Am asistat stupefiat din fața televizorului, la “Gala Foreign Policy România: top 100 oameni care miºcã þara în direcþii bune”, unde tot felul de ipochimene simandicoase, borfași cu gulere albe, devalizatori ai averii naționale (cu pedigriu securist), sau copchii de ștabi ai fostului regim comunist, au fost premiați pentru cã “mișcã țara” ! Premiile respective se vor un fel de recunoaștere publicã a meritelor unor români care au fãcut ceva pentru țara lor. Și pentru cã acum e la mare modã acum sã te dai anti-comunist, au premiat și niște “anti-comuniști”, respectiv pe Andrei Muraru, directorul Institutului Crimelor Comunismului ºi al Memoriei Exilului Românesc, care are “meritul” de a fi readus în atenþia publicã crimele comunismului, reuºind trimiterea în justiþie a doi torþionari ! Este o provocare sã primesc acest premiu, pentru cã implicã riscul de a infirma speranþele care se nasc odatã cu el. Bolile trecutului de care suferã Romania nu s-au sfârºit. Piedica majorã a fost faptul cã oamenii ºi-au pierdut speranþa cã se mai poate judeca trecutul. Misiunea noastrã este sã nu uitãm!”, a spus Andrei Muraru, la primirea premiului. Discursul respectivului este copiat parcã la indigo dupã discursul ținut de Ellie Wiesel atunci când acesta era premiat pentru descoperirea și aducerea în fața justiției a criminalilor de rãzboi naziști, vinovați de uciderea în masã a sute de mii de evrei. Diferența fundamentalã dintre situația holocaustologilor de meserie și a comunistologilor de profesie este cã în vreme ce primii au reușit sã smulgã recunoașterea statutului de victime pentru evreii salvați din lagãrele morții și pentru copii acestora – la pachet cu niște compensații materiale substanțiale, la noi, de pe urma condamnãrii comunismului, mãnâncã bine doar “cercetãtorii” crimelor comunismului, victimele fiind doar numere și nume fãrã chip, numai bune sã dea de lucru puzderiei de institute de profil ce sug fonduri serioase de la Statul Român. Așa se face cã, în loc sã avem  în primul rând o recunoaștere publicã a meritelor celor care au luptat cu adevãrat pentru țara lor, uneori cu arma în mânã, împotriva comunismului, astãzi avem premii doar pentru cercetãtorii (unii dintre ei, culmea ! copii torționarilor sau nomenclaturiștilor comuniști – vezi cazul lui Vladimir Tismãneanu) care se împopoțoneazã cu “meritul” de a fi relansat în media vânãtoarea de naziști (pardon comuniști), aducând douã fosile expirate în fața justiției, ca un fel de praf în ochii opiniei publice, care sã justifice în fața lumii cã ne-am îndeplinit norma și la condamnarea comunismului. Pasionați de istoria mult prea veche ca sã mai ducã la pușcãrie pe cineva, bravii noștri vânãtorii de comuniști suferã de orbire temporarã când vine vorba de crimele recente ale comunismului – de la revoluția din decembrie 89 sau de la mineriade, pentru cã Ion Iliescu este, nu-i așa, încã mult prea prezent în politica româneascã. Și dacã tot vorbim de recunoașteri de merite, meritã sã amintim un lãudabil proiect de lege, conretizat printr-o ordonanțã de guvern prin 2000, care deși a fost adoptat ca lege, NU A FOST PUS NICIODATÃ ÎN APLICARE ! Este vorba de  Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.103/2000 privind decoraþia “Crucea Comemorativã a Rezistenþei Anticomuniste” – adoptatã prin Legea nr. 767/2001, care dispunea “decorarea cetãțenilor români care au luptat împotriva regimului comunist, au fost privați de libertate sau au fost deportați din motive politice, etnice sau religioase. oug098-page-001 oug098-page-008 Memorabilã este Nota de Fundamentare a Guvernului din anul 2000, când a emis ordonanța mai sus menționatã:România este singurul stat european care nu are ordine proprii, þara fiind lipsitã de posibilitatea de a onora înaltele personalitãþi strãine cu care suntem în contact ºi de a-ºi rãsplãti proprii cetãþeni merituoºi. Spre a remedia mãcar parþial aceastã situaþie a fost emisã O.U.G nr. 11/1998 privind instituirea Ordinul naþional “Steaua României”, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 77/1999. Prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României s-a creat baza juridicã necesarã instituirii ºi acordãrii a 33 de ordine, cruci, medalii ºi semne onorifice care acoperã, practic, toate domeniile de interes major. Dintre decoraþiile prevãzute în lege, la ora actualã, existã numai Ordinul Naþional “Steaua României”, reinstituit prin actele normative menþionate mai sus, ºi “Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi menþionate mai sus, ºi “Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial 1941-1945”, instituitã prin Legea nr.68/1994, cu modificãrile ulterioare. Ordinul Naþional “Steaua României” a acoperit într-o mãsurã necesitãþile de protocol internaþional. Lipsa celorlalte ordine naþionale a pus, însã, numeroase probleme de protocol deoarece majoritatea statelor utilizeazã douã, trei sau mai multe distincþii, echivalarea acestora fiind dificilã sau neconvenabilã fie pãrþii româneºti, fie pãrþii strãine. Existenþa practicã ºi a altor distincþii naþionale româneºti va uºura schimbul de decoraþii dintre România ºi celelalte state, dându-se posibilitatea onorãrii unui numãr mult mai mare de cetãþeni strãini care au sprijinit ºi vor sprijini în continuare þara noastrã. Deoarece în conformitate cu art. 26 al O.U.G nr. 11/1998, republicatã, Ordinul Naþional “Steaua României” nu poate fi conferit de Preºedintele României decât la maximum 10 cetãþeni români pânã la instituirea celorlalte decoraþii naþionale, pentru a putea rãsplãti faptele celor mai merituoºi cetãþeni cu decoraþiile naþionale stipulate în lege, este imperios necesarã instituirea cât mai urgentã a decoraþiei naþionale “CRUCEA COMEMORATIVÃ A REZISTENÞEI ANTICOMUNISTE”. În acelaºi timp, crucea comemorativã de categorie naþionalã, a “Rezistenþei Anticomuniste”, reprezintã o datorie neonoratã a Statului Român de a rãsplãti pe aceia care s-au opus instaurãrii dictaturii comuniste, suferind pentru aceasta. Având în vedere urgenþele legislative pe care le are de discutat ºi aprobat Parlamentul României, este puþin probabil ca legile privind instituirea mãcar a decoraþiilor de categorie naþionalã sã fie votate de cele douã Camere în timp util, lipsind astfel þara de posibilitatea de a-ºi rãsplãti ºi onora cetãþenii cei mai merituoºi.Evident, cã odraslele bolșevicilor care ne-au adus comunismul – astãzi mari lideri politici, au adoptat doar de ochii lumii legea, însã nici pânã astãzi nu a existat voința politicã de a transpune în fapte aceastã lege care a fost, repet, ADOPTATÃ ȘI ESTE ÎN VIGOARE ÎNCÃ DIN ANUL 2001 ! Așa se face cã, atunci când un înalt responsabil al Guvernului Ponta a fost întrebat de un bãtrân deținut politic, cu 15 ani de temnițã grea în spate, când se v pune în aplicare legea decorațiilor anti-comuniste, beizadeaua bolșevicã i-a rãspuns respectivului cã momentan nu sunt bani alocați pentru aceste decorații, cãci nu sunt metale rare disponibile pentru realizarea decorațiilor ! Însã nimic nu îi împiedicã pe acești fãțarnici sã se premieze și sã se felicite între ei pentru “lupta anti-comunistã” dusã doar din gurã, în vreme ce adevãrații eroi anti-comuniști se sting în mizerie și uitare.   Crucea mamii lor de bandiți ! Mihai Rapcea]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer