Munca nu e pentru toatã lumea. Nu e nicio ruºine sã fii leneº. Sau naiv ºi sã ai impresia cã vei câºtiga vreodatã mai mult decât salariul minim pe economie cu diploma aia de la SNSPA. Un studiu recent aratã cã sãrãcia este o boalã mai comunã ca herpesul ºi, la fel ca ºi în cazul herpesului, chiar nu are rost sã afle toþi prietenii ºi partenerii sexuali de problema ta. Dar vine 1 mai. Toatã lumea se duce la mare. Dacã nu te duci, se prinde cercul social cã eºti sãrac. Din fericire, bronzul de Ibiza seamãnã atât de bine cu bronzul de parc I.O.R. încât doar un expert rafinat îºi dã seama. Aºa cã ia-þi ºlapii, prosopul cu floricele, bidonul de bere ºi ultimul numãr din „Integrame retardat de simple” ºi fã blatul cu autobuzul pânã în parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut anterior ºi ca I.O.R. Înainte de toate însã trebuie sã vã spun cel mai important lucru din tot textul: regula numãrul unu a bronzatului în parcul IOR e sã nu vorbeºti niciodatã despre bronzatul în parcul IOR. Ca la Fight Club. Astea fiind stabilite, dacã urmezi aceºti cinci paºi simpli, în douã ºedinþe de șase, șapte ore, o sã ai un bronz roºcat de gradul unu spre doi ca arsurã. Cu el te poþi mândri la toþi vecinii ca dovadã a excursiei tale imaginare la all inclusive în Bulgaria. ªi cu un cancer de piele în stadiul incipient.

1. EVITÃ INSULA PENSIONARILOR

Insula Pensionarilor, aflatã în partea de nord a parcului, este denumitã aºa pentru cã „Insula Unde Vin Adolescenþii Sã Fumeze Iarbã ºi Sã Se Frece Prin Haine Unul De Altul” era un nume prea lung. Deºi este o zonã civilizatã, asfaltatã ºi nu te insultã estetic, trebuie evitatã cu orice preþ. Este circulatã de oameni normali ºi dacã te vede vreun cunoscut cum îþi umpli cavitatea buricului cu loþiune de plajã þi-ai stricat permanent reputaþia de fiinþã umanã.

2. ALEGE ZONA MEXICANÃ

Îndreptã-te spre partea de sud a parcului, de dupã pod, cunoscutã ºi ca „partea mexicanã”. E o arãturã neîngrijitã ºi plinã de rahat de câine în care niciun om cu stimã de sine nu ar pãºi vreodatã. Ca sã-ți fie mai uºor, am desenat o hartã cu locurile ideale de consumat droguri, bronzat ºi/sau viol. Sunt niºte plaje ferite de ochiul trecãtorului unde îþi întinzi covorul liniºtit ºi/sau aºtepți victima într-un tufiº. Ca semn cã ai ajuns bine, vei vedea o grãmadã de oameni maro ºi burtoºi, cu slip „hamac pentru bananã” gen anii ’90. Plajele se aflã pe cele trei insule din partea mexicanã, cunoscute ºi ca „Insula Câinilor”, „Insula Trandafirilor” ºi „Insula Înecaþilor”. Pe cuvântul meu cã nu inventez numele ãstea. Aºa se cheamã. Ca joc de societate, încercați sã identificaþi care-i care (indiciu: niciuna nu are trandafiri, câini au toate, ºi înecaþi… cum þi-e norocul).

3. IA CU TINE O BRICHETÃ

Fã asta chiar dacã nu fumezi. Pe-acolo sunt foarte multe cãpuºe, iar dacã le smulgi ca un începãtor o sã-þi rãmânã în piele ºi o sã se infecteze. Când te ciupeºte una, o atingi pe cur cu fierul încins de la brichetã ºi sare singurã. A se nota cã am folosit „când” ºi nu „dacã”.

4. NU INTERACÞIONA CU BêTINAªII

Localnicii vor sã-ți fure bicicleta. Dacã vorbesc spre tine, spune „ºaormã”. Înseamnã ceva pozitiv ºi bun în limba lor nativã. Dacã te invitã sã intraþi în apã, refuzã politicos, spunând „întreþinere”. Înseamnã ceva neplãcut, de evitat în limba lor. Dar insist. Nu intra în apã chiar dacã vezi mexicani fãcând asta. Ei sunt nãscuþi acolo ºi obiºnuiþi cu toxicitatea lichidului ºi cele 47 de tipuri de ciuperci de piele care colcãie în valuri.

5. FÃ-ÞI O POZÃ

Fotografiazã-te cu telefonul pe malul apei la unghi de 45 de grade în jos. Prinde în cadru doar bustul tãu ºi apa în fundal. Cu puþinã perseverenþã vei nimeri o zonã udã fãrã nicio sacoºã plutitoare sau reflexie de bloc, care va arãta fix ca o pozã de la mare. În niciun caz nu daþi telefonul la un mexican sã vã facã el poza, pentru cã fuge cu el. sursa: vice.com – de Radu Alexandru]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer