftine compenseazã eventualele scumpiri. De altfel, preºedintele Agenþiei de Reglementare în Energie Nicolae Havrileþ a anunþat recent cã preþurile la energie electricã se vor mãri cu maxim 1%, de la 1 ianuarie. Medeea Cobzaru, A.M.PRESS]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer