O doamnã ºi-a dat plapuma la reparat ºi i-a trimis plãpumarului urmãtoarea scrisoare:
“Stimate domn, vã rog sã executaþi lucrarea aºa cum ne-a fost înþelegerea. Eu pun la dispoziþia dv. faþa ºi dosul, ºi pe deasupra lâna mea, pe care vã rog sã o scãrmãnaþi bine ºi sã o bãgaþi pe toatã, cã mie îmi place sã fie cât mai groasã ºi cât se poate de lungã, pentru ca atunci când întind picioarele sã nu iasã afarã.
Dacã faceþi lucrarea ca lumea, v-o recomand ºi pe soacrã-mea! Dânsei îi este ruºine sã vinã, cã nu ºtie ce sã facã cu dosul pânã spalã faþa, care-i mult mai uzatã. Vã rog sã-i desfaceþi toate încreþiturile, ca sã nu se lase la lucru. A ei poate sã fie ºi mai scurtã, dar sã fie groasã, ca baba-i bãtrânã ºi se încãlzeºte greu…”]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer