ion tcaci Guvernele SUA ºi Rus – pericol biologic pentru omenire opinii si analizeNu sa prea fãcut mare scandal în mass-media cu privire larefuzul guvernului SUA de a nimici culturile virusului Variolei, pe care le deþine în laboratoarele sale. Virusul mai este deþinut ºi de Ruºi, care la fel refuza sã-l nimiceascã.  Vedeþi aici pe scurt ce prezintã Variola. Dar într-un cuvânt este vorba despre cel mai mare coºmar al omenirii. Din mediul natural virusul a fost nimicit, deoarece a fost vaccinatã aproape întreaga populaþie a pãmântului, odatã cu dispariþia virusului din naturã populaþia a încetat a mai fi vaccinatã. Deci acum în lume trãiesc oameni care mai au imunitate la acest virus- cei vaccinati (pãrinþii noºtri) ºi cei care nu au imunitate adicã persoanele nevaccinate – generatile nãscute dupa anii 80 secXX. Problema e cã guvernele SUA ºi Rusiei au mai pãstrat acest virus în laboratoare, refuzând sã-l nimiceascã. Cei rãu în aceasta? Cât mai trãiesc cei care sunt imuni la acest virus ºi mai ales încã sunt fertili, problema nui chiar catastrofalã. Alta va fi situaþia când practic întreaga populaþie a globuli va fi lipsitã de imunitate. Atunci doar guverenul SUA ºi cel Rus vor fi în stare sã producã vaccinul(având virusul) ºi sã vaccineze pe cei care cred ei de cuviinþã, dupã care pot trece la rãspândirea virusului, rezolvând o “mulþime de probleme globale” – suprapopulare, încalzire globalã, insuficienþa resurselor naturale… doar în câteva sãptãmâni. Ar fi un scenariu cam paranoic dacã pe parcursul istoriei lor SUA ºi Rusia ar fi fost niºte îngeraºi, însã ºtim cã aceste state de la apriþia lor practic nu au avut pace, scurte au fost perioadele în care USA ºi Rusia nu au vãrsat sânge de om, vezi o listã cu rãzboaiele în care a participat SUA, iar aici una în care a participat Rusia. ªi aceste liste nu sunt complete! În afarã de aceasta, Variola a mai fost folositã intenþionat drept armã biologicã de cãtre strãmoºii americanilor de astãzi, în perioada colonizãrii Americii de Nord de cãtre emigranþii englezi. În anul 1763, la ordinul comandantului Jeffery Amherst, coloniºtii au distribuit triburilor amerindiene pãturi infestate cu Variola . Locuitorii bãºtinaºi ai Americilor nu aveau nici un fel de imunitate naturalã faþã de bolile aduse de europeni. În urma infamului act de genocid etnic, zeci de triburi de amerindieni au fost eradicate în totalitate, în mai puþin de douã sãptãmâni. P.S.: Cu nebunii nu te pui Sursa: AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer