de Mihai Pâlșu – de la Puterea Prin metode pur jurnalistice, am intrat în posesia ciorneidiscursului doamnei Mariana Gheorghe, director generalPETROM, pe care dorea sã-l citeascã odatã cu anunþareaprofitului record de aproape 900 milioane de euroînregistrat de companie în anul de crizã 2012. Cum era de aºteptat, discursul pregãtit de MarianaGheorghe nu a fost aprobat de acþionarii OMV, adicã de guvernul austriac. Deºi doamna Gheorghe a ameninþat cã-ºi va da demisia dacã nu va fi lãsatã sã-l citeascã aºa cum l-a conceput, a fost refuzatã politicos. (Aceastã situaþie internã din PETROM a rãmas în coadã de peºte. Vom reveni cu amãnunte imediat ce vom afla cum au decurs negocierile.) Stimaþi cititori, vã ofer pasaje din ciorna discursului cenzurat de patronii OMV:   “Felicitãri, popor român, cã, în ciuda lãcomiei noastre de a urca preþul benzinei ºi motorinei la 6,30 lei/litru, tu ai continuat fãrã crâcnire sã cumperi tone de combustibili de la staþiile noastre!  Îþi mulþumesc, popor român, cã ai reuºit, în vremuri de restriºte, sã ne produci profit de aproape 900 milioane de euro în 365 de zile! La anul sper cã o sã mã ajuþi sã duc profitul la peste un miliard de euro. (…)  Felicitãri, popor român, cã nu ai ieºit în stradã ca nenorociþii ãia de bulgari care, în loc sã cumpere produse la preþurile oferite de afaceriºti veroºi ca noi, dau jos guverne alese democratic!  Felicitãri, popor român, cã toatã vara ºi toamna trecutã te-ai ocupat cu decapitarea lui Bãsescu ºi ne-ai lãsat pe noi sã ne promovãm tarifele într-o liniºte de mormânt. La un moment dat, chiar am crezut cã este liniºtea dinaintea furtunii, dar, omenos cum eºti, nu ne-ai lovit cu un taifun de proteste. (…)  Îþi mulþumesc, popor român, cã nu te-ai dat în lãturi sã mã sprijini în tentativa de a ajuta poporul prieten austriac prin dividendele plãtite cãtre OMV sau prin cãpuºarea altor servicii prestate de afaceriºtii prusaci la PETROM!  Felicitãri, popor român, cã preferi sã urmãreºti tot ce miºcã în rãzboiul dintre Ponta ºi Bãsescu, iar a doua zi sã dai fãrã crâcnire toþi banii din buzunar pe energie, gaz ºi combustibili.  Felicitãri, popor român, cã eºti un conservator înrãit ºi nu vrei în ruptul capului sã te transformi din mãmãligã în dinamitã!  Îþi mulþumesc, popor român, cã din banii pe care mi i-ai plãtit, am dat – recunosc, cu strângere de inimã – ceva înapoi ºi bugetului Guvernului Ponta II, conceput de nemuritorul Gheorghe Gherghina!  Felicitãri, popor român, cã, mulþumitã þie, PETROM a crescut profitul OMV de la 1,5 la 15%, astfel încât statul austriac sã-ºi îndestuleze vistieria cu un profit fabulos, în detrimentul celei româneºti! De fapt, 41% din profitul OMV a fost produs din banii tãi, popor român.  Felicitãri, popor român, cã trãieºti pe un areal plin cu petrol ºi nu vrei sã profiþi ºi tu un pic de pe urma bogãþiei din subsolul þãrii tale. Atâta inocenþã rar mi-a fost dat sã vãd! (…)  Îþi mulþumesc, popor român, cã datoritã þie voi primi, pe lângã salariul fabulos pe care îl încasez lunã de lunã, un bonus de profit cu 7 zerouri în coadã! În euro. (…)”.  Din motive care ne scapã, Mariana Gheorghe nu a vrut sã-i mulþumeascã public ex-premierului Adrian Nãstase pentru cã a cerut de la OMV, pentru PETROM, doar 700 de milioane de euro. În schimb, doamna Gheorghe ar fi vrut sã încheie discursul astfel:  „Dumnezeu sã binecuvânteze România, iar tu, popor, sã rãmâi docil, sã ai putere de muncã ºi de cheltuialã, pentru ca PETROM sã atingã un nou record în 2013!”]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer