În calitate de reprezentant al tuturor avocaților care m-au delegat, prin votul lor, pentru Congresul Avocaților – ediția 2014, consider cã este necesar ca aceștia sã fie informați cu privire la cât mai multe din chestiunile ce au fost supuse dezbaterilor în forul suprem al profesiei.

Întro prezentare cronologicã, încep prin a relata faptul cã am comunicat conducerii UNBR dar și tuturor delegaților participanți la Congres, în format electronic, pe e-mail, dar și pe suport de hârtie, în cursul Congresului, materialul ce sintetiza pe scurt cele 18 puncte de interes general, cu propuneri venite din partea colegilor ce au rãspuns la apelul meu de a mã însãrcina cu proiecte concrete pentru ordinea de zi a Congresului. Congresul a fost deschis vineri 28.03.2014 cu o primã parte festivã, în care invitați de rang înalt au ținut cuvântãri în care au relevat importanța evenimentului (președintele României, Ministrul Justiției, președintele CSM, președinta Uniunii Notarilor Publici,  etc.). Dupã încheierea pãrții festive a Congresului, președintele UNBR dl. Gheorghe Florea a ținut cuvântul de introducere, constatând regularitatea Congresului sub aspectul componenței prezidiului și cel al întrunirii cvorumului, supunând la vot plenului Adunãrii oprtunitatea transmisiunii în direct a lucrãrilor Congresului de cãtre juridice.ro, sens în care majoritatea delegaților au votat pentru transmisia în direct a lucrãrilor Congresului. Acest lucru a devenit extrem de important pe parcursul dezbaterilor întrucât foarte mulți colegi avocați, atât din București cât și din țarã, au vizionat în direct transmisia, exprimându-și opiniile referitor la aspectele puse în discuție pe diferite medii de socializare, majoritatea fiind pe facebook, pe grupul închis destinat doar avocaților. Referitor la acest aspect, trebuie menționat cã o bunã parte din ilustra conducere a lucrãrilor Congresului, aflatã  la prezidiu, urmãrea cu maxim interes opiniile exprimate în spațiul public virtual de colegii noștrii, nu de puține ori, pe parcursul dezbaterilor domnul președinte Gheorghe Florea amintind faptul cã a luat act de anumite luãri de poziție ale colegilor, atât fațã de persoana sa și modul în care înțelege sã conducã lucrãrile Congresului. Acest mod de lucru interactiv a determinat o evoluție oarecum neașteptatã a lucrãrilor Congresului, ducând la o dezbatere vie, interactivã pe problemele ridicate în plen, specificã “revoluțiilor” de tip twitter și facebook. Probabil cã, la fel de neântâmplãtor, în cea de-a doua zi a Congresului (sâmbãtã 29.03.2014), juridice.ro au “uitat” sã mai transmitã lucrãrile Congresului, aspect care a mi-a fost sesizat prompt de cãtre colegii care doreau sã urmãreascã online desfãșurarea ședinței. În aceste condiții, dupã ce am sesizat prezidiului faptul cã nu se mai transmite, transmisia  a fost reluatã cu mare întârziere, spre nemulțumirea colegilor ce doreau sã urmãreascã dezbaterile. Revenind la momentul primei zile, respectiv a deschiderii sesiunii destinate ordinii de zi a Congresului, s-au enumerat rapid punctele înscrise din oficiu pe ordinea de zi, cât și propunerile primite din partea delegaților. Având în vedere faptul cã delegații au primit materialele necesare dezbaterilor privind Casa de Asigurãri a Avocaților atât pe e-mail cât și în format tipãrit, la intrarea în salã, s-a votat în unanimitate ca lucrãrile sã se desfãșoare fãrã prezentarea materialelor comunicate. Apoi, în conducerea lucrãrilor, dl. Gheorghe Florea a întocmit lista persoanelor care doresc sã se înscrie la cuvânt. Inițial, lista vorbitorilor a fost alcãtuitã ordonat, pentru fiecare punct în parte al ordinii de zi (eu înscriindu-mã pe listã de 3 ori, la 3 puncte diferite). Însã, dupã ce s-a dat cuvântul primelor persoane înscrise (eu fiind primul care am luat cuvântul), dl. Florea a fãcut propunerea (votatã cu unanimitate) ca cei care au luat o datã cuvântul, sã nu mai poatã vorbi și a doua oarã, fiind astfel vãduvit de posibilitatea de a mai lua poziție fațã de problemele ulterioare punctului 2 de pe ordinea de zi, la care mã înscrisesem la cuvânt inițial. Aceastã “manevrã” nu a trecut ne-observatã de cãtre colegii care urmãreau online dezbaterile, unii dintre ei condamnând deschis astfel de practici. Iatã douã din aceste luãri de poziție (culese de pe facebook, din grupul Avocați): –          “M-am lamurit cum stau lucrurile si la marele Congres ! Le doresc unora din prezidiu sa ajungã cat mai repede in sala, ca simpli membri !” (avocat Robert Bucur ) –          „…Dl. Presedinte (Gheorghe Florea n.n.) este un maestru al organizãrii congreselor profesionale…” (Avocat Daniel Fenechiu, președinte ADSA,  deputat în Parlamentul României) Foarte mulți din vorbitorii înscriși la cuvânt pe chestiunea raportului de activitate și a descãrcãrii de gestiune a Casei de Asigurãri a Avocaților precum și a Comisiei de cenzori a CAA, au condamnat lipsa de transparențã a conducerii CAA, lipsa elementelor și a informațiilor contabile din raportul de activitate comunicat delegaților, care sã le dea posibilitatea acestora sã înțeleagã ce anume voteazã și pe ce au fost cheltuiți banii în exercițiul fiscal al anului precedent. Unii dintre delegați au considerat scandalos faptul cã noul buget de cheltuieli al CAA prevede o creștere de 25% a salariilor angajaților CAA, în condițiile în care bugetul alocat acestora le oferã salarii cu o medie de 2.500 lei… CAA buget 2014 - 0002 În plus, planul investițional al CAA, supus spre aprobare Congresului, prevedea investiții în sumã de “doar” 9.000.000 lei (fila 182 raport), în condițiile în care nu se preciza clar în ce constau aceste investiții, în cuantumul specificat. CAA buget 2014 - 0001 Pe de altã parte, la filele 42-43 din materialul informativ destinat delegaților la Congres, se menționeazã faptul cã “s-a aprobat (de cãtre Consiliul UNBR n.n.) cu majoritate de voturi, includerea în planul de investiții, a unui obiectiv investițional în echivalent de 18-21 milioane Euro, cu participarea Filialei București a C.A.A., eventual a Baroului București, care și-a dat consimțãmântul expres, prin decan, în ședința Consiliului, sub rezerva ca la ședința viitoare a Consiliului UNBR, Consiliul CAA sã prezinte un material informative oficial privind costurile și rentabilitatea investiției, ținând cont cã s-a fãcut informarea cã în prezent, fondurile C.A.A. asupra cãrora Consiliul C.A.A. are drept de dispoziție directã sunt de 21.000.000 Euro (90.000.000 lei), din care jumãtate fond de rezervã iar cealaltã jumãtate o reprezintã economiile CAA, iar fondurile Filialei București a CAA depãșesc 240.000.000 lei, cu mult peste necesarul acoperirii fondului de rezervã și de risc.” Sublinierea îmi aparține. Fațã de toate aceste aspecte dar și multe altele învederate de cãtre delegați, ținând cont de opoziția fãțișã a delegaților fațã de forma vagã în care a fost prezentat proiectul de buget, dl. președinte Gheorghe Florea a luat prudenta decizie de a amâna votul asupra bugetului CAA în cea de-a doua zi a Congresului.  Notabil este și faptul cã, pentru prima oarã în istoria CAA, aceasta a comunicat delegaților, lista bunurilor imobile aflate în patrimoniul CAA – aspect solicitat cu insistențã de cãtre delegații de la Congresele anterioare, fapt pentru care gãsesc cã este util sã prezint public aceastã listã, cu îndemnul cãtre fiecare dintre avocații care citește aceastã listã, de a se întreba dacã a beneficiat vreodatã (sau cunoaște vreun coleg care sã fi beneficiat) de cazare sau alte servicii în imobilele din proprietatea CAA: CAA - 0001 Interesant este și tabelul ce relevã situația patrimoniului CAA și al Filialelor acesteia, pe județe. Corelând cele douã tabele, se pot pune întrebãri foarte interesante, dar acestea vor fi supuse atenției dvoastrã în ce-a de-a doua parte a acestui material. CAA - 0002  a consemnat, avocat Rapcea Mihai vice-președinte al Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA)]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer