Povesteam ºi cu alte ocazii cã cei de la MISA se comportã ca niºte sectanþi autentici, în genul scientologiei, formulând plângeri ºi dând în judecatã orice fost cursant care are curajul sã spunã adevãrul despre ce se întâmplã în realitate acolo.

Tehnica asta a pumnului în gurã funcþioneazã cu succes la cei mai slabi de înger, ºi cu mai puþin succes la cei cu draci pe ei, cum se zice cã aº fi eu.

Prezint mai jos soluþia de clasare a plângerii formulate de “proprietarul” site-ului yogaesoteric, numitul Fodor Florin Ciprian, soluþie care pe mine m-a gãsit acasã dar pe el mai puþin, cãci se pare cã individul a preluat din obiceiurile magistrului ºi locuieºte (ca de altfel 99% dintre ashramiºtii de la MISA), la cu totul altã adresã decât cea declaratã în plângere – probabil pentru a nu fi “surprins” de vreo percheziþie în timp ce se joacã de-a securistul bun sau de-a masonul planetar, inventând scrisorile de ameninþare cu care se victimizeazã unii.

Interesant este faptul cã pentru prima datã, cineva de la MISA recunoaºte cã postãrile de pe rapcea.ro produc “celei mai mari ºcoli de yoga din ieuropa” pagube ce pot fi cuantificate ºi în bani.

Persoana privatã Fodor mi-a cerut prin plângerea penalã ce a primit soluþia de clasare de mai jos, nici mai mult nici mai puþin de 12.000 euro despãgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a scãderii traficului site-ului !

Bãnuiesc cã dacã ar fi fost legal, individul mi-ar fi cerut despãgubiri de milioane de euro ºi pentru miile de cursanþi care au deschis ochii citind articolele de pe site-ul meu, precum ºi pentru “minunatele” care s-au trezit la realitate ºi au refuzat sã mai presteze activitãþi de “karma yoga” în sex-businessurile MISA de pe întreg mapamondul.

Dacã o glumã de 1 aprilie a putut crea atâta haos în minþile credulilor de la MISA, încât sã le provoace “pãstorilor” iezoterici atâtea pagube, mã întreb oare ce pierderi calculeazã la articolele mai grele pe tema plagiatului cãrþilor ºi cursurilor ?! Fodore, te-am pupat pe portofel, sã vii sã-þi dau niºte articole cu împrumut de la mine ca sã-þi creºti la loc nivelul de credibilitate pierdut.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer