Istoria consemneazã multe coincidenþe stranii, ale unor evenimente nefaste din Istoria Umanitãþii. Cine a vãzut filmul Teoria Conspiraþiei cunoaºte exemplele date de Jerry – alias Mell Gibson, protagonistul filmului. În materie de numerologie, exemplele de acest fel abundã: – Faptul cã toþi asasinii preºedinþilor americani au avut trei nume; – Prãbuºirea Turnurilor Gemene din New York pare sã fi stat sub semnul cifrei 11. Iatã 10 coincidenþe: 1. New York City este format din 11 litere; 2. Afghanistan are 11 litere; 3. Numele lui Ramsin Yuseb (teroristul care a ameninþat cu distrugerea turnurilor în 1993) este format din 11 litere; 4. George W Bush are 11 litere; 5. Primul avion care s-a lovit de turnuri a fost zborul cu numãrul 11; 6. În avion cãlãtoreau 92 de pasageri. 9+2=11; 7. Tragedia a avut loc la 11 septembrie; 8. Numãrul total al victimelor a fost de 254. 2+5+4=11; – 21, data fatala pentru Ludovic al XVI-lea In copilarie, regele Frantei, Ludovic al XVI-lea fusese prevenit de un astrolog sa fie foarte atent pe data de 21 a fiecarei luni. Regele s-a speriat atat de tare, incat pe 21 n-a incheiat niciodata nici o afacere. Din pacate insa, pe 21 iunie 1791, in urma Revolutiei Franceze, Ludovic si regina sa au fost arestati la Varennes, in timp ce incercau sa fuga din Franta. Pe 21 septembrie, in acelasi an, Franta a abolit monarhia si proclamandu-se republica. Pe 21 ianuarie 1793, Ludovic al XVI-lea a fost ghilotinat. – Data asasinãrii Arhiducelui Franz Ferdinand – ce a dus la declanºarea primului Rãzboi Mondial, respectiv 28 iunie 1914, era data la care arhiducele abdicase (în anul 1900) în favoarea copiilor ce urmau sã se nascã din cãsãtoria cu soþia sa, Sofia, dar ºi data la care sârbii (deveniþi supuºi ai imperiului Austro-ungar în 1908) fuseserã înfrânþi în bãtãlia de la Kossovopolje de cãtre Otomani în 1389 – deci o zi cu consecinþe nefaste pentru Serbia. În mod asemãnãtor, soarta avionului MH17 doborât în Ucraina pare sã stea sub semnul cifrei 17. Numarul 17 a fost fatidic pentru avionul care apartine companiei Malaysia Airlines. Toate datele importante ce privesc acest avion se invart in jurul acestui numar. In primul rand, codul zborului a fost MH17. Aparatul s-a prabusit in jurul orei 17, in data de 17. Sunt coincidente stranii care nu se opresc aici. Primul zbor al acestui avion a avut in data de 17 iulie 1997. Intre primul si ultimul zbor au trecut fix 17 ani. Mai mult decat atat, avionul Boeing 777 a disparut de pe radare la ora 17. Bun, ºi ce reprezintã de fapt aceste coincidenþe ? Unii cunoscãtori ai diferitelor curente ocultiste ce bântuie secolul nostru agitat, afirmã cã aceste aparente coincidenþe reprezintã de fapt „semnãtura” anumitor forþe oculte, din alte planuri subtile ale Manifestãrii (lumea spiritelor satanice, infernale), care au conlucrat cu magicieni negri din rândul masoneriei lucrative, pentru a declanºa – prin mijloace paranormale, aceastã dramã aviaticã. În cazul de faþã, cifra 17 este de fapt cifra 8 (7 + 1). Cifra 8 reprezintã potrivit sistemului tattvelor (elementelor subtile) – elementul pãmânt ºi sub-diviziunea pãmânt (pãmântul fiind simbolizat de pãtrat, care are 4 colþuri, octogonul – forma geometricã cu 8 colþuri, fiind rezultatã din suprapunerea a douã pãtrate – pãtratul în pãtrat), dupã cum o aratã ºi desenul de mai sus, fãcut chiar de Crowley. Masoneria satanicã a preluat aceste tehnici oculte de la satanistul Aleister Crowley, iniþiatorul ºcolii de magie modernã (Ordinul) Golden Dawn, care la rândul sãu le-a preluat ºi compilat din felurite tratate de magie neagrã (grimoaruri) ce conþineau elemente de magie strãveche, extrem de eficientã – de angrenare subtilã cu ajutorul elementelor naturii, care duce uneori la rezultate spectaculoase. Similare cu tehnicile de swara yoga, tehnicile predate adepþilor Ordinului Golden Dawn au fost îmbogãþite cu elemente din Kabala (sigiliile/pecetele solomonice), Esoterismul Rosacrucian (triangulaþia) ºi Gnosticism (metodologia concentrãrii ºi invocaþiilor) care le-au sporit eficienþa. Crowley obþinuse cu ajutorul magiei – dar ºi al demonilor cu care încheiase pacte de sânge (aceºtia au rolul focalizãrii energiilor – ca ºi contraparte în lumea subtilã, de dincolo), veritabile puteri paranormale (invizibilitate, telepatie, bilocaþie). Cifra 17 este deci cifra lui prithivi în prithivi (a pãmântului în pãmânt), ce dã maximã eficienþã ºi concreteþe acþiunilor materiale, pe termen lung. Energia ei este folositã pentru evenimente declanºatoare, cu bãtaie lungã. Potrivit hermetismului astrologic dezvoltat de Crowley în cartea sa “Principiile Generale ale Astrologiei”, cifra 8 (4 + 4) este semnul “Cultului Morþii Saturniene” – interpretare maleficã tipicã influenþei sataniste a autorului. Existã opinia potrivit cãreia doborârea avionului MH17 reprezintã de fapt ofranda unui ritual de magie neagrã consacrat spiritelor infernale, cãci acestei categorii de demoni i se oferã întotdeauna sacrificii umane (moartea celor 298 de oameni de la bordul avionului), pentru a asigura energia subtilã maleficã enormã necesarã declanºãrii unui conflict armat de proporþii, eventual un nou Rãzboi Mondial. Din aceastã perspectivã, atacul terestru din Fâºia Gaza început – CE COINCIDENÞà ! tot în data de 17 iulie 2014, un adevãrat carnagiu al armatei israeliene, care a ucis sute de civili palestinieni, reprezintã de fapt un dublaj al ritualului magic satanist din data de 17 iulie 2014, o triangulaþie magicã (Fâºia Gaza – Ucraina – punctul de focalizare) menitã sã ofere forþelor întunericului energia necesarã scufundãrii Lumii în Întuneric, semn cã lupta din invizibil din Bine ºi Rãu este în toi. ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer