Franþa ar putea cere o suspendare provizorie a acordului Schengen, din cauza situaþiei imigranþilor passport europe 300x195 Franþa evocã o suspendare provizorie a acordului Schengen, din cauza situaþiei imigranþilor internationalFranþa ia în considerare posibilitatea unei suspendãri provizorii a acordului Schengen de liberã circulaþie a persoanelor în Europa, din cauza valului de imigranþi veniþi din Tunisia ºi Libia, prin Italia, a declarat o sursã din cadrul preºedinþiei franceze. Acest dosar al imigraþiei este unul dintre punctele cele mai sensibile ale summitului franco-italian care se va desfãºura la Roma, cu ºeful Guvernului italian, Silvio Berlusconi, ºi preºedintele francez, Nicolas Sarkozy. La începutul lui aprilie, Parisul a provocat furia italienilor suspendând circulaþia trenurilor din oraºul italian Ventimiglia spre sud-estul Franþei, apreciind cã un tren care avea la bord manifestanþi ce doreau sã însoþeascã imigranþi tunisieni reprezinã un risc de tulburãri. Franþa este nemulþumitã cã Italia a decis sã le acorde permise de sejur de ºase luni celor peste 20.000 de imigranþi tunisieni sosiþi pe teritoriul sãu din ianuarie, pentru a putea merge la “prieteni ºi pãrinþi” în Franþa ºi în alte þãri din Europa. “Existã o regulã care prevaleazã în acordurile Schengen, anume cã prima þarã de intrare gestioneazã populaþiile imigrante”, a amintit luni ministrul francez de Interne, Claude Gueant. El a subliniat cã cetãþenii strãini cãrora Italia le acordã autorizaþii provizorii trebuie sã demonstreze cã dispun de resurse financiare pentru a sta în alte þãri ºi apoi pentru a se întoarce în þãrile lor. În absenþa acestor resurse, “vom expulza aceste persoane în Italia, care este þara de prim sejur”, a precizat Gueant. sursa: Mediafax.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer