Prezint mai jos scrisoarea primitã pe mail de la un cititor, care m-a rugat sã îi ofer o soluție, un sfat, la situația cu care se confruntã. Iatã conținutul scrisorii: Mesaj: Vreau sã vã fac cunoscutã o situaþie a unei strãzi ºi a unui cartier din Bucureºti,  terorizat de þigani. Cartierul se numeºte Tei, iar strada Beiu Constantin, din sectorul 2. Pe aceastã stradã se aflã ºi Cimitirul Doamna Ghica. Pe stradã sunt 3 case de þigani, pe care le-au ocupat ilegal, bineînþeles (douã dintre ele). Aceºtia furã ºi ziua fãrã sã se fereascã din casele oamenilor, se urcã pe case ºi furã tabla, furã porþi de metal, ºi tot ce gãses prin curþi de furat (lemne, grãtare etc.), furã gardurile sã le punã pe foc. Cimitirul este de asemenea vandalizat, mie mi-a furat portiþa de la gardul din cimitir ºi mânerul de la cavou a fost tãiat pentru cã era din metal. Tot pe stradã se aflã ºi un depozit de fier vechi. Þiganii merg acolo cu marfa de furat, la orice orã ºi în cursul nopþii, cei de acolo taie imediat fierul ca sã nu poatã fi recunoscut obiectul a doua zi. Cei de la fier vechi s-au îmbogãþit iar oamenii din cartier sunt pãgubiþi. Dacã cineva se duce sã-ºi recupereze obiectul furat de la fier vechi, cei de acolo îi cer pe el preþul pe care ei spun cã l-au dat þiganilor pe el. Pe strada aceasta locuieºte fratele meu ºi mama mea. Fratelui meu i-au furat grãtarul din curte, s-a dus la fier vechi, l-a gãsit ºi ca sã-l recupereze a trebuie sã plãteascã 50 lei. Strada nu are canalizare ºi nu este pavatã. Þiganii s-au legat ilegal la apã ºi la curent. Nu plãtesc nimic ºi nimeni nu-i întreabã nimic. Strada fiind în pantã de la ei din curte curg ºiroaie de lãturi non stop. Mizeria este de nedescris. Oamenii nu pot sã plece de acasã de fricã cã nu-ºi mai gãsesc lucrurile în casã. Þiganii n-au ocupaþie ºi au mulþi copii, se drogheazã, iar ajutoarele primite (pentru cã primesc ajutoare), le vând. Sãptãmâna trecutã unei femei de 80 de ani i-au smuls tabla de pe casã ziua, în vãzul tuturor. Oamenii au chemat poliþia. Poliþia vine, constatã, scrie procese verbale ºi pleacã.Oamenii rãmân în continuare cu teroarea. De ieri nu merg telefoanele în cartier pentru cã au furat cablurile. Astãzi reparau cei de la telefoane, ei le pun, mâine þiganii le furã iar. Eu am mai trimis e-mail-uri ºi la primãria sectorului 2, au trimis poliþia, au promis cã o sã patruleze mai des. A fãcut-o pentru o zi sau douã. Anul trecut mamei mele i-au furat covorul proaspãt spãlat de pe sârmã, au trimis de la primãrie pe cineva, care a spus cã acum suntem în Uniunea Europeanã ºi nu putem sã tragem þiganii la rãspundere pentru cã ar fi consideratã urã de rasã. Vã spun teroarea este mare în acest cartier. Taxiul dacã îl chemi nu intrã pe aceastã stradã. Îmi pare rãu cã nu am poze. Dacã trebuie neapãrat o sã fac. Chiar nu ºtiu unde sã mai apelez, se pare cã statul este incapabil sã facã faþã situaþiei. Þigani erau ºi pe vremea comuniºtilor aici (era o singurã casã), dar nici pe departe nu se întâmpla ce se întâmplã acum. Poate ne puteþi ajuta dumneavoastrã mai mult, mãcar cu un sfat nu ºtiu. Mulþumesc Voi ce credeți cã trebuie fãcut !?]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer