11 300x183 FMI obligã România sã exporte gazele ieftine economie 2Guvernul s-a angajat în faþa finanþatorilor externi cã va lua toate mãsurile necesare pentru ca România sã poatã exporta gazele de producþie internã începând de anul viitor. Exportul ar însemna ca populaþia ºi firmele din România sã consume mai multe gaze importate din Rusia, care costã de douã ori mai mult decât resursele interne. În condiþiile în care 80% din consumul naþional de gaze reprezintã resurse de producþie internã, românii încã au avantajul unui preþ mult mai redus faþã de restul europenilor, întrucât piaþa este reglementatã, iar companiile nu-ºi pot impune preþul dupã pofta inimii. Însã, în urma discuþiilor cu FMI, Guvernul s-a angajat sã întreprindã toate acþiunile necesare pentru a se asigura cã va fi posibil pânã la sfârºitul anului 2012 exportul de gaze prin conducta Szeged-Arad, care în prezent permite doar importuri din Ungaria. Acest lucru va însemna ca populaþia ºi firmele din România sã consume mult mai mult gaz de import, iar facturile sã fie majorate considerabil. Reamintim cã preþul gazelor de producþie internã este de circa 165 de dolari pe mia de metri cubi, gazele ruseºti costã peste 400 de dolari, iar la bursele de gaze din centrul ºi vestul Europei preþul este doar puþin mai mic decât cel rusesc. În prezent, singura conductã care leagã sistemul de gaze al României cu o altã þarã (excluzând conductele care vin din Rusia prin Ucraina) este Szeged-Arad, care însã permite momentan doar importul de gaze din Ungaria în România. Pentru ca fluxul sã fie posibil în ambele sensuri, este nevoie de investiþii suplimentare, pe care România nu le avea în plan mai devreme de 2014, când era un termen orientativ dat pânã acum de Comisia Europeanã. Petrom abia aºteaptã sã exporte Potrivit unui regulament aprobat în toamnã de Comisia Europeanã, þãrile membre trebuie sã-ºi interconecteze reþelele de gaze pânã la finele anului 2013, dar într-un acord semnat de ºefii de state ºi de guverne în februarie se aratã cã Uniunea Europeanã sperã ca acest lucru sã fie posibil din 2014. Totuºi, lipsa unei conducte cu dublu sens nu este cea mai mare barierã în calea exporturilor ºi importurilor. Acestea se pot realiza ºi fãrã ca molecula de gaz sã fie mutatã fizic. Practic, gazele rãmân în þarã, dar sunt vândute consumatorilor români la preþ de import. În prezent, acest lucru nu este posibil deoarece legislaþia în vigoare obligã producãtorii de gaze sã vândã pe piaþa internã întreaga cantitate extrasã din solul românesc. Petrom, compania care produce jumãtate din gazul autohton, face de mai mulþi ani presiuni asupra autoritãþilor pentru a modifica aceastã prevedere legislativã. „FMI ºi Comisia Europeanã au venit cu aceastã cerinþã în urma lobbyului fãcut de Petrom. De altfel, întreaga poveste legatã de liberalizarea pieþei de energie pleacã de la plângerile companiilor europene prezente în România – E.ON, GDF Suez, CEZ, Enel – care vor preþuri mai mari la gaze ºi la electricitate”, au declarat, pentru „Adevãrul”, surse din sectorul energetic. FMI a cerut încã din februarie ca piaþa de electricitate ºi gaze din România sã fie liberalizatã în totalitate. Se scumpesc biletele de tren ºi de metrou Guvernul a garantat Fondului Monetar Internaþional cã pânã cel târziu la finele lunii august va modifica legislaþia astfel încât sã permitã companiilor de transport CFR Cãlãtori ºi Metrorex sã majoreze tarifele cu un procent mai mare decât rata inflaþiei, relateazã Mediafax. Cea mai recentã scumpire a biletelor de tren ºi de metrou a avut loc în septembrie 2010. Totodatã, potrivit unui alt punct din scrisoarea de intenþie cãtre FMI, Guvernul s-a angajat cã va desfiinþa în vara acestui an peste 7.000 de posturi din societãþile feroviare, companiile energetice ºi Poºta Românã ºi cã va reduce costurile de funcþionare ale acestora prin renegocierea contractelor aflate în derulare. Cei mai mulþi angajaþi vor pleca din CFR Marfã – 3.000 de oameni ºi din CFR Infrastructurã – 1.500. De asemenea, subvenþia de la bugetul de stat pentru energia termicã va fi eliminatã din aceastã toamnã. În prezent, pânã la 45% din costurile centralelor cu achiziþia combustibilului sunt acoperite din bugetul de stat. sursa: Adevãrul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer