O fetiþã de la o ºcoalã din Sussex, Marea Britanie, a fãcut un test ºtiinþific pentru a demonstra cã microundele nu sunt sãnãtoase. Testul sãu este extrem de simplu. Ea a fiert apã într-un ibric pe aragaz, dar ºi într-un recipient la microunde. Dupã ce s-a rãcit apa, ea a folosit-o pentru a uda douã plante identice ºi pentru a vedea dacã existã vreo diferenþã între apa fiartã normal ºi cea fiartã la microunde. Fetiþa s-a gândit cã structura sau energia apei ar putea fi compromisã de microunde.

Spre marea surprinde a tuturor, planta udatã cu apa fiartã la microunde a murit în doar nouã zile, în timp ce planta fiartã cu apã normalã s-a dezvoltat frumos. Experimentul a fost repetat de colegii ei ºi a avut aceleaºi rezultate.
Se ºtie de câþiva ani cã problema microundelor nu este legatã de radiaþii ºi de felul în care corup ADN-ul din mâncare, astfel încât corpul uman nu îl mai recunoaºte. Microundele nu funcþioneazã diferit asupra altor alimente. Orice pui la microunde suferã acelaºi proces distructiv. Microundele agitã moleculele pentru a se miºca din ce în ce mai repede. Aceastã miºcare provoacã fricþiune, care stricã structura originalã a substanþei – vitaminele sunt distruse, precum ºi mineralele ºi proteinele, generând un compus nou, denumit radiolitic, ce nu se aflã în mod natural în naturã. Corpul uman se va înfãºura în celule de grãsime pentru a se proteja de mâncarea “moartã” sau o eliminã foarte repede. Iatã principalele motive pentru care sã nu mai foloseºti microundele, potrivit cercetãtorului William P. Kopp: 1. Mâncând în mod constant mâncare încãlzitã la microunde cauzeazã daune cerebrale pe termen lung, întrucât duce la “scurt-circuite” ale impulsurilor electrice în creier. 2. Corpul uman nu poate metaboliza compuºii apãruþi în urma procesãrii mâncãrii la microunde. 3. Producþia de hormoni feminini ºi masculini este alteratã de mâncarea încãlzitã la microunde. 4. Efectele compuºilor creaþi în urma procesãrii mâncãrii la microunde sunt de lungã duratã sau chiar permanente în corpul uman. 5. Mineralele, vitaminele ºi toþi nutrienþii din mâncarea de la microunde sunt alteraþi, aºa cã oamenii nu mai beneficiazã de o hrãnire corespunzãtoare. 6. Mineralele din legume sunt transformate în radicali liber canceroºi în timpul procesãrii la microunde. 7. Mâncarea la microunde poate cauza tumori canceroase la stomac ºi la intestine. 8. Mâncarea la microunde poate cuza creºterea numãrului de celule canceroase în sângele uman, dacã este consumatã timp îndelungat. 9. Consumul constant al mâncãrii la microunde cauzeazã deficienþe ale sistemului imunitar. 10. Mâncarea la microunde duce la pierderi ale memoriei, instabilitate emoþionalã ºi scãderea inteligenþei. sursa: ph-online.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer