Mail. Taisia Sidorova, din St. Petersburg, a fost victima accidentului acum trei ani. Atunci i-a fost zdrobitã partea stângã a craniului, iar creierul sãu a fost strãpuns parþial de fragmente de oase. Medicii au înlãturat partea distrusã a creierului, care ar fi ajutat-o sã gândeascã logic ºi sã analizeze, ºi au ataºat o placã de protecþie. Chiar ºi aºa, specialiºtii erau convinºi cã nu se va recupera vreodatã ºi au avertizat-o pe mama ei cã Taisia va fi invalidã pânã moare. Deºi trebuia sã se odihneascã, pacienta a început sã picteze ca sã nu se plictiseascã. „Nu i-am evaluat talentul artistic înainte, dar pare o altã persoanã acum. Are un talent naturalpentru artã. E incredibil”, a spus profesoara de arte a Taisiei. În ajunul Anului Nou, ºi-au dat seama cã tânãra o sã trãiascã pentru cã mama ei plângea lângã ea, iar Taisa a ridicat mâna ºi i-a ºters lacrimile. Mai târziu a început sã vorbeascã. „Creierul uman este remarcabil. În cazul ei, partea rãmasã s-a dezvoltat ºi a acoperit bucata care lipsea ºi, totodatã, i-a dezvoltat ºi talentul de a picta, pe care nu-l avea anterior”, explicã unul dintre specialiºtii care au tratat-o pe Taisia.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer