Harta de mai sus reliefeaza gradul de credinta in Dumnezeu in tarile europene. România, cu tot cu Basarabia sunt in top. Este atacata azi România in mod special de oligarhiile oculte, de papusarii mondiali? De ce ? Haosul si saracirea românilor au un caracter vãdit dirijat. Azi se cultivã programatic neîncrederea, eliminarea sau batjocorirea discursului creºtin, infiltrarea la vârf a ierarhiei ecleziale, aruncarea in derizoriu a iubirii de neam ºi þarã, se realizeaza programe si politici mondiale de reducerea numarului populatiei, se practicã tehnici de reeducare, de reformatare a harþilor cerebrale precum abuzul visual, ºocul emoþional,violenþa gratuitã (pe strãzi sau în media), luatul peste picior al oricãror repere morale, instigarea categoriilor sociale una impotriva alteia, cultivarea panicii si a deznadejdii. Se realizeaza infrastructuri de urmarire si control, pentru a determina obedienta, frica constienta sau subconstienta, iar stirile din media sunt adevarate sedinte de propaganda, de expunere implicita sau explicita a unei agende de lucru. Toate acestea sunt implinirea unui plan “stiintific”sistematic realizat cu mult timp in urma. Nu ma credeti? Iata ce scria Bertrand Russell in 1953: “Populaþia nu va cunoaºte felul în care i se inoculeazã convingerile. Cînd tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generaþii de oameni în acest fel va putea sa controleze întreaga populaþie în mod eficient ºi sigur, fãrã a fi nevoie de armate sau poliþie… Propaganda educaþionalã, cu ajutorul guvernului, va putea sã obþinã rezultate într-o singurã generaþie. Existã însã douã puternice forþe care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealalta este patriotismul… O societate ºtiinþificã nu poate fi stabilã decît sub conducerea unui guvern mondial.” (Bertrand Russell, laureat al Premiului Nobel, în “Impactul ºtiinþei în societate”, 1953) Care sunt solutiile pentru rezistenta noastra in faþa acestor planuri diabolice? Intoarcerea la Hristos, si la rãdãcinile neamului Românesc, sfintirea tuturor aspectelor vietii cotidiene, simplificarea vieþii, prevenirea celorlalþi, trezvia ºi veghea asupra rãutãþilor ce vin asupra noastrã, mãrturisirea credinþei prin virtuti, fapte, cuvinte, atitudini, cu mult curaj si multa pace, cu durere pentru cãderile unora, cu durere pentru suferinþele pregatite de slugile satanei, pentru fratii nostri, cu durere pentru inconºtienþa ºi ignoranþa mulþimilor faþã de cele ce li se pregãtesc. sursa: bucovinaprofunda]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer