Comisia Trilateralã, una dintre cele mai puternice ºi influente organizaþii mondiale, s-a reunit la acest sfârºit de sãptãmânã la Haga (Olanda), printre participanþi numãrându-se ºi guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu.

Comisia Trilateralã s a reunit la Haga. Cu cine s a dus Isãrescu în Olanda? geopoliticaMugur Isarescu si Rãsvan Radu
Pe lângã ºeful BNR, care este în prezent membru al Comitetului executiv al Comisiei, România mai este reprezentatã în Trilateralã de încã doi români – Mihai Tãnãsescu, reprezentantul României la FMI ºi Rãsvan Radu, care conduce UniCredit Þiriac Bank,ultimul devenind membru al organizaþiei în toamna acestui an. Radu este unul dintre cei mai tineri români aflaþi la conducerea unei bãnci de top 10, anunþã Mediafax. Grupul european al Comisiei Trilaterale, care cuprinde 170 de personalitãþi, îl are ca preºedinte pe Mario Monti de numele cãruia se leagã douã dintre cele mai importante evenimente din Europa, în ultimele zile. Este vorba, în primul rând, despre demisia premierului italian Silvio Berlusconi, al cãrui succesor va fi fostul comisar european Mario Monti. Comisia Trilateralã este o asociaþie particularã înfiinþatã în 1973, la iniþiativa afaceristului american David Rockefeller. Comisia nu ºi-a ascuns niciodatã intenþiile de propagare a globalizãrii, dar susþine cã o face exclusiv spre binele general. Comisia este formatã din industriaºi, ºefi de bãnci, actuali ºi foºti prim-miniºtri, membri în diverse guverne ale lumii. Scopul organizaþiei este, conform site-ului oficial, sã asigure comunicarea ºi cooperarea între statele reprezentante. Totuºi, unii considerã cã membrii asociaþiei reprezintã “un guvern din umbrã“, care determinã deciziile politice luate la nivel global. Astfel, Comisia Trilateralã este consideratã “cel mai influent grup de lobby din lume“, fiind pusã pe aceeaºi treaptã cu faimosul grup Bilderberg. Sursa: ZiuaVeche.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer