Ce se va întâmpla când tehnologia va cunoaºte tot ce se petrece în corpul fiecãrui om?
Mulþumitã unui senzor portabil ºi intern, în scurt timp vom putea vedea în interiorul nostru aºa cum nu am mai fãcut-o niciodatã, având capacitatea de a monitoriza chiar ºi cele mai intime procese biologice.
În prezent existã multe produse create pentru a ne monitoriza activitatea fizicã cu scopul de a ne ajuta sã slãbim sau sã ne menþinem un stil de viaþã sãnãtos. Astfel, oamenii strâng baze de date personale individuale, dar la fel fac ºi companiile care produc aceste mecanisme.
ªi totuºi, se pare cã ne aflãm abia într-o fazã iniþialã a acestui proces de monitorizare a proceselor biologice ºi de stocarea a datelor referitoare la funcþionarea corpului. La sfârºitul acestui an, compania MC10 plãnuieºte sã lanseze câteva produse revoluþionare. Este vorba despre produse care pot fi lipite pe haine sau pe pantofi, purtate drept tatuaje temporare sau pur ºi simplu implantate în corp. Compania spune cã invenþiile vor avea capacitatea de a monitoriza nu numai ritmul cardiac ci ºi activitatea cerebralã , temperatura corpului ºi nivelul de hidratare. O altã companie, numitã Proteus, va introduce un program pilot în Marea Britanie pentru crearea unui “Digital Health Feedback System” (un sistem digital care redã feedback cu privire la starea de sãnãtate) ce combinã atât tehnologii portabile cât ºi microcipuri de mãrimea unui fir de nisip care ajutã la transportarea unei pastile prin corpul uman. Alimentat de fluidele din stomacul “gazdei”, un astfel de microcip emite semnale preluate eliberate de un senzor exterior, captând date vitale. Sano Intelligence, o altã companie, încearcã sã obþinã informaþii permanente despre fluxul sanguin prin intermediul unor senzori, de mãrimea unor vârfuri de ace, ataºaþi pe plasturi. Aceste companii urmãresc sã adune o bazã de date de la utilizatori anonimi pentru a putea înþelege patternurile de sãnãtate tipice pentru o anumitã populaþie, cu scopul de a revoluþiona medicina. Totuºi, momentan nu se cunosc condiþiile în fiecare om va ceda datele personale pentru a ajuta la crearea unui produs. Pe de altã parte, existã ºi alte moduri în care împãrtãºirea acestor date ar putea ajuta în cercetãrile medicale. Linda Avey, cofondatorul companiei de geneticã 23andMe, lucreazã la un nou proiect numit Curious. Programul vizeazã oamenii care suferã de boli greu de diagnosticat, suferinzi de obosealã cronicã, lupus sau fibromialgie ºi urmãreºte sã îi convingã pe aceºtia sã îºi împãrtãºeascã simptomele ºi alte date personale corelate cu starea de sãnãtate. Ei ar putea sã divulge informaþii biologice stocate de dispozitive, dar ºi alte obiceiuri legate de stilul de viaþã. Condusã în mod corect, cercetarea ar ajuta la gãsirea unor noi informaþii cu privire la diagnosticarea ºi tratarea bolilor. Sursa: New York Times
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer