secretele. Apoi, Hristofor l-a urmat. Dar într-o zi, în timp ce treceau printr-un loc, îl vede pe vrãjitor cã tremurã, cade la pãmânt, se crispeazã ºi face spume. – Ce-ai pãþit? îi zice. Vrajitorul îi rãspunde: – Aici este o bisericã ºi în curtea ei este o chilie, iar în chilie este un pustnic, care are cu el o cruce. Dacã diavolul vede crucea, cade ºi se loveºte. De aceea mã tem de crucea lui Hristos. Hristos guverneazã lumea. – Ce spui? Tu care eºti atât de puternic, te temi de un obiect aºa de mic? – Nu este un obiect oarecare; este Crucea lui Hristos ºi chiar dacã e micã, are putere asupra mea ºi mã arde! ªi astfel Hristofor a descoperit ca Hristos este mai puternic ºi decât împãratul ºi decât diavolul, rãmânând sã-I slujeascã Lui pânã la sfârºitul vieþii. Ce istorisire frumoasã ºi relevantã pentru noi creºtinii ! Dar sã luãm aminte ! Poporul nostru ortodox românesc trãieºte în credinþa cã diavolul fuge de semnul Crucii. E o credinþã frumoasã. Ea grãieºte de frica satanei, de Golgota, de înfrângerea ce-a suferit-o. Numai cã, nu cumva sã credem cã-l putem birui pe satana prin semnul Crucii gol. Sunt atâtea case cu Cruce pe pereþi, cu Cruce în vârful casei, dar înãuntrul casei satana îºi face liniºtit toate mendrele lui. Semnul Crucii are putere de izgonire a diavolului ºi de biruinþã asupra satanei numai când în el punem sfânta înþelegere a jertfei de pe Cruce ºi mai ales dacã primim darurile pe care le dã jertfa Crucii, dacã Îl primim pe Iisus Hristos Biruitorul ºi biruinþa Lui. sursa: lumina pentru candela din suflet]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer