Persoanele care intrã în ºomaj vor fi amprentate dacã doresc asta, în condiþiile în care la sediile AJOFM din þarã au fost amenajate spaþii în care cei care primesc ºomaj sã poatã sã îºi facã viza lunarã fãrã sã mai fie nevoiþi sã treacã pe la ghiºeele funcþionarilor. Astãzi, directorul AJOFM BN, Alexandru Manea, a prezentat presei  infochioºcul amplasat în sediul instituþiei pe care o conduce. ªomerii pot afla prin utilizarea echipamentului care sunt locurile de muncã vacante, iar agenþii economici pot opera fãrã a mai fi necesar ajutorul personalului agenþiei. Deocamdatã sistemul de vizare prin amprentã digitalã nu este funcþional, însã urmeazã sã fie în perioada viitoare. de Iulia Bartha | bistrita24.ro Aceasta campanie a inceput anul trecut Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã din Deva este singura din judeþ care beneficiazã de un Infochiºc de la care ºomerul poate obþine viza lunarã electronicã, prin utilizarea amprentei digitale. Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã (AJOFM) Hunedoara beneficiazã, începând de ieri, de un nou sistem de furnizare a serviciilor publice de ocupare. Este vorba despre un Infochioºc PROSELF (Promovarea Serviciilor de tip Self Service) care faciliteazã accesul ºomerilor ºi al agenþilor economici la serviciile oferite de instituþie. Sistem modern Implementat prin fonduri europene, proiectul are rolul de a contribui la transformarea Serviciilor Publice de Ocupare într-o structurã orientatã cât mai eficient cãtre nevoile clienþilor AJOFM. Infochioºcul se adreseazã atât ºomerilor, cât ºi agenþilor economici. Aceºtia, în baza unui cont creat în acest Infochioºc, vor putea gãsi toate informaþiile dorite fãrã a mai fi nevoiþi sã apeleze la personalul Agenþiei. „Modernizarea a fost posibilã ca urmare a implementãrii proiectului PROSELF, care este în desfãºurare ºi care este implementat la nivel naþional de cãtre Agenþia Naþionala de Ocupare a Forþei de Muncã, urmând ca aceste servicii sã fie implementate ºi în celelalte locaþii ale AJOFM Hunedoara. Este o soluþie la nivel european, des utilizatã de serviciile SPO europene ºi care ºi-a dovedit eficienþa în ocupare. Fondurile europene oferã posibilitatea finanþãrii acestor proiecte ºi AJOFM nu va întârzia în a folosi aceste oportunitãþi pentru modernizarea propriei activitãþi”, a declarat directorul executiv al AJOFM Hunedoara, Vasile Iorgovan Velichi. Fãrã cozi pentru viza lunarã Prin acest sistem, ºomerul are posibilitatea de a se informa singur despre locurile de muncã existente pe piaþa muncii hunedorene, precum ºi la utilizarea serviciului de vizã lunarã electronicã, prin utilizarea amprentei digitale. „Se substituie astfel o bunã parte din activitatea de informare ºi consiliere a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, cât ºi activitãþile de mediere în vederea ocupãrii persoanei respective ºi evidenþa prezenþei acesteia la viza lunarã”, a mai adãugat ºeful AJOFM Hunedoara.  

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer