centrala securitateV-aþi gândit vreodatã câþi agenþi secreþi are þara noastrã? Un rãspuns clar vine chiar din bugetele a patru servicii secrete. Mai exact, SRI, SIE, STS ºi SPP ar avea împreunã aproape 15 mii de angajaþi. Asta înseamnã un agent secret la fiecare 1200 de români. ªi cu un aºa arsenal de angajaþi, bugetele spionilor sunt pe mãsurã. Celor patru servicii secrete au de douã ori mai mulþi bani decât Ministerul Sãnãtaþii. În þara noastrã sunt aproximativ 40 de mii de medici. Bugetul alocat de executiv pentru 2014 pentru Ministerul Sãnãtãþii este de aproape 730 de milioane de lei. În schimb, Guvernul a fost mult mai generos cu cei din serviciile secrete. La o analizã simplã a bugetelor pentru salarii ale SRI, SIE, STS ºi SPP se observã clar cã acestea sunt aproape duble faþã de cel al Sãnãtãþii.  Adicã de peste 1,3 miliarde de lei. Asta fãrã sã luam în calcul alte trei servicii de protecþie DGA, DGIPI ºi DIA. Sã le luãm însã pe rând. Serviciul Român de Informaþii pare cã a tras lozul cel mare la împãrþirea banilor. A primit peste 880 de milioane de lei. Cu 150 de milioane mai mare decât cel al Ministerul Sãnãtãþii. Colegii lor de la SIE au fost ceva mai ghinioniºti. Au primit “doar” 128 de milioane de lei. Un buget la fel de generos a primit ºi STS. Mai exact 188 de milioane de lei. Iar pentru SPP au fost alocaþi aproape 120 de milioane de lei. În bani sau în naturã, sumele primite de agenþii secreþi pe lângã salariul de bazã sunt de ordinul sutelor de milioane de lei. Dacã la SRI se dau mulþi bani pentru asistenþa socialã sau pregãtirea personalului,  la Serviciul de Telecomunicaþii Speciale se cumpãrã multã mâncare. Cam de 24 de milioane de lei. ªi la SPP s-au alocat bani mulþi pentru normele de hranã, dar ºi pentru condiþiile de muncã. Dacã am împãrþi bugetul agenþilor la cât este un salariul brut într-o astfel de instituþie de stat am avea aproximativ 14.100 de agenþi secreþi. Câte un agent pentru fiecare 1200 de români. Tot în funcþie de bugete, peste 9200 ar lucra în SRI, 1500 la SIE, 2600 la STS ºi 800 la SPP. sursa: apologeticum
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer