Am fãcut ºi eu o cerere de preschimbare de termen pentru un deþinut, pentru soluþionarea unei cereri de liberare condiþionatã. Mi s-a respins. Însã azi am vãzut cã infractorului de drept comun Adrian Nãstase i s-a admis cererea. Aºa cã am depus ºi eu o nouã cerere. Clientul meu e un þigan amãrât, cu o droaie de copii acasã ºi o soþie bolnavã – chestii care nu conteazã – decât dacã eºti cumva un fost prim ministru auto-împuºcat în guºã. Dacã mi-o respinge ºi de data asta, mã duc la CNCD !  cerere preschimbare termen]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer