TATUAJUL ELECTRONIC 666 de pe MÂNÃ:„Tehnologia te poate conecta cãtre lumea fizicã ºi ciberneticã într-un mod natural ce este în acelaºi timp confortabil.”

Citez:Senzorii se pot pune direct pe piele, ca un tatuaj Inginerii Universitãþii Illinois au dezovltat o platformã ce combinã sisteme electronice pentru furnizarea informaþiilor senzoriale, diagnostic medical, comunicare ºi interfaþã maºinã, toate pe un strat ce se poate ataºa pe piele într-un mod similar cu tatuajele temporare. Circuitele se pot rãsuci, întinde ºi comprima având aceleaºi proprietãþi mecanice ca ºi pielea. Cercetãtorii ºi-au prezentat proiectul sub forma unei matrici ce conþinea diverse componente montate pe un strat subþire cauciucat, incluzând senzori, LED-uri, tranzistori, condensatori, antene, bobine ºi celule fotovoltaice pentru alimentare. „Am pus tot ceea ce aveam mai bun pe aceastã platformã ºi apoi am adãugat câteva idei inovatoare pentru a demonstra cã se pot construi uºor astfel de dispozitive,” spune Rogers, profesor în ºtiinþe inginereºti. Platforma cu senzori este iniþial montatã pe un substrat din material plastic solubil în apã, apoi transferul pe piele se realizeazã cu ajutorul apei într-o manierã similarã aplicãrii unui tatuaj temporar. De asemenea, componentele electronice pot fi aplicate direct pe un astfel de tatuaj temporar, fãcându-se în acelaºi timp izolarea lor din punct de vedere electric. „Credem cã acesta ar fi un mare avans în modul în care gândim echipamentele electronice ce pot fi purtate, prin dezvoltarea acestui sistem ce este aproape insesizabil când este purtat,” spune Todd Coleman, cel care a condus aceastã echipã multidisciplinarã. „Tehnologia te poate conecta cãtre lumea fizicã ºi ciberneticã într-un mod natural ce este în acelaºi timp confortabil.” Dispozitivele electronice destinate aplicãrii directe pe piele oferã un grad mare de dezvoltare ºi flexibilitate echipamentelor medicale. Un avantaj al acestor circuite este faptul cã nu necesitã un gel special, pini care sã pãtrundã în piele sau fire, ce adeseori sunt incomode pentru utilizator ºi de asemenea au o eficienþã redusã în furnizarea rezultatelor. Noile sisteme sunt mult mai confortabile ºi mai puþin deranjante decât tradiþionalii electrozi, oferind în acelaºi timp utilizatorului libertate de miºcare. „Dacã dorim sã înþelegem modul în care lucreazã creierul uman în mediul natural, atunci rezultatele ce pot fi obþinute cu ajutorul acestor dispozitive au o valoare mult mai mare decât tradiþionala electroencefalogramã ce se realiza doar în laborator,” spune Coleman. „Ideal este sã putem înregistra semnalele nervoase atunci când subiectul se aflã în mediul sãu, iar dispozitivul nu trebuie sã-l incomodeze.” De asemenea monitorizarea subiecþilor de-a lungul unei perioade mari de timp poate scoate mult mai bine în evidenþã evoluþia stãrii generale de sãnãtate, a anumitor tipare comportamentale. Pe lângã culegerea informaþiilor, sistemele montate pe piele pot furniza purtãtorului informaþii în plus. De exemplu, pacienþii ce au probleme cu musculatura sau tulburãri neurologice, pot folosi dispozitivul pentru a comunica sau pentru transmiterea informaþiilor printr-un computer. Cercetãtorii au descoperit faptul cã atunci când dispozitivul este montat pe gât, senzorii pot fi setaþi sã distingã sunete pe baza miºcãrii muºchilor. Sistemul a fost folosit pentru controlarea acþiunilor dintr-un joc video, demonstrând potenþialul de a crea o interfaþã fiabilã om-computer. „Sistemele dezvoltate de noi anterior nu se puteau aplica direct pe piele. În mod special datoritã faptului cã pielea este foarte finã ºi a faptului cã prezintã o texturã aparte. Toþi aceºti factori cereau o nouã abordare în ceea ce priveºte design-ul ºi principiul de funcþionare.” „Toate dispozitivele electronice cunoscute nouã sunt rigide, solide. În acelaºi timp tot ce este biologic este moale ºi flexibil. Cheia stã în gãsirea combinaþiei optime ce poate unii aceste douã lumi.” Cercetãtorii au folosit tehnici din industria materialelor semiconductoare, astfel cã sistemele dezvoltate sunt mult mai uºor de produs. Ei doresc sã înceapã comercializarea unor variante ale acestor dispozitive cu aplicaþii directe în medicinã. Pentru viitor se lucreazã la integrarea diferitelor funcþii platformelor, astfel încât ele sã poatã lucra ca un sistem, în locul unor echipamente individuale, apoi adãugarea comunicãrii WiFi. Sursa: news.illinois.edu
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer