În luna august, arheologii au anunþat cã au descoperit, în urma sãpãturilor efectuate pe traseul viitoarei autostrãzi Sibiu-Nãdlac, un oraº neolitic mai vechi decât piramidele. Ceea ce nu s-a dat publicitãþii din acea locaþie este o piatrã rotundã, inscripþionatã cu semne ale alfabetului de la Tãrtãria, prima scriere din lume.Generalul Mircea Chelaru
e convins cã piatra gãsitã
lângã oraºul preistoric este
inscripþionatã cu semne ale
alfabetului de la Tãrtãria,
vechi de 7.500 de ani, descoperit
aproximativ în aceeaºi zonã,
în 1961. Ce l-a fãcut sã
creadã asta: patru
semne de pe piatrã
seamãnã cu litere ale
acelui alfabet din Neolitic

Aºezarea din Epoca Pietrei descoperitã pe traseul autostrãzii aparþine culturii neolitice “Turdaº”, din sudul Transilvaniei, ºi a fost ridicatã cu cel puþin 2.500 de ani înainte de celebrele piramide egiptene (2630 – 2611 î.Hr.).
Situl se întinde pe 100 de hectare, are fortificaþii ºi cartiere, iar printre ruine au fost gãsite multe vase ºi statuete valoroase. În apropierea oraºului strãvechi a fost scoasã la luminã ºi o piatrã, pe care sunt scrijelite mai multe semne ciudate. Cel care ne-a furnizat fotografiile ºi ne-a povestit despre piatrã este generalul în rezervã Mircea Chelaru, fostul ºef al Marelui Stat Major al Armatei, care a vizitat ºantierul arheologic. “Vã trimit ceea ce am vãzut la Turdaº, pe traseul excavaþiilor autostrãzii. Am fost acolo cu profesorul Victor Crãciun, senatorul Avram Crãciun ºi fotograful Virgil Jireghie de la Arad. Priviþi înscrisurile ºi comparaþi- le cu cele de la Tãrtãria ºi Oteleºtii de Iaºi! Este numitorul comun al existenþei noastre inteligente de mii de ani”, ne-a declarat generalul în rezervã dr. Mircea Chelaru. Într-adevãr, chiar ºi la o verificare sumarã, se pot identifica uºor pe aceastã piatrã patru elemente care corespund alfabetului de la Tãrtãria, aºa cum a fost el descoperit pe trei tãbliþe de lut, vechi de 7.500 de ani. Oraºul neolitic descoperit în august pe traseul autostrãzii Sibiu-Nãdlac are o suprafaþã de 100 de hectare Menþionãm cã elemente ale acestei scrieri, încã nedescifratã, au mai fost descoperite în alte 100 de situri arheologice, aflate în România ºi în jurul ei ºi cercetate încã din anul 1874. Perioada în care a fost folosit acest alfabet se întinde între anii 5500 ºi aproximativ 3000 î.Hr.

E cel mai vechi alfabet european

În anul 1961, cercetãtorul Nicolae Vlassa a descoperit într-un sit arheologic de la Tãrtãria (judeþul Alba), între Alba Iulia ºi Orãºtie, trei tãbliþe de lut foarte ciudate, de formã discoidalã, care cuprind, printre altele, patru grupuri de semne, despãrþite prin linii, ale unui alfabet. Aceste patru semne din alfabetul strãvechi se regãsesc ºi pe piatrã O bunã parte din semnele de la Tãrtãria se regãsesc în inscripþiile sumeriene, în cele arhaice greceºti (linear A), dar ºi în scrierile fenicianã ºi etruscã. Cercetãtorii care au verificat aceste tãbliþe susþin cã au 7.500 de ani, iar scrierea sumerianã, care pânã la 1961 era consideratã cea mai veche din lume, are doar 5.500 de ani. Se pare cã scrierea de tip Tãrtãria e un fel de strãmoº al celorlalte tipuri de alfabet, de la cel sumerian la cel fenician ºi pânã la alfabetul grec ºi latin.

Dispariþia scrierii de tip Tãrtãria, menþionatã în calendarul maya?

Conforme datelor arheologice, scrierea de tip Tãrtãria a dispãrut din spaþiul balcanic pe la anul 3000 î.Hr., adicã în momentul în care s-a fãcut trecerea de la Epoca Pietrei la Epoca Bronzului. Acestea sunt plãcuþele descoperite la Tãrtãria Aproximativ în aceeaºi perioadã au pierit ºi alte mari civilizaþii preistorice foarte avansate, cea a Sumerului, din zona actualului Irak, ºi civilizaþia Harapa, din vechea Indie – dispãrute brusc, fãrã o explicaþie ºtiinþificã acceptabilã. E ca ºi când o lume ar fi murit, din Europa pânã în India, pentru a fi înlocuitã de alta. În mod straniu, acest lucru este menþionat în… calendarul maya! Celebrul calendar, realizat undeva între anii 250-900 d.Hr., este un sistem de mãsurare a timpului în care lumea a început în anul 23.613 î.Hr. ºi se sfârºeºte pe 21 decembrie anul acesta. La fiecare 13 baktuni, adicã 5.125,36 de ani, calendarul revine la zero ºi reîncepe numãrãtoarea. Mayaºii credeau astfel cã lumea are cinci epoci distincte, fiecare cu un soare propriu, durata unei epoci fiind de 13 baktuni. Fiecare perioadã se terminã violent, pentru a lãsa locul alteia. Conform calendarului maya, în data de 11 august 3114 î.Hr. a luat sfârºit lumea a patra, a Soarelui-Apã, ºi s-a nãscut cea de-a cincea, ultima, a Soarelui Tonatiuh, care se va sfârºi pe 21 decembrie 2012… dupã care celebrul calendar nu mai continuã cu nimic, lucru care a indus ideea cã peste mai puþin de douã luni va veni sfârºitul lumii. E cel puþin ciudatã potrivirea de date: mayaºii spuneau cã în jurul anului 3000 î.Hr. s-a sfârºit o lume ºi a început alta, lucru atestat arheologic pentru zona Europa ºi Asia, dupã cum am arãtat mai sus. De unde au ºtiut mayaºii aceste lucruri, petrecute la mare distanþã de ei, în spaþiu ºi timp, cu atâta exactitate, încã nu s-a aflat. sursa: libertatea.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer