Criza economicã ne afecteazã pe toþi! Este momentul în care trebuie sã ne arãtãm solidari. Sã nu aºteptãm rezolvãri de la autoritãþi sau din strãinãtate. Soluþiile simple ºi accesibile sunt cele mai bune. Nu trebuie sã semnezi petiþii, sã protestezi ore în ºir în faþa unor instituþii, sã-þi rupi ore din timpul liber pentru un proiect. Trebuie doar, atunci când intri într-un magazin, sã fii atent unde sunt fabricate produsele pe care le achiziþionezi. Cumpãrã produse româneºti! Ai cinci motive serioase ca sã faci asta:
1. Ajuþi un român sã-ºi pãstreze slujba Atâta timp cât cererea de produse fabricate la noi în þarã este constantã (sau chiar în creºtere), firmele producãtoare nu vor renunþa la salariaþi. O cerere scãzutã forþeazã însã angajatorii sã concedieze sau sã trimitã în ºomaj tehnic o parte sau chiar tot personalul. 2. Ajuþi o firmã româneascã sã nu falimenteze ºi sã îºi plãteascã impozitele cãtre stat = susții bunãstarea Națiunii Impozite din care sunt plãtite servicii de care beneficiem cu toþii: spitale, medici ºi medicamente, pompieri sau ambulanþe, profesori ºi educatori pentru copii noºtri, jandarmi ºi poliþiºti care ne asigurã securitatea. În plus, firma plãteºte contribuþiile salariaþilor la buget, de unde banii ajung la pensionari. 3. Ajuþi un român sau o firmã româneascã sã-ºi plãteascã creditele Peste tot în lume, criza s-a agravat atunci când bãncile au dat faliment. Lucrul acesta nu s-a întâmplat încã la noi, dar cu cât vor fi mai blocate circuitele financiare, cu atât mai mult existã riscul agravãrii crizei economice. 4. Puþin înseamnã de fapt foarte mult! Crezi cã e prea puþin sã faci doar asta? Gândeºte-te la toþi cei care au plecat sã lucreze în strãinãtate ºi trimiteau bani familiilor de acasã. Era puþin, poate 100 de euro pe lunã, de fiecare. ªi totuºi românii plecaþi la muncã în alte þãri din Uniunea Europeanã au fost, din 2007 încoace, cea mai importantã sursã de valutã pentru România. 5. Eºti cu adevãrat patriot Pentru cã patriotismul nu înseamnã sã spui vorbe mari, sã participi la parade de Ziua Naþionalã. Înseamnã sã-þi ajuþi þara atunci când este greu. Sã-i ajuþi pe români, atunci când lucrurile nu merg strãlucit. Acesta e unul dintre acele momente. Poþi sã ajuþi! Cumpãrã produse româneºti! Cumpãrã produse româneºti! Este o campanie prin care încercãm sã atragem atenþia asupra unei posibilitãþi simple ºi la îndemâna tuturor de a ne ajuta între noi în aceste momente dificile, de crizã economicã. Sursa: Front Press]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer