Lumea modernã este bântuitã de epidemia deficienþei de vitamina D, aceastã epidemie fiind de o astfel de profunzime ºi gravitate încât, face ca gripa porcinã H1N1 sã parã doar o simplã rãcealã. Deficienþa de vitamina D nu doar cã se extinde în mod alarmant, dar este ºi cauza principalã a altori boli grave precum cancerul, diabetul, osteoporoza ºi afecþiunile inimii. Un nou studiu publicat în ediþia din martie 2010 a Jurnalului de Endocrinologie Clinicã ºi Metabolism (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism) a arãtat cã un procent ºocant de 59% din populaþie suferã de deficienþa de vitamina D. Mai mult, aproape 25% din persoanele testate prezintã un nivel extrem de scãzut de vitamina D în organism. Autorul principal al studiului, Dr. Richard Kremer de la Centrul de Sãnãtate al Universitãþii McGill spune cã “Nivelurile anormale de vitamina D sunt asociate cu o întreagã gamã de boli, inclusiv cancerul, osteoporoza ºi diabetul, precum ºi tulburãrile cardiovasculare ºi cele legate de sistemul imunitar.” Acest nou studiu confirmã existenþa unei legãturi clare între deficienþa de vitamina D ºi grãsimile stocate în organism. Acest lucru susþine teoria prezentatã cu mulþi ani în urmã aici în Natura lNews, despre faptul cã razele soarelui faciliteazã pierderea grãsimii din organism. Vitamina D ar putea fi mecanismul hormonal prin care acest fenomen al pierderii grãsimiii opereazã în corpul uman. Însã rezultatele cercetãrilor legate de vitamina D nu se opresc aici… Activatorul sistemului imunitar Cercetãrile recente desfãºurate la Universitatea din Copenhaga au dezvãluit cã vitamina D activeazã sistemul imunitar prin “armarea” celulelor T astfel încât acestea sã combatã infecþiile. Aceastã nouã cercetare, condusã de profesorul Carsten Geisler de la Departamentul Sãnãtãþii, Imunologiei ºi Microbiologiei Internaþionale de la Universitatea din Copenhaga, a arãtat cã, fãrã vitamina D, celulele T ale sistemului imunitar rãmân dormante, neoferind deloc protecþie, sau doar într-o micã mãsurã împotriva invaziei microorganismelor ºi virusurilor. Dar prezenþa vitaminei D în circuitul sanguin face ca celulele sã fie “armate” ºi sã detecteze invadatorii, distrugându-i ºi eliminându-i din organism. Cu alte cuvinte, vitamina D acþioneazã precum cheia de contact a maºinii dumneavoastrã: Maºina nu va porni, doar dupã ce aþi introdus cheia în contact ºi aþi pornit motorul. În acelaºi fel, sistemul dvs. imunitar nu va funcþiona decât dacã este activat din punct de vedere biochimic de cãtre vitamina D. Dacã începeþi sezonul rece cu o deficienþã de vitamina D, sistemul dumneavoastrã imunitar este practic lipsit de apãrare împotriva gripei. De aceea, persoanele care se îmbolnãvesc sunt cele care petrec mult timp în casã ºi îºi desfãºoarã activitatea la interior, fiind astfel expuºi la o deficienþã cronicã de vitamina D. De fapt, persoanele care au decedat din cauza H1N1 sufereau de deficienþa de vitamina D. Practic ele nu mai beneficiau de protecþia oferitã de sistemul imunitar, fiind astfel þinte uºoare pentru gripa porcinã. Aceste descoperiri legate de “armarea” sistemului imunitar de cãtre vitamina D au fost publicate în “Imunologia Naturii” (Nature Immunology). Prin comentariile pe marginea descoperirilor, cercetãtorii au consimþit cã “Oamenii de ºtiinþã ºtiau de foarte mult timp cã vitamina D este importantã pentru absorbþia calciului ºi cã aceastã vitaminã a mai fost implicatã în boli precum cancerul ºi scleroza multiplã, dar ceea ce nu au realizat este faptul cã vitamina D este crucialã pentru activarea sistemului imunitar – lucru care ne este clar acum.” (Sursa: UK Telegraph). Se pare însã cã CDC ºi WHO ignoreazã complet aceastã cercetare, altfel ar fi recomandat vitamina D pentru combaterea epidemiei H1N1 în locul injecþiilor de vaccin. Vitamina D ar fi fost mult mai eficientã (ºi mai puþin constisitoare) în lupta împotriva epidemiei decât vaccinurile, mai ales cã aceste vaccinuri nu îºi exercitã efectul doar în cazul unei reacþii din partea sistemului imunitar, iar pentru aceastã reacþie prezenþa vitaminei D este indispensabilã în organism! ªi pentru cã vaccinurile prezintã efecte secundare nedorite, precum afecþiuni grave neuorologice într-un numãr redus de cazuri, singurul efect secundar al vitaminei D este cã previne apariþia a 77% din cazurile de cancer. Numitorul comun al afecþiunilor Ceea ce ne este acum foarte clar în urma desfãºurãrii tuturor noilor studii, este cã deficienþa de vitamina D poate fi  numitorul comun al majoritãþii bolilor degenerative moderne, cu efecte devastatoare. Pacienþii cu insuficienþa renalã suferã la unison de deficienþa de vitamina D, iar diabeticii se aflã de obicei în aceeaºi situaþie. Persoanele care suferã de cancer, prezintã aproape în toate cazurile deficienþã gravã de vitamina D, precum ºi persoanele cu osteoporozã ºi sclerozã multiplã. De fapt, deficienþa de vitamina D poate fi cauza principalã a atât de multor afecþiuni degenerative, încât remediind deficienþa în rândul populaþiei, ar putea foarte bine devasta “industria de asistenþã medicalã” orientatã spre profit, care dominã medicina occidentalã a zilelor noastre. Cu alte cuvinte, educaþi populaþia în legãturã cu vitamina D, ºi industria cancerului va suferi pierderi devastatoare de profit vitamina D previne 4 sau 5 din toate tipurile de cancer). Acesta ar putea fi motivul pentru care, atât de multe companii ºi organizaþii non-profit a cãror autoritate ºi putere depind de boala de cancer (ºi de alte boli) se angajeazã atât de activ în lupta împotriva conºtientizãrii importanþei vitaminei D. Institutul Naþional pentru Cancer, de exemplu, cea mai prosperã organizaþie non-profit la nivel mondial, publicã neîncetat reclame care ocupã o întreagã paginã având scopul de a înspãimânta oameniii în legãturã cu razele solare, în felul acesta menþinându-i în starea de deficienþã de vitamina D. Cu totul întâmplãtor, aceastã deficienþã serveºte interesele de putere ale NCI, aceastã instituþie asigurându-se cã oamenii vor rãmâne doborâþi de cancer, chiar dacã ar putea beneficia gratuit de o soluþie de vindecare (razele solare) deja accesibilã. În mod similar, FDA nu are niciun interes ca oamenii sã afle adevãrul despre vitamina D, deoarece consumatorii bine informaþi ar consuma în mod inevitabil mai multe suplimente de vitamina D, reuºind astfel sã previnã tot feluri de boli ºi afecþiuni, pe care industria farmaceuticã se bazeazã în continuare pentru profiturile sale de monopol. Fiecare pacient care ia vitamina D, induce o pierdere financiarã, reprezentând banii plãtiþi pentru medicamente în tratarea cancerului, diabetului sau afecþiunilor inimii. La fel, nici celelalte organizaþii non-profit din industria cancerului, nu doresc, ca oamenii sã afle adevãrul despre vitamina D. Ei preferã sã vândã în continuare produse ridicole prevãzute cu simbolul Panglica Roz (simbol internaþional pentru lupta împotriva cancerului de sân) pretextând astfel strângerile de fonduri pentru continuarea cercetãrilor desfãºurate “în cãutarea remediului pentru cancer”, o cãutare fictivã ºi care a fost sortitã eºecului încã de la început, deoarece razele solare vindecã ºi previn cancerul încã din momentul apariþiei omenirii pe aceastã planetã. Predecesorii noºtri nu erau nevoiþi sã “goneascã dupã un remediu” sau “sã militeze pentru un tratament de vindecare” prin niºte strângeri de fonduri ridicole; ei pur ºi simplu pãºeau în lumina soarelui, fiind vindecaþi de cancer prin simpla expunere la acþiunea razelor solare. Plimbarea pe afarã, în sine, constituie “vindecarea” de cancer, despre care industria susþine cã ar necesita miliarde de dolari pentru cercetãri adiþionale. Singurul lor scop este ignoranþa oamenilor! Adevãrul izbitor în aceastã materie este cã medicina modernã are tot interesul ca oamenii sã rãmânã ignoranþi în ceea ce priveºte efectele vindecãtoare ale vitaminei D. Supravieþuirea financiarã a industriei medicale depinde în mod absolut de acest lucru, astfel încât cele mai influente organizaþii medicale vor diminua în mod sistematic importanþa acestei vitamine, refuzând categoric sã o recomande pacienþilor lor. NCI nu recomandã vitamina D ºi nici fundaþia Komen for the Cure. AHA, AMA, ADA ºi FDA toate refuzã sã recomande vitamina D, în schimb promovând din toate puterile medicamentele sintetice, patentate, aducãtoare de profituri uriaºe ºi care nu vindecã nimic. În principiu, în industria de asistenþã medicalã existã o conspiraþie a tãcerii în ceea ce priveºte vitamina D, aceastã industrie depinzând de bolile amintite pentru a le aduce profituri. ªi bineînþeles, aceastã tãcere va persista, deoarece companiile au scopul de a genera profit, ºi dacã faci parte dintr-o afacere care scoate bani de pe urma bolilor, de obicei nu te prezinþi în faþa oamenilor spunându-le cum sã se trateze gratis. Dintr-o perspectivã orientatã spre profit, educarea oamenilor despre vitamina D, nu are niciun sens din unghiul de vedere al industriei de asistenþã medicalã. Ei profitã (ca de obicei) de pe urma oamenilor. Nu puteþi împiedica vitamina D Nu puteþi ascunde adevãrul pentru totdeauna despre vitamina D: ªtiinþa este absolut imperioasã. Mai bine zis, este inconstestabilã. Iatã nouã adevãruri incontestabile despre vitamina D: – Majoriatea populaþiei vestice suferã de deficienþã de vitamina D. –          Deficienþele de vitamina D promoveazã printre alte probleme de sãnãtate, cancerul, diabetul, osteoporoza, afecþiunile renale, depresia, obezitatea ºi afecþiunile inimiii. –          Deficienþa de vitamina D poate fi remediatã cu o suplimentare cu vitamina D sau prin expunere raþionalã la acþiunea razelor solare. –          Produsele de protecþie împotriva radiaþiior solare împiedicã generarea vitaminei D la nivelul pielii, cauzând în continuare deficienþe de vitamina D în rândul consumatorilor care utilizeazã astfel de produse. –          Remedierea pe scarã largã a deficienþelor de vitamina D ar reduce semnificativ apariþia afecþiunilor degenerative în rândul populaþiei, economisind naþiunii, literalmente, trilioane de dolari, reprezentând cheltuielile colective de asistenþã medicalã pentru urmãtorul deceniu. –          Suplimentele de vitamina D sunt extrem de convenabile. Prevenirea bolilor prin administrarea suplimentelor de vitamina D este o investiþie micã în sãnãtate care se rãsplãteºte de 100 de ori (sau mai mult) prin economisirea cheltuielilor legate de asistenþã medicalã. –          Vitamina D este extrem de sigurã. Din reacþia oamenilor care îºi administreazã suplimente cu vitamina D reiese cã, practic nu produce efecte secundare negative, chiar ºi la doze zilnice aparent mari precum 4000-8000 IU (de 10 ori mai mare decât RDA-ul – doza zilnicã recomandatã – curent în America). –          Deficienþa de vitamina D este cauzatã – în mare mãsurã – de stilul de viaþã modern desfãºurat în spaþii închise. Oamenii trãiesc, lucreazã ºi se distreazã în casã sub luminã artificialã. Acest lucru este motivul absenþei expunerii la lumina naturalã (raze solare), prin care se genereazã vitamina D. –          Vitamina D reduce dramatic susceptibilitatea la boli infecþioase, precum gripa sezonierã ºi H1N1. Vitamina D  “declanºeazã” sistemul imunitar ºi îi permite sã funcþioneze mai agresiv în lupa împotriva invaziei virale. Mai bun decât vaccinurile, mai sigur decât medicamentele… Vitamina D depãºeºte ca eficienþã vaccinurile. Vitamina D depãºeºte ca eficienþã medicamentele anticancerigene. Depãºeºte ca eficienþã medicamentele prescrise pentru vindecarea osteoporozei. Vitamina D vindecã mai eficient diabetul decât medicamentele anti-diabet. Mereu ºi mereu: vitamina D se dovedeºte a fi mai sigurã, mai eficientã ºi mult mai convenabilã decât medicamentele scumpe vândute la preþuri de monopol. Mai mult, prin natura sa este evident compatibilã cu organismul uman, din moment ce corpul uman produce efectiv vitamina D când are aceastã ocazia (este expus la acþiunea razelor solare). În plus, spre deosebire de produsele farmaceutice, vitamina D nu dãuneazã mediului înconjurãtor. Excesul de vitamina D spãlat de ploaie nu contamineazã peºtii precum produsele farmaceutice. Toate aceste adevãruri evidente despre vitamina D, ne pun pe gânduri: cum se explicã faptul cã reforma în sãnãtate nici mãcar nu menþioneazã acest nutrient? Dacã vreþi într-adevãr sã reformaþi sãnãtatea naþiunii, trebuie sã începeþi cu remedierea epidemiei de deficienþã de vitamina D în rândul populaþiei. Când vine vorba de menþinerea sãnãtãþii oamenilor, toate medicamentele din lume nu pot face cât poate vitamina D… simplu, convenabil ºi sigur. Nu vã costã nimic. Nu aveþi nevoie de reþetã. Nu trebuie sã consultaþi medicul. Nici mãcar nu trebuie sã cumpãraþi suplimente pentru a intra în posesia vitaminei D. Doar faceþi o plimbare pe afarã, sub lumina soarelui, ºi veþi iniþia singur procesul de auto-vindecare a organismului dvs. Tocmai aceastã idee – cã pacienþii îºi pot vindeca singuri propriul lor cancer doar plimbându-se în naturã – este cel mai temut lucru în lumea cancerului ºi a industriei de vaccinuri. Industria farmeceuticã este speriatã de moarte la ideea cã oamenii vor deveni educaþi în materie de nutriþie ºi îºi vor da seama cã vitamina D, singurã, eliminã nevoia de sutele de medicamente ºi vaccinuri potenþiale. Declanºeazã procesul de vindecare, protejeazã organismul de boli, ºi singura ameninþare majorã pe care o prezintã este la adresa profitabilitãþii industriei de asistenþã medicalã care dominã astãzi medicina. Dacã medicina modernã ar putea interzice vitamina D, ar face-o imediat. Totuºi, prin încercãrile sen. McCain de a distruge suplimentele nutriþionale ar putea într-un final izbuti.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer