Din 2013, Guvernul francmasonic Ponta vrea sã impunã românilor  obligativitatea cãrtii electronice de identitate – în locul cãrții de identitate obișnuite, ca o condiție pentru a putea cãlãtori în statele Uniunii Europene , potrivit unei Ordonanþe de Urgenþã care a fost publicatã miercuri în Monitorul Oficial. Cartea electonicã este un document distinct de cartea de identitate ºi va conþine, printre altele, date biometrice ale titularului, constând în imaginea facialã ºi imaginile impresiunilor papilare a douã degete.

Cartea electronicã de identitate va conþine datele cu caracter personal din cartea din identitate, adicã: numele ºi prenumele titularului, sexul, cetãþenia titularului, data ºi locul naºterii titularului, fotografia titularului, C.N.P, adresa de domiciliu a titularului, potrivit ECONOMICA.NET.
Pe lângã datele existente pe actualele cãrþi de identitate, cartea electronicã de identitate va conþine informaþii noi.  Punctual, cartea electronicã de identitate va mai conþine prenumele pãrinþilor titularului, certificate digitale, date biometrice ale titularului, constând în imaginea facialã ºi imaginile impresiunilor papilare a douã degete. Imaginile impresiunilor papilare se colecteazã numai cu acordul expres al solicitantului cãrþii electronice de identitate sau, în cazul minorilor ºi al incapabililor, numai cu acordul expres al pãrinþilor sau, dupã caz, al pãrintelui care exercitã autoritatea pãrinteascã ori al reprezentantului legal. Imaginile impresiunilor papilare colectate la momentul depunerii cererii de eliberare a cãrþii electronice de identitate se ºterg prin procedurã automatã imediat dupã personalizarea acestui document. Datele biometrice se înscriu în cartea electronicã de identitate pentru verificarea autenticitãþii acesteia ºi identitãþii titularului, potrivit Ordonanþei de Urgenþã. Verificarea identitãþii titularului cãrþii electronice de identitate se stabileºte prin compararea directã a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificãrii, cu datele înscrise în cartea electronicã de identitate.
Sursa: RTV.NET   comentariu rapcea.ro: practic, se reiau acțiunile din 2008, de când cu pașapoartele biometrice. Observatia generala cu privire la discutiile pe marginea  adoptarii OUG 207/2oo8, care privesc asa zisa obligativitate a adoptarii documentelor de calatorie cu tehnologie RFID, plaseaza bazele discutiilor intr-o falsa premisa si anume, ca  Romania este OBLIGATA prin normele europene sa adopte acest nou tip de documente de cãlãtorie. Nimeni nu vorbește despre costurile enorme ale implementãrii acestui sistem de supraveghere electronicã a populației, despre care noi stim ca se ridica la un miliard de euro anual, din experienta altor tari care au adoptat acest sistem. Totodata merita notificat faptul ca la nivel european sunt din ce in ce mai numeroase vocile avizate care resping biometria si cipul RFID-ul inclus in noul sistem de colectare a datelor cetatenilor atragand atentia asupra riscului aparitiei unui nou tip de totalitarism prin instituirea controlului total asupra cetatenilor de catre organe de securitate ale statului care NU sunt mai presus de orice banuiala, mai ales in Romania, unde actualele structuri de securitate sunt infestate de mentalitati si persoane ce tin de vechiul regim comunist si fesenist.  Încã din 2008, Comisarul european responsabil cu edificarea Societatii Informationale – Viviane Reding – a tras un semnal de alarma asupra noilor masuri in timp ce o imnportanta tara europeana – Elvetia – deja a trecut la organizarea unui Referendum care se va desfasura in data de 27 mai tocmai datorita ingrijorarii publice legitime fata de sistemele utilizate pentru urmarirea si controlul populatiei. Iatã în continuare textul fluturașului pe care îl rãspândeam – prin intermediul Coaliției Împotriva Statului Polițienesc, încã din 2008 cãtre români:

5 motive pentru care nu trebuie acceptate documentele cu cip conþinând informaþiile personale, starea de sãnãtate ºi datele biometrice ale persoanei (amprente, caracteristici corporale):

 

   
  1. Scopul real al implementãrii acestei tehnologii este altul decât cel declarat de autoritãþi.
  Pentru implementarea paºapoartelor electronice, s-a invocat argumentul siguranþei naþionale ºi internaþionale în lupta împotriva terorismului. Aºa-zisa ameninþare teroristã globalã nu este decât o falsã problemã, creatã de un grup secret de oameni ce aspirã la dominaþia planetarã, scopul fiind restrângerea libertãþilor individuale ºi acceptarea unui sistem de control ºi monitorizare al persoanei, pentru a se putea elimina orice opoziþie individualã sau de grup în momentul instaurãrii dictaturii planetare a acestui grup masonic, cunoscutã sub numele de Noua Ordine Mondialã.   Scopurile reale ale implementãrii paºapoartelor electronice sunt: a) crearea unei baze de date cu amprente ºi cât mai multe date personale ale tuturor cetãþenilor (precizãm cã amprentarea este o procedurã penalã, folositã doar cu privire la infractori); b) posibilitatea de a urmãri prin mijoloace electronice deplasarea posesorului documentului; c) posibilitatea de a induce de la distanþã anumite stãri psihice, independent de voinþa posesorului documentului, prin intermediul dispozitivului RFID (prin unde de joasã frecvenþã); d) obiºnuirea populaþiei cu acest tip de tehnologie, pentru ca în viitor oamenii sã accepte fãrã împotrivire introducerea cipului de identificare direct în corpul lor (aºa cum deja Uniunea Europeanã impune sã se facã la toate animalele, începând cu cele din gospodãria þãranului ºi pânã la câinii de pe stradã).  
  1. Este o tehnologie ce invadeazã spaþiul personal al cetãþeanului, un instrument de supraveghere electronicã, oferind autoritãþilor (ºi nu numai !) mai multe date despre posesorul documentului cu cip, decât este normal (activitãþile, preferinþele, traseul posesorului documentului cu cip –RFID sau SmartCard – pot fi urmãrite prin intermediul acestuia).
  Exemple: paºaportul biometric: dispozitivul RFID din coperta acestuia poate fi localizat cu aparaturã specificã, inclusiv prin sistemul GPS, deplasarea purtãtorului acestuia putând fi spuravegheatã în timp real; noile cãrþi de identitate (buletine) electronice: va putea fi urmãritã folosirea acestora prin sistemul naþional electronic e-România, potenþialul utilizãrii acestui sistem în supravegherea persoanei fiind practic nelimitat; cardul RATB este emis individual, putându-se urmãri traseul zilnic al posesorului prin sistemul informatic al RATB (ce mijloace de transport a folosit ºi la ce ore);    
  1. Este o tehnologie costisitoare, de pe urma cãreia câºtigã financiar anumite grupuri de interese, care scot astfel un profit murdar de pe urma sãrãcitului popor român.
  Comenzile provenite de la liderii Noii Ordini Mondiale îºi gãsesc instrumentele de punere în aplicare a planurilor de control al populaþiei în rândurile unor politicieni corupþi, ce nu mai reprezintã de mult interesele cetãþenilor români care i-au ales prin vot democratic. ”Momeala” cu care aceste veritabile ”cozi de topor” ale Naþiunii Române sunt seduse pentru a implementa acest sistem diabolic de control prin intermediul cipurilor inserate în documentele românilor o reprezintã BANII. Sume imense sunt câºtigate fraudulos, prin licitaþii trucate, de cãtre societãþi comerciale ale unor foste cadre ale Securitãþii regimului comunist ºi neo-comunist. O astfel de firmã este UTI, societatea care asigurã linia tehnologicã pentru fabricarea paºapoartelor electronice, carnetelor de conducere de tip nou (care conþin ºi ele micro-cipuri), cãrþilor de identitate electronice ºi mai mult ca sigur, viitoarelor carduri de sãnãtate cu cip.  
  1. Insecuritatea prezentatã de noile documente cu cip.
  Existã douã mari temeri cu privire la securitatea datelor cu caracter personal, conþinute de documentele electronice. Primul îl reprezintã posibilitatea clonãrii (copierii) datelor conþinute de cip ºi utilizarea acestora de cãtre persoane rãu intenþionate. În ciuda asigurãrilor date de cãtre reprezentanþii Statului, nu ni se oferã în mod concret nici o garanþie cu privire la securitatea noilor documente electronice. În condiþiile în care algoritmul de criptare al datelor înscrise pe cip, poate fi spart, fiind doar o problemã de timp ºi putere de calcul pentru o persoanã ce deþine suficiente cunoºtinþe în domeniu, este evidentã lipsa de siguranþã a acestui nou sistem. Pe de altã parte, autoritãþile nu oferã nici o garanþie în sensul utilizãrii cu bunã credinþã a acestor date, fapt de naturã sã punã la dispoziþia conducãtorilor statului o putere fãrã precedent asupra destinelor fiecãrui individ. Mai mult ca oricând, trebuie sã ne întrebãm: Quis custodiet ipsos custodies ? Cine îi va supraveghea pe paznici ?  
  1. Documentul electronic, pasul intermediar cãtre cipul implantat în corpul omului.
  Datoritã lipsei de securitate, care va deveni evidentã în scurt tip pentru toatã lumea – dacã nu vom stopa implementarea acestui sistem diabolic, pentru sporirea securitãþii, se va propune destul de repede – ºi se va trece la implantarea cipului direct sub piele, la om, fie sub formã de cip, fie la suprafaþa pielii printr-o tehnologie laser de ”imprimare” pe suprafaþa pielii a unui cip din micro-cristale, ce reuneºte ”calitãþile” tehnologiei SmartCard cu cele ale sistemelor RFID ºi GPS. Deja, Hotararea de Guvern nr. 55/2009  si care a intrat in vigoare in 2010, reglementeaza folosirea dispozitivelor medicale implantabile active, si a fost publicatã in Monitorul Oficial 112, din 25 februarie 2009.       Ce putem face ?   Un om avertizat este un om puternic, cãci cunoaºterea înseamnã putere. Puterea de a spune NU cipurilor indiferent de formula în care ne sunt oferite. Refuzând cipul informând ºi pe alþii cu privire la pericolul potenþial pe care acestea îl reprezintã atât din perspectiva instaurãrii dictaturii planetare a Noii Ordini Mondiale, cât ºi din perspectivã duhovniceascã (pãstrarea chipului Mântuitorului Iisus Hristos, primit la Sfântul Botez – pe care masoneria doreºte sã îl înlocuiascã cu semnul Fiarei), vom face ca acest scenariu al apocalipsei sã fie  – dacã nu evitat, mãcar þinut la distanþã pentru mutã vreme.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer