Guvernul a decis sã amâne pe termen nedefinit introducerea cãrþii electronice de identitate, document care trebuia sã fie emis începând cu anul 2011, invocând lipsa condiþiilor tehnice ºi financiare ºi nevoia unei “proceduri simplificate” care sã evite încãlcarea altor termene de eliberare a actului.

Termenul prevãzut iniþial pentru introducerea acestui document era de 1 ianuarie 2003 , prelungit succesiv de Executiv pânã la 1 ianuarie 2006, ulterior pânã la 1 ianuarie 2009 ºi, în final, pânã la 1 ianuarie 2011. Extinderea termenului a fost explicatã de fiecare datã prin faptul cã îndeplinirea acestui obiectiv este condiþionatã de modernizarea Sistemului Naþional Informatic de Evidenþã a Populaþiei ºi cã platforma-pilot de constituire a sistemului informatic pentru emiterea cãrþii electronice de identitate va fi realizatã începând cu 1 iulie 2010. Prin ordonanþã de urgenþã aprobatã la finalul acestui an, Guvernul a decis însã sã abroge atât termenul de 1 ianuarie 2011 prevãzut pentru introducerea cãrþii electronice de identitate, cât ºi data de 1 iulie 2010 stabilitã pentru realizarea platformei-pilot de constituire a sistemului informatic de emitere, hotãrând cã aceste douã termene vor fi fixate la un moment dat, prin hotãrâre de guvern. În aceste condiþii, Guvernul a mai decis cã asigurarea instituþiilor publice cu echipamente ºi programe informatice specifice va fi realizatã în termen de 18 luni de la data punerii în circulaþie a cãrþii electronice de identitate în municipiile reºedinþã de judeþ, în 3 ani de la aceastã datã în celelalte municipii ºi oraºe ºi în 4 ani de la aceastã datã în comune. Sursa : mediafax.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer