Preluare integralã (neobiºnuit pentru robintel.ro) de la Romanian Global News. Þin sã precizez cã hoþii de la NewsIn cer bani pentru citirea ºtirii (trebuie sã ai cont plãtit). ªtirea a fost fãcutã publicã de RGN nu de NewsIn. Hoþi! Am preluat articolul pentru cã îl gãsesc interesant. ºi pentru cã îi susþin în demersul lor. Later edit: cred cã astfel de oameni, care nu au uitat niciodatã cã sunt români, meritã cetãþenia noastrã româneascã. ªi o ºcoalã modernã. ªi un vehicul de transport ºcolari ºi burse de studiu în România ºi încã multe altele. sursa: robintel.ro ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer