Ziceam cã nu mai scriu, dar nu mã pot abþine la anumite subiecte, cum sunt astea cu supravegherea cetãþeanului.
În cazul de faþã, am luat foc de la un articol apãrut în presa britanicã despre “sfaturile binevoitoare” date de Sir Bernard Hogan Howe în calitate de ºef al poliþiei Metropolitane Londoneze, englezilor.
Deci ºeful poliþiei londoneze în sfãtuieºte pe englezi sã îºi instaleze în case ºi la locurile de muncã camere de luat vederi, ºi nu oricum, ci la nivelul feþei, pentru cã “sistemul de recunoaºtere facialã a fost îmbunãtãþit iar acum acesta poate fi aplicat la imaginile cu spãrgãtori, care vor fi comparate cu imaginile celor ce sunt arestaþi.
Cu alte cuvinte, sub pretextul asigurãrii siguranþei ºi securitãþii faþã de infractori, sã acceptãm mãsuri de supraveghere chiar în intimitatea casei noastre !
Bãi nene, cum se poate aºa ceva ?!
Conform autorului articolului, în Marea Britanie nu se cunoaºte cu exactitate numãrul camerelor video instalate de cãtre autoritãþi în spaþiul public – ºi tot nu le ajung ! Se confirmã “doar” un numãr de 750.000 camere plasate în “locaþii sensibile” – IAR NUMÃRUL DE CAMERE AMPLASATE CREªTE EXPONENÞIAL, DE LA AN LA AN !
Chiar directorul autoritãþii britanice pentru supraveghere (he British Security Industry Authority – BSIA) declara în 2013 cã nu se cunoaºte cu certitudine numãrul de camere amplasate în spaþiul public din Marea Britanie.
Problema e cã nebunia asta a început ºi în România. Existã niºte fonduri europene speciale care se acceseazã specific pe direcþia “consolidãrii infrastructurii de securitate”, pe care le papã de niºte ani de zile firmele ce au în spate boºii din SRI, gen UTI, ºi care au ajuns sã punã camere de supraveghere cu nemiluita prin toatã þara, de la marile intersecþii din oraºe ºi pânã la primãriile din cele mai amãrâte sate româneºti. Afacere de aur, ar zice unii. Pagubã pentru intimitatea individului, ar spune alþii, ca mine.
În þãri ca Anglia s-a ajuns sã se poatã urmãrii traseul unei persoane pe camere, PE LUNI SAU CHIAR ANI ÎNTEGI ÎN URMÃ, dacã “securitatea naþionalã” o cere. ªi aºa se va ajunge ºi la noi. Nu vi se pare un pic cam… ÎNSPÃIMÂNTÃTOR !?
                     
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer