O bunã parte din Europa Occidentalã a adoptat deja legi contra homofobiei: cine criticã homosexualitatea riscã sã ajungã la închisoare. Nu doar riscã, ci chiar intrã cu adevãrat în închisoare, așa cum se întâmplã în fiecare sãptãmânã în Franþa, Anglia ºi în alte þãri. Recent, în Scoþia, un predicator, care menþiona între pãcatele grave homosexualitatea a fost arestat. Marile puteri europene s-au întrebat: dacã e interzis sã se vorbeascã rãu de „cãsãtoriile” homosexuale, de ce atunci sa fie permis sã se vorbeascã de rãu avortul? Daca ideologia homosexualã este impusã prin lege, de ce sa nu fie si cea legatã de avort? Pentru a remedia „grava inegalitate” Franþa a luat atitudine. În Parlamentul francez este în discuþie o lege pentru promovarea egalitãþii dintre bãrbaþi ºi femei ºi a drepturilor femeii. Hollande a declarat cã e vorba de o prioritate a mandatului sãu, ceea ce i-a dezlãnþuit pe umoriºtii transalpini, care propun sã aprofundeze modul în care preºedintele înþelege drepturile femeii, mai ales cele ale tovarãºelor sale, trãdate ºi abandonate pentru femei mai tinere. În schimb, folosirea legii pentru a lovi în cei care se declarã împotriva avortului, nu are nici un fel de umor. Au fost introduse douã articole de o mare gravitate. Primul modificã legea francezã care permite avortul femeilor „în situaþii de dificultate”. E purã nebunie, deoarece, în realitate, nici unei femei nu i-a fost interzis sã avorteze. Acum aceste cuvinte vor fi modificate, iar noua lege va afirma cã avortul este permis femeilor „care nu doresc sã ducã la bun sfârșit sarcina”. Din punct de vedere practic, nu e nicio diferenþã – avortul în Franþa, în realitate este permis oricãrei femei care doreºte sã avorteze – dar schimbarea este importantã din punct de vedere principial. Avortul nu mai este considerat ca ºi o consecinþã a unei dificultãþi, o dramã, ci o opþiune normalã ºi un drept. Pe de altã parte, modificarea legii se bazeazã pe o notã a Consiliului Egalitãþii, o instituþie tipic francezã, conform cãreia „avortul nu trebuie sã fie considerat ca o problemã, ci ca o soluþie”. Ministrul pentru Drepturile Femeilor, Najat Vallaud-Belkacem, a mers atât de departe încât a declarat cã în Franþa avorturile ar fi încã prea puþine. Populaþia a crescut cu 1,7 milioane comparativ cu 2006. Creºterea se datoreazã în principal imigraþiei. Ministrului i se pare prea mic procentul de 35% reprezentand femeile franceze care au fãcut un avort ºi 222.000 de copii uciºi prin avort anul trecut, comparativ cu 810.000 naºteri. Mai este ºi exemplu Spaniei, care se pregãteºte sã introducã o oarecare limitare a avorturilor. Un alt ministru francez, cel al Sãnãtãþii, Marisol Touraine – fiica cunoscutului sociolog Alain Touraine – a cerut mobilizarea împotriva proiectului spaniol. Într-o vreme, mobilizarea unei þãri contra unui proiect de lege al altei þãri era motiv de încetare a relaþilor diplomatice, dar oricum timpurile s-au schimbat, iar pe doamna ministru nu o intereseazã. Pentru a se evita orice formã de „contaminare” spaniolã a fost introdus un al doilea amendament la legea avortului. Era interzisã orice formã fizicã de împiedicare a avortului. Acum legea încearcã sã interzicã și primirea de informaþii relative la avort. Citind lucrãrile preparatorii se înþelege cã intenþia legiuitorului este sã interzicã în spitale sã se vorbeascã femeilor de o alternativã la avort, sã interzicã accesul în interiorul spitalelor al voluntarilor centrelor de ajutor pentru viaþã, sã interzicã în exteriorul sau în împrejurimile spitalelor sã se desfãºoare proteste sau sã se ofere informaþii în favoarea vieþii. Ministrul Vallaud-Belkano a fost foarte clar: activiºtii pro life care bântuie în preajma sau în interiorul spitalelor trebuie sã fie arestaþi. 540754_10151529431169500_1317932408_n Astãzi, majoritatea persoanelor au acces la internet, inclusiv femeile care recurg la avort. Deci, pot primi informaþii care sã le facã sã renunþe. Înainte de discuþia asupra legii guvernul francez a desfãºurat o impresionantã campanie prin care a „salutat” internetul ºi motoarele de cãutare favorabile propagandei pro-avort, marginalizând site-urile pro life. Acum, cine administreazã aceste site-uri riscã doi ani de puºcãrie: aceasta este pedeapsa prevãzutã pentru cei care împiedicã din punct de vedere „psihologic” avortul. Cele douã amendamente, în realitate, sunt legate. Dacã avortul nu este o dramã sau nu reiese dintr-o dificultate, ci este o alegere normalã a unei femei însãrcinate ºi un drept fundamental al tutror femeilor, este clar cã a ataca un asemenea drept e interzis. Urmãtoarea etapã, deja anunþatã a organizaþiilor favoravile avortului din Franþa, va fi interzicerea obiecþiei pe motiv de conºtiinþã a medicilor. Legea a trecut în prima lecturã, dar urmeazã o a douã. În 19 ianuarie patruzeci de mii de persoane au manifestat pentru viaþã la Paris, protestând în primul rând contra acestei legi pe care încearcã sã o blocheze, întãriþi ºi susþinuþi fiind de un mesaj al Papei Francisc, care i-a „asigurat de apropierea sa spiritualã”. Sursa: CulturaVietii – http://www.culturavietii.ro/2014/01/28/franta-si-legile-ei-cine-e-impotriva-avortului-poate-face-puscarie/#.UujkdLSxUcg (Articol de Massimo Introvigne, www.lanuovabq.it, în românește de e-communio.ro) In continuare va recomandam Blood Money – Documentar despre profitabilitatea clinicilor de avort (narat de Dr. Alveda King, nepoata lui Martin Luther King): Banii Insangerati partea intai – narat de Dr… de bindiribli Banii Insangerati partea a doua- narat de Dr… de bindiribli Sursa: bindiribli.ro
 ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer