Mã tot îmboldesc amicii sã nu mã irosesc în articole pasagere pe blog, cã cicã am talent ºi meritã sã îl investesc în ceva mai durabil, gen roman. Mãrturisesc cã am cochetat cu ideea, ºi chiar am început acu un an, în vacanþã, o schiþã de roman fantastic, specie literarã de himerã ce se potriveºte imaginaþiei mele dezlãnþuite ºi personalitãþii mele predispuse spre visãtorie. Am lucrat vre-o 3 capitole (din 15 preconizate) ºi mã strãduiesc sã nu mã las sedus de influenþele autorilor preferaþi din genul respectiv (Brusollo, Neil Gayman, Terry Prachett, Stephen King, Peter Straub, s.a.). Acu, pen`cã suntem în panã de net la birou, ºi cum nu pot lucra de-alde juridice în lipsã de net, am zis sã revin la vechiul proiect romancier ºi m-am pus la aºternut rânduri pe hârtie, aºa, aleator cam cum fac pictorii aºternând cu pensula culorile pe canava, curioºi ºi ei de ce-o sã le iasã la final. La momentul de faþã, vãd cã treaba pe care o scriu acum se concretizeazã într-un soi de introducere la roman, sau mãcar scurtã prezentare de intenþie (lume, lume, Rapcea s-a apucat de scris romane !), numa bunã de pus pe site ºi suscitat curiozitãþi. Un singur lucru nu voi promite amicilor (sau mai puþin amicilor) mei: cã nu se vor regãsi  într-o formã sau alta, ca personaje în romanul meu. Deci, feriþi-vã sã mã supãraþi, dacã vreþi sã rãmâneþi în conºtiinþa publicã prin nepieritoarea mea operã literarã 🙂 Na, cã ºi-a revenit netul. Back to work…]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer