mitropolitul ambrozie al kalavritelor si eghialiei 198x300 Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor: guvernul elen este dirijat de masoni antisitemMitropolitul Ambrozie al Kalavritelor ºi Eghialiei (Biserica Ortodoxã Elenã) a publicat o adresare oficialã cãtre credincioºi în care calificã drept criminalã participarea  la recensãmântul organizat de autoritãþile statului. Nemulþumirea mitropolitului Kalavritelor ºi Eghialiei a fost provocatã de faptul cã în ancheta utilizatã în recensãmânt a fost exclusã întrebarea legatã de apartenenþa religioasã a grecilor. „În opinia noastrã, pe de o parte, forþele strãine care ne dirijeazã ºi planificã „globalizarea”, iar pe de altã parte politicienii supuºi, care reprezintã organele puterii executive, doresc instaurarea aºa-numitului „stat laic”, adicã a unui stat în care sã nu existe noþiunea de Dumnezeu!”, a declarat mitropolitul Ambrozie. În opinia mitropolitului, guvernul grec realizeazã un plan de „eliminarea a lui Dumnezeu din viaþa societãþii”. „Iniþial a fost introdusã cãsãtoria civilã, apoi a fost eliminatã noþiunea de religie din buletinele de identitate. Apoi a fost introdus programul de globalizare. Acum se încearcã introducerea „cartei cetãþeanului”. Se pare cã toate acestea sunt planurile evreilor-masoni, persecutori a Mântuitorului Hristos”, concluzioneazã ierarhul. Mitropolitul Ambrozie a condamnat  ºi prezenþa în anchetã a întrebãrii legate de „concubinaj”, pe lângã cele legate de cãsãtorie. În opinia ierarhului, în acest fel statul legalizeazã curvia, ceea ce reprezintã „o batjocurã la adresa Legii Dumnezeieºti ºi o luare în derâdere a eticii creºtine”. În cele din urmã, mitropolitul Ambrozie a declarat cã participarea la recensãmânt este neacceptabilã din considerente cã fiecare care acceptã sã fie chestionat sãvârºeºte urmãtoarele pãcate: – renunþã la identitatea de ortodox – sãvârºeºte o batjocurã la adresa moralei creºtine – participã la legalizarea concubinajului. Sursa: AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer