Cercetãtorii de top de la Pentagon au pus la punct un program secret, cunoscut drept Nexus 7, scrie wired.com. Cercetãtorii de top de la Pentagon au pus la punct ºi conduc un program secret ºi controversat în Afganistan, cunoscut drept Nexus 7, scrie wired.com . Deºi pãrea a fi doar un program de supraveghere a zonei de rãzboi, acesta este mult mai complex, informeazã publicaþia. Astfel, el oferã informaþii din Afganistan, de la amplasarea radarelor-spion la preþul fructelor din piaþã, totul pentru a strânge cât mai multe date despre situaþia acestei þãri. Programul a fost impus de Agenþia pentru Proiecte de Cercetare Avansatã în Domeniul Apãrãrii din SUA (DARPA), care vede în Nexus 7 o unealtã revoluþionarã de analizã, dar ºi un program mai degrabã activ, decât analitic.
Totuºi, criticii spun cã americanii aruncã zeci de milioane de dolari pe o tehnologie care nu poate opri efectiv talibanii. Cum funcþioneazã Nexus 7 În cei zece ani de rãzboi, forþele americane au strâns câþiva exabiþi (un exabit=un miliard de gigabiþi) de informaþie despre duºmanii din Afganistan. Nexus 7 vrea sã analizeze aceste date ºi sã afle mai multe despre poporul afgan, despre cum interacþioneazã între ei, respectiv cu guvernul þãrii. Totuºi, scrie wired.com, nu oricine poate interpreta aceste date, pentru cã Nexus 7 le livreazã într-un limbaj inaccesibil. Practic, programul pare “un proiect ºtiinþific obscur, fãrã vreo utilitate imediatã”, noteazã sursa. Însã pe reþeaua militarã secretã a SUA, Nexus 7 este considerat revoluþionar, pentru cã adunã date sute de surse ale serviciilor secrete ºi creeazã un profil al populaþiei afgane. Se spune cã programul iniþiat de DARPA este în stare sã coreleze datele în mod automat ºi sã analizeze ca un întreg zeci de documente separate, la doar câteva secunde dupã ce acestea au fost introduse în sistem. Practic, asta înseamnã cã Nexus 7 poate afla care comunitãþi din Afganistan se destramã ºi care sunt mai unite, care sunt loiale guvernului de la Kabul ºi care cad pradã militanþilor. Aºadar, în loc sã caute acul în carul cu fân (cum au fãcut, spre exemplu, cu bin Laden), americanii lasã calculatoarele sã scaneze fiecare fir de iarbã. “Decât sã urmãreºti o singurã maºinã, nu mai bine le urmãreºti pe toate?”, se întreabã retoric unul dintre cei apropiaþi de programul Nexus 7, care a vorbit sub protecþia anonimatului. Nexus 7, o strategie pe termen lung Toþi angajaþii armatei ºi ai serviciilor secrete americane au fost puºi la curent cu modul în care funcþioneazã Nexus 7. Wired.com comenteazã cã, indiferent dacã va avea sau nu succes, programul ridicã semne de întrebare în ceea ce priveºte folosirea tehnologiei moderne în rãzboi ºi direcþia în care se îndreaptã conflictul militar din Afganistan. Jurnaliºtii se întreabã dacã ar trebui ca SUA sã contraatace cu analize sociale exhaustive sau pur ºi simplu sã ia la þintã militanþii. ªi dacã DARPA ar trebui sã adopte o strategie pe termen lung, bazatã pe cercetare, sau una pe termen scurt. Sursa: Gandul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer