Consiliul Independent al Femeilor Evreice din Ucraina cer demontarea unui monument dedicat prizonierilor de rãzboi germani asasinaþi în oraºul ucrainean Berdicev. Organizaþia considerã cã monumentul a fost instalat ilegal ºi condamnã inscripþia de pe frontispiciu: „Aici zac prizonierii de rãzboi, victimele celui de al doilea rãzboi mondial”. Femeile evreice se aratã revoltate ºi de faptul cã monumentul este îngrijit de serviciile de salubritate din oraº. „Ce este asta? Lipsa de respect faþã de Ucraina, continuarea ocupaþiei a pãmântului ucrainean sau reamintirea evreilor despre renaºterea nazismului ºi statutului deosebit al germanilor?” – se spune în declaraþia difuzatã de Consiliul Independent al Femeilor Evreice. Organizaþia evreiascã comunicã, de asemenea, cã memorialul a fost construit de cãtre Uniunea Popularã pentru îngrijirea mormintelor militarilor germani de origine germanã, care activeazã sub patronatul preºedintelui Germaniei. Activiºtii evrei sunt revoltaþi ºi de faptul cã monumentul a fost introdus în catalogul internaþional al complexelor memoriale militare. Consiliul Independent al Femeilor Evreice din Ucraina a anunþat cã va expedia note oficiale de protest conducerii Israelului, Ucrainei ºi Germaniei. De pe AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer