Are 96 de ani ºi este cunoscut de locuitorii Sofiei pentru simplitatea ºi inþelepciunea sa. Poate fi vãzut în faþa bisericilor Sfântul Alexandru Nevsky ºi Sfântul Metodie ºi Chiril purtând cu sine cutia de metal în care trecãtorii îºi adaugã „milosteniile”. Este greu de crezut cã o catedralã faimoasã din Bulgaria, cum este Catedrala Alexander Nevsky, simbol nu numai al Bisericii Bulgare, ci al întregii þãri, este ctitoritã de un bãtrân sãrac, pe nume Dobri Dobrev. Cine ar fi crezut cã un cerºetor poate deveni ctitor? Dar ce nu-i posibil la oameni, e posibil la Dumnezeu. Istoria lui pare a fi desprinsã din Vieþile Sfinþilor. El dãruieºte banii primiþi mãnãstirilor, bisericilor ºi oamenilor sãraci. Preotul mãrturiseºte cã nu i-a venit sã-ºi creadã ochilor când, analizând registrele de donaþii a constatat cã bãtrânul Dobre este cel mai mare susþinãtor financiar al catedralei. Cel pe care toatã lumea îl cunoaºte, îmbrãcat în costum tradiþional ºi închinându-se tuturor,  acest bãrân minunat a dãruit catedralei anul trecut echivalentul a 20.000 de euro. Cei care îl cunosc ar spune cã acest lucru este imposibil, cãci Dobre este un bãtrân sãrac ºi modest. ªi totuºi, contribuþia lui a fost cea mai importantã dintre donaþiile fãcute în ultimele decenii în beneficiul catedralei. Mulþi îl considerã un cerºetor, dar în realitate, acest bãtrân în vârstã de 96 de ani, cu un venit lunar de 80 de euro, vine la Sofia în fiecare zi în care nu plouã din satul Baylovo unde locuieºte. Cãlãtoreºte zilnic zeci de kilometri cerºind bani ºi închinându-se înaintea oamenilor, adunând aduna monedã cu monedã… dar niciodatã pentru el. Mulþi locuitori ai Sofiei l-au vãzut pe Dobre stând în faþa mai multor biserici ºi mãnãstiri ºi an dupã an, cu pãhãrelul de plastic într-o mânã el a adunat bani, pe care un prieten l-a ajutat sã-i depunã la bancã. Mai întâi, el a ajutat la reconstrucþia mãnãstirii Eleshnitsa, iar în mai 2009, a donat catedralei St. Alexander considerabila sumã de 20.000 de euro. Dobre a explicat de ce doneazã aceºti bani bisericii: „Strângem bani pentru mãnãstiri. Reconstruim mãnãstirile rãmase fãrã ajutor, le renovãm. Nu facem mult. Dar ele nu mai sunt vizitate de credincioºi ºi au nevoie sã fie restaurate. Aºa le reparãm.” În registrul de înregistrare a donaþiilor fãcute catedralei de-a lungul timpului nu existã numele niciunui om de afaceri de succes al locului, al vreunui politician sau al vreunui sponsor de seamã… Prezenþa numelui bãtrânului Dobre în aceste registre alãturi de sumele considerabile pe care el le-a donat sunt ca o palmã peste obrazul acestora. Ne putem întreba în ce punct a ajuns societatea noastrã dacã dintre atâþia oameni bogaþi care existã, cel mai mare susþinãtor financiar al catedralei St. Alexandru este un bãtrân cerºetor! Bãtrânul Dobre din Baylovo, un exemplu remarcabil de dãruire ºi umilinþã, aratã tuturor în fiecare zi cã este posibil sã contribui, chiar fãrã ca ceilalþi sã ºtie. Erou creºtin tãcut ºi smerit care îi primeºte pe credincioºi la intrarea în catedralã ºi se închinã în faþa fiecãruia, luându-ºi la revedere cu cuvintele „Bucuraþi-vã în Dumnezeu!” trãieºte ca un strãin în aceastã lume sau ca un sfânt în viaþã pe care mulþi nici mãcar nu-l observã. Sursa: yogaesoteric]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer