Revolte la Cahul. Un grup de membri ºi simpatizanþi ai Partidului “Patrioþii Moldovei” ºi ai Ligii Tineretului Rus s-au întrunit în oraº pentru a protesta împotriva condamnãrii regimului totalitar comunist ºi a interzicerii simbolurilor comuniste. Aceºtia au blocat calea reprezentanþilor Consiliului Unirii ºi ai Platformei Civice “Acþiunea 2012″ care au anunþat cã intenþioneazã sã dea foc simbolurilor comuniste. Simpatizanþii Partidului Patrioþii Moldovei au fost agresivi astfel încât poliþiºtii au fost nevoiþi sã intervinã în forþã. Publika.md menþioneazã cã Platforma Civicã “Acþiunea 2012″ este formatã din organizaþii neguvernamentale care susþin ideea unirii Republicii Moldova cu România. Liderul comuniºtilor, Vladimir Voronin, criticã intenþia Consiliului Unirii ºi spune cã astfel începe fascismul. Hotãrârea privind interzicerea simbolurilor comuniste, dar ºi condamnarea crimelor regimului totalitar comunist a fost votatã în ultima ºedinþã a Legislativului din sesiunea de primãvarã-varã de cãtre coaliþia de guvernare. Sursa: Publika.md]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer