România este singura membrã UE fostã comunistã care a înregistrat un numãr semnificativ de arestãri legate de terorism în 2010, aratã raportul anual al Europol.
Revoluþiile din lumea arabã ºi criza economicã ar putea creºte riscul unor atacuri teroriste în UE comise de islamiºti ºi de grupurile de extremã-stângã ºi extremã-dreaptã, a avertizat un raport al Europol. Raportul anual, “Situaþia privitoare la terorism în UE ºi tendinþe”, prezentat marþi ºi care acoperã evenimentele din 2010, noteazã cã majoritatea incidentelor teroriste comise în UE anul trecut au fost opera unor grupuri separatiste, ca ETA, în Spania, sau gruparea turcã PKK. Atacurile separatiste reuºite sau dejucate constituie 160 din totalul de 249 de cazuri din 2010, comparativ cu 45 de incidente ce implicã extrema-stângã ºi numai trei cazuri islamiste. Cel mai mare numãr de arestãri pe acuzaþii de terorism s-a înregistrat în Franþa (219), Spania (118), Irlanda (62), Marea Britanie (45) ºi Olanda (39). Germania, þara cea mai mare din UE, a înregistrat doar 25, iar Italia 29. State mici, ca Belgia (20) ºi Grecia (18) au avut un nivel ridicat de arestãri. România (16) este singura þarã fostã comunistã din UE cu o cifrã notabilã. Statele membre de la graniþele de est ale UE nu au fost vizate de terorismul islamist, dar unele arestãri efectuate în România aratã cã unele state membre ar fi folosite ca þãri de tranzit spre ale pãrþi ale Europei, potrivit raportului. De asemenea, nu poate fi exclusã posibilitatea ca aceste state sã serveascã drept baze operaþionale marginale de unde grupãrile teroriste îºi pot dezvolta capacitãþile logistice ºi financiare. România a înregistrat 14 arestãri de naturã islamistã ºi douã arestãri legate de separatism. România mai este menþionatã în raport în ceea ce priveºte investgaþiile în privinþa organizaþiilor având legãturã cu PKK. În termeni de tendinþe generale, numãrul a scãzut în Franþa, Italia, Spania ºi Marea Britanie, dar a crescut în Germania, Irlanda ºi Olanda. Însã schimbarea majorã este în privinþa naturii grupurilor implicate. În statele UE s-a înregistrat o creºtere cu 50% a numãrului arestãrilor legate de terorismul islamist ºi o creºtere de 12% a numãrului cazurilor legate de extrema-stângã ºi grupurile anarhiste. În Grecia, numãrul privitor la extrema-stângã a crescut cu 30%. Europl, ce a remarcat ideologia unor grupãri islamiste ca al-Qaida din Magrebul islamic ºi al-Qaida din Peninsula Arabã, a spus cã incitãrile la violenþã s-au concentrat pe: caricaturile cu profetul Mahomed, în Danemarca, interzicerea vãlului în Franþa, votul anti-minarete din Elveþia, rãzboiul din Afganistan ºi “ocuparea” spaniolã a Ceuta ºi Melilla în Maroc. Cu privire la “primãvara arabã”, Europol noteazã cã cele douã grupãri teroriste “au fost reduse la rolul de observatori, fiind incapabile sã influenþeze evenimentele” ºi au suferit lovituri “în materie de susþinere ºi recrutare”, pentru cã protestele paºnice s-au dovedit mai eficiente în rãsturnarea dictatorilor decât anii de atacuri teroriste. “Însã, dacã aºteptãrile arabilor în privinþa reformelor politice nu vor fi îndeplinite, consecinþa ar putea fi creºterea susþinerii pentru aceste grupãri” avertizeazã Europol. Cu privire la problema imigranþilor arabi care se orienteazã spre UE, raportul avertizeazã cã “persoane cu obiective teroriste ar putea uºor intra în Europa printre aceºti imigranþi”. De asemenea, avertizeazã cã grupurile de extremã-dreaptã ar putea exploata xenofobia din societatea europeanã. “Dacã problemele din lumea arabã duc la un aflux major de imigranþi în Europa, atunci extremismul ºi terorismul ar putea fi alimentate”, spune raportul. http://www.realitatea.net
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer