Peste 400.000 de oameni s-au strâns sâmbãtã la Londra pentru a protesta împotriva mãsurilor drastice de austeritate adoptate de guvernul britanic în încercarea de a þine sub control cheltuielile publice. În timp ce protestatarii paºnici se adunau în Hyde Park pentru a-l asculta pe liderul laburist Ed Miliband, un grup de anarhiºti au luat cu asalt legendarul hotel Ritz ºi au produs haos pe strãzile capitalei britanice, informeazã cotidianul britanic Daily Mail. Sute de anarhiºti – mulþi purtând cagule ºi mãºti – au întrerupt traficul, au provocat incendii în cele mai aglomerate zone ale oraºului: Piccadilly Circus, Oxford Street ºi Regent Street. Vopsea, sticle ºi mâncare au fost aruncate în direcþia unei clãdiri aparþinând Royal Bank of Scotland. Potrivit Daily Mail, acesta este cel mai mare marº din 2003, când un milion de oameni au ieºit pe strãzi pentru a se opune rãzboiului din Irak. Scotland Yard a desfãºurat circa 4.500 de poliþiºti pe strãzi pentru a face faþã protestelor. Xinhua menþioneazã cã între protestatari ºi poliþiºti au avut loc ‘confruntãri sporadice’, iar geamurile mai multor magazine au fost fãcute þãndãri. ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer