Un nou raport ºocant al Serviciului Federal de Securitate rus (FSB), privind întâlnirea premierului Putin de sãptãmâna trecutã, cu unul din liderii militari de top ai Chinei, avertizeazã cã Statele Unite ºi aliaþii sãi occidentali sunt în “pregãtire activã” pentru declanºarea unei serii de evenimente catastrofale în cursul anului urmãtor, destinate sã arunce lumea în haos, sperând prin aceasta sã restaureze ordinea economicã ºi socialã pe planetã. Conform acestui raport FSB, Ministerul Chinez al Securitãþii Statului (MSS) a primit elementele acestui complot masiv de la un fost mercenar „Blackwater” numit Bryan Underwood, care a lucrat ca agent de securitate la un consulat american din China ºi care a crezut cã oferind aceste informaþii Chinei ºi Rusiei ar putea ajuta la evitarea unei “apocalipse”. Underwood a fost ulterior arestat de cãtre Biroul Federal de Investigaþii american (FBI), care a declarat în raportul arestãrii lui cã: “Potrivit rechizitoriului subsecvent, între 1 martie 2011 ºi 05 august 2011, Underwood, cu bunã ºtiinþã ºi în mod ilegal, a încercat sã transmitã fotografii ºi alte informaþii referitoare la apãrarea naþionalã unor reprezentanþi ai Republicii Populare Chineze (RPC), cu intenþia ºi motivul de a crede cã aceste materiale ar putea fi folosite în prejudiciul Statelor Unite ºi în avantajul unei naþiuni strãine.” Surse chineze de informaþii menþionate în acest raport par sã verifice temerile lui Underwood prin observaþia cã peste 1.000 de documente ºi fotografii top-secrete din SUA, obþinute de acestea, aratã un guvern american “sub asediu” din cauza multiplelor ameninþãri, de care acesta se teme cã se vor rãspândi, provocând declanºarea unui “haos fãrã precedent” dupã care “ordinea normalã” nu va mai putea fi restabilitã niciodatã. Aceste temeri ale SUA faþã de un “haos fãrã precedent”, par a fi bine fondate, având în vedere cã protestele masive ce se rãspândesc în jurul lumii, ca urmare a prãbiºirii economice globale, au lovit America cu peste 700 de arestãri raportate duminicã în New York ºi tulburãri rãspândindu-se în continuare acum pe întreg teritoriul Statelor Unite. Chiar mai rãu, acest raport aratã faptul cã guvernul Statelor Unite este, de asemenea, “îngrozit” de noi rapoarte care descriu “pierderea fãrã precedent” a stratului de ozon protector al Pãmântului deasupra regiunii arctice, care nu prezintã semne de atenuare ºi este în continuare de aºteptat sã provoace cataclisme climatice chiar mai grave, într-o lume care abia îºi mai poate susþine echilibrul în urma catastrofelor naturale istorice pe care le-a experimentat deja în acest an ºi care sunt cele mai costisitoare din istorie. În vreme ce o revoluþie popularã a ajuns acum pe þãrmurile americane, ca urmare a “apocalipsei financiare globale” de neoprit, care va face sã disparã economiile a milioane de oameni, ºi în timp ce ecosistemele lumii noastre sunt de asemenea în curs de schimbãri masive, acest raport detaliazã un complot insidios al guvernului SUA de “gestiune ºi control” a acestor multe dezastre, prin care el ºi aliaþii sãi sunt faþã în faþã cu adoptarea unui “genocid în masã”, folosit ca mijloc de susþinere a supravieþuirii lor. De fapt, unul din documentele cele mai terifiante oferite de Underwood serviciului MSS al Chinei conþine detalii despre modul în care Agenþia Centralã de Informaþii (CIA), prin intermediul reþelei teroriste Haqqani din Pakistan, a lansat un bio-atac fãrã precedent folosind virusul „febrei Dengue” pe care americanii plãnuiesc sã îl “modifice” ºi apoi sã îl lanseze asupra propriei populaþii. În primãvara ºi vara anului 1981, Cuba a cunoscut o epidemie severã de febrã hemoragicã Dengue. Între lunile mai ºi octombrie 1981, naþiunea din insulã a înregistrat 158 ​​de decese legate de febra Dengue, cu aproximativ 75.000 de cazuri de infecþii raportate. La apogeul epidemiei, peste 10.000 de oameni (pe zi) au fost gãsiþi infectaþi ºi 116.150 au fost spitalizaþi. În acelaºi timp, în timpul epidemiei din 1981, se crede cã au fost efectuate împotriva insulei atacuri biologice sub acoperire asupra rezidenþilor din Cuba ºi culturilor agricole, de cãtre agenþi CIA ºi raiduri aeriene militare. Deosebit de dãunãtoare pentru naþiune a fost ºi o epidemie gravã de gripã porcinã, pe care Fidel Castro o atribuie CIA. Cercetãtorul american William H. Schaap, editor al revistei „Covert Action”, susþine cã epidemia de febrã Dengue din Cuba a fost rezultatul activitãþilor CIA. În 1982, mass-media sovietice de atunci au raportat faptul cã CIA a trimis agenþi operativi în Afganistan din Pakistan pentru a lansa o epidemie de febrã Dengue. Sovieticii de atunci au susþinut cã agenþii CIA s-au prezentat în calitate de activiºti în lupta contra malariei, dar, în realitate, au rãspândit þânþari infectaþi cu febrã Dengue. CIA a negat acuzaþiile. În 1985 ºi 1986, autoritãþile din Nicaragua au acuzat CIA cã au creat un focar de febrã Dengue masiv care a infectat mii de persoane în aceastã þarã . Pentru oricine pune la îndoialã cruzimea Statelor Unite, trebuie doar sã se uite la evenimentele de sãptãmâna trecutã, când s-a vãzut, pentru prima datã în istoria lor, cum preºedintele a dispus asasinarea a doi cetãþeni americani, fãrã dovezi sau proces. Numai “dovezile secrete”, pe care guvernul american a spus cã le-a avut, dar nu doreºte sã le dezvãluie, au fost folosite pentru a justifica aceste crime susþinute de stat, o acþiune despre care candidatul la preºedinþia SUA, Ron Paul a avertizat ieri cã poate fi o infracþiune pasibilã de pedeapsã. Este, de asemenea, demn de remarcat faptul cã în acest moment Statele Unite, mãreþe odatã, au coborât atât de mult în abisul tiraniei încât au toatã puterea din lume, dar au eliminat procesele pentru acei cetãþeni condamnaþi pentru crime ºi, în conformitate cu Baroul Avocaþilor din New York, au înfiinþat un sistem de gulag care, în afarã de faptul cã reþine mai mulþi prizonieri decât orice altã naþiune din lume, tortureazã în prezent peste 80.000 dintre ei, încãlcând flagrant toate legile internaþionale ºi umanitare, fapt pentru care astãzi, peste 12.000 de prizonieri din SUA se aflã în greva foamei, în semn de protest împotriva abuzului la care sunt supuºi. Mai exact, “evenimentele catastrofice”, dezvãluite serviciului secret chinez MSS de cãtre Underwood, planurile SUA, nu numai împotriva propriului popor, dar ºi întregii lumi de asemenea – acest raport FSB avertizeazã – sunt centrate pe crearea condiþiilor necesare pentru un rãzboi global total, care include: 1) Implozia deliberatã a economiilor, atât din ​​SUA cât ºi din UE, cu scopul de a distruge sistemul financiar global, care funcþioneazã de la încheierea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial; 2) Lansarea unui rãzboi convenþional masiv de cãtre SUA ºi UE pe continentele nord-american, african ºi asiatic pentru a include Orientul Mijlociu;. 3) În timpul acestui rãzboi total, eliberarea intenþionatã a agenþilor de rãzboi biologic meniþi sã omoare milioane de oameni, dacã nu miliarde, de civili nevinovaþi; 4) La apogeul acestui rãzboi, Statele Unite ºi aliaþii sãi vor face un apel pentru pace ºi pentru o nouã ordine globalã, care urmeazã sã fie stabilitã în scopul de a preveni distrugerea totalã a planetei noastre. Importantã de menþionat, în legãturã cu afirmaþiile îngrozitoare fãcute în acest raport al FSB, este confirmarea acestora de cãtre World Net Daily (WND) News Service, care, în articolul lor intitulat „SUA se pregãtesc pentru un rãzboi ‚tanc pe tanc’”, au citat o sursã confidenþialã din cadrul Departamentului Apãrãrii al SUA (DOD), care îi avertizeazã cã America este în prezent în curs de pregãtire pentru declanºarea unui rãzboi convenþional masiv. ªi, dupã cum WND citeazã direct sursa lor din DOD, aceasta a indicat cã miza este “altceva” ºi avertizeazã cã întregul sistem militar al SUA “se aºteaptã la ceva convenþional ºi mare, care va veni pe conductã relativ repede.” Aºa cum am menþionat în raportul nostru din 16 septembrie, intitulat „Concentrarea masivã de trupe americane la graniþa mexicanã alimenteazã teama unei invazii”, componenta nord-americanã a acestui masiv rãzboi convenþional, planificatã de cãtre SUA, va implica invazia Mexicului, Americii Centrale ºi Americii de Sud, pentru a asigura americanilor vastele resurse energetice ºi minerale din aceastã regiune. Componenta din Asia ºi Orientul Mijlociu a acestui amplu nou rãzboi american va implica o invazie terestrã masivã a naþiunii pakistaneze, înarmatã nuclear, ºi care, conform ultimelor rapoarte, este deja angajatã într-un schimb de focuri cu trupele americane. [Notã: La umilirea Pakistanului de cãtre SUA se adaugã ºi arestarea lunile trecute a agentului CIA Raymond Davis, pe care pakistanezii au fost obligaþi sã-l elibereze sub ameninþarea invaziei] Acest raport FSB detaliazã în continuare planul american de a “angaja pe deplin” China în acest rãzboi, deoarece aceasta va veni, fãrã îndoialã, în apãrarea Pakistanului. Dar nu numai sã învingã China este scopul american, ci ºi de a obþine pentru sine resursele vitale de energie din Marea Chinei de Sud, în legãturã cu care, sãptãmâna trecutã, ziarul oficial al Partidului Comunist Chinez a avertizat cã vor merge la rãzboi pentru a le apãra. În ceea ce priveºte complotul Statelor Unite de a distruge atât economia lor cât ºi cea din UE, cufundând astfel lumea în cea mai mare depresiune economicã din istorie, este acum, mai mult ca sigur, cã, pe lângã colapsul economic al Europei, China a emis un ultimatum cãtre SUA conform cãruia, cu excepþia cazului în care acþiunile lor se vor schimba, un rãzboi comercial masiv între cele douã puteri va fi garantat. Important de menþionat este faptul cã acest viitor rãzboi comercial ºi depresia economicã globalã au fost anunþate de mult timp ºi sunt o repetare aproape exactã a acþiunilor întreprinse de cãtre SUA, care au condus la al Doilea Rãzboi Mondial. Chiar mai important de reþinut este faptul cã rãzboiul este o parte esenþialã a sistemului economic capitalist din Statele Unite ºi a fost fãcut “politicã oficialã” de cãtre Consiliul Naþional de Securitate American într-un document top-secret, denumit NSC-68 în 1950, care a transformat în mod radical Statele Unite ale Americii într-o “societate militarã totalã.” Teorii ale keynesianismului militar, precum ºi complexul militar-industrial, codificat de NSC-68 au devenit populare dupã al Doilea Rãzboi Mondial, probabil dintr-un motiv bun. Perspectiva demobilizãrii militare, în special în Statele Unite, pãrea alarmantã. Elita americanã ºi-a amintit viu cum creºterea cheltuielilor militare a scos lumea din Marea Depresie, ºi se temea cã scãderea bugetelor militare ar putea inversa acest proces. În cazul în care asta s-ar fi întâmplat, aºteptãrile ar fi fost ca afacerile sã se poticneascã, ºomajul sã creascã ºi legitimitatea capitalismului pieþei libere ar fi fost pus din nou în discuþie. ªi unde se gãsea America la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial se gãseºte din nou acum. ªi, încã o datã, apelul la un rãzboi masiv se aude din nou în “þara celor liberi, cãminul celor curajoºi”, aºa cum influentul consilier al lui Obama ºi laureat al Premiului Nobel, economistul Paul Krugman a afirmat atât de bine sãptãmâna trecutã, “Ceea ce avem nevoie este de fapt echivalentul financiar al rãzboiului. Ce a adus de fapt la sfârºitul Marii Depresiuni a fost programul enorm de cheltuieli publice cunoscut altfel sub numele de al Doilea Rãzboi Mondial. ” Pentru oricine, echivalarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi sutele sale milioane de victime ca fiind nimic mai mult decât un “program enorm de cheltuieli publice”, aratã dincolo de orice îndoialã cât de periculoase sunt aceste elite occidentale pentru întreaga noastrã planetã ºi brutalele cãi pe care ele vor merge, pentru a-ºi asigura supravieþuirea. Cronologia exactã a evenimentelor planificate de cãtre SUA ºi UE pentru lansarea mega complotului lor de a domina lumea prin distrugerea ºi apoi refacerea ei, nu o cunoaºtem. Ceea ce cunoaºtem, totuºi, este cã evenimentele vor veni mai degrabã curând, decât mai târziu, luând pe mulþi prin surprindere, cu excepþia celor care ºtiu cum sã þinã seama de “semnele anotimpurilor.” Dan Tanasescu – ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer